» Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (23.06.2017)

» Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 378)  (17.06.2017)
» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 480)  (09.06.2017)
» Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 298)  (09.06.2017)
» Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (08.06.2017)
» Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (01.06.2017)
» 7020 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  (27.05.2017)
» Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik  (27.05.2017)
» Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (26.05.2017)
» 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar BKK 2017/10326  (20.05.2017)
» İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği  (18.05.2017)
» Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12)  (05.05.2017)
» Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük  (05.05.2017)
» Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar  (03.05.2017)
» BKK 2017/10106 31/1/2017 Tarihli ve 2017/9759 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar  (29.04.2017)
» 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim Ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/5)  (25.04.2017)
» İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (24.04.2017)
» Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)  (22.04.2017)
» KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar  (01.04.2017)
» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 479)  (01.04.2017)
» Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)  (30.03.2017)
» BKK 2017/10085 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (30.03.2017)
» Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 53 (Karşılaştırmalı Bilgiler-Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 710)  (25.03.2017)
» Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 52 (Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 706)  (25.03.2017)
» Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 51 (Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 705)  (25.03.2017)
» Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 50 (Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 700)  (25.03.2017)
» Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 49 (İşletmenin Sürekliliği Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 570)  (25.03.2017)
» Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (24.03.2017)
» Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (24.03.2017)
» Gelir Vergisi Beyannamenizi (Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı Veya Diğer Kazanç ve İratlar İçin) Alışveriş Merkezlerinde Kurulan Stantlarımızda Verebilirsiniz.  (16.03.2017)
» Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 297)  (16.03.2017)
» BKK 2017/9973 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden Alınan Harçlar ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar  (15.03.2017)
» Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 91)  (11.03.2017)
» Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 47 (Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 210)  (09.03.2017)
» Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 46 (Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 701)  (09.03.2017)
» 6824 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  (08.03.2017)
» 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)  (08.03.2017)
» 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)  (08.03.2017)
» Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine Ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm  (08.03.2017)
» Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 55) (Ön Ödeme Usul ve Esasları)  (25.02.2017)
» 6736 Sayılı Kanun İç Genelgesi 2017/1  (23.02.2017)
» BKK 2017/9865 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar  (22.02.2017)
» BKK 2017/9917 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar  (22.02.2017)
» Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)  (18.02.2017)
» 17 Şubat 2017 Tarihli ve 29982 Sayılı Resmî Gazete  (17.02.2017)
» Bağımsız Denetim Yönetmeliği 13/1-i Maddesinin Uygulanması  (16.02.2017)
» SGK Genelgesi 2017/7 Sigorta Primlerinin Ertelenmesi  (15.02.2017)
» SGK Ertelemeye Girmek İstemeyen İşverenler  (15.02.2017)
» Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11)  (15.02.2017)
» Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı  (15.02.2017)
» Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12)  (11.02.2017)
» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 478)  (11.02.2017)
» Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (09.02.2017)
» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 477)  (08.02.2017)
» Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik  (08.02.2017)
» SGK Genelgesi 2017/ 14  (07.02.2017)
» 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesine, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına, İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Alt Sınırının Tespitine ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) ve (IV) Sayılı Listelerde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranının Belirlenmesine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar  (03.02.2017)
» Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10)  (03.02.2017)
» 1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi Değişikliği  (02.02.2017)
» Basit Usul Beyannamesinde Değişiklik  (02.02.2017)
» Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’Nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 16)  (02.02.2017)
» Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)  (28.01.2017)
» 23 Ocak 2017 Tarihli ve 29957 Sayılı Resmî Gazete  (23.01.2017)
» Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2017-3)  (21.01.2017)
» 2017 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar  (21.01.2017)
» Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2017/1)  (20.01.2017)
» BKK 2016/9728 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar  (20.01.2017)
» 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2017 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar  (19.01.2017)
» SGK Genelgesi, 2017 / 01  (17.01.2017)
» Bilgi İşlem Sistemlerinin Entegrasyonu Yöntemiyle E-Fatura Uygulamasindan Yararlanan Mükelleflerden İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleyecek Olanlarin Test Ortamini Kullanimina İlişkin Duyuru  (17.01.2017)
» Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan  (14.01.2017)
» Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 54) (Parasal Sınırlar Ve Oranlar)  (13.01.2017)
» Harçlar Kanunu Sirküleri / 17  (07.01.2017)
» 2017 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı  (04.01.2017)
» KDV Kan. 11/1-a (Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler) mad. kaps. yapılan teslimler nedeniyle Satış Fatura Listesi'nin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesi Hk. Duyuru  (03.01.2017)
» 6736 Sayılı Kanuna Başvuran ve Yapılandırılan Borçlarını Peşin Ödemeyi Tercih Eden Mükellefler, 2 Ocak 2017 Pazartesi (BU TARIH DAHIL) Gününe Kadar Yapılandırılan Tutarı Geç Ödeme Zammi Ile Birlikte Ödeyebilir  (02.01.2017)
» BKK 2017/9721 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  (02.01.2017)
» Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 377)  (02.01.2017)
» 3/8/2016 tarihli ve 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci Maddesinde Yer Alan Sürelerin Uzatılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar  (30.12.2016)

                            (Sitenize ekleyebilirsiniz)