» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484)  (11.11.2017)

» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484)  (11.11.2017)
» Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (21.10.2017)
» Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (21.10.2017)
» Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (21.10.2017)
» Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar BKK 2017/10834  (20.10.2017)
» Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2016/198  (18.10.2017)
» Vergi Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (13.10.2017)
» Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (11.10.2017)
» Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2016/191 K.2017/131  (10.10.2017)
» BKK 2017/10841 Borç Yönetiminin İhtiyaçları ve Gelişimi Dikkate Alınarak, 2017 Yılı İçin Net Borçlanma Limitinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar  (07.10.2017)
» Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (06.10.2017)
» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 483  (30.09.2017)
» BKK 2017/10803 Orta Vadeli Program (2018-2020)’ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar  (28.09.2017)
» Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14)  (27.09.2017)
» BKK 2017/10840 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar  (27.09.2017)
» Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2017/1)  (26.09.2017)
» Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No: 4)  (26.09.2017)
» Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ  (21.09.2017)
» Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ  (21.09.2017)
» Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (21.09.2017)

                            (Sitenize ekleyebilirsiniz)