01.07.2009 Sonrası Uygulanacak; Asgari Ücret, Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarları, Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı ve Kıdem Tazminatı Tavanı

  Asgari ücret, sigorta primine esas kazanç tutarları, vergiden müstesna çocuk yardımı ve kıdem tazminatı tavan tutarı 01.07.2009 tarihi itibariyle değişmektedir.

Asgari ücret, memur maaş katsayısı ve taban aylığı göstergesi 1 Temmuz 2009 tarihi itibariyle değişmektedir. Aşağıda yürürlüğe girecek bu tutarlarla, bu tutarlara bağlı olarak değişen; sigorta primine esas taban ve tavan tutarları, vergiden müstesna çocuk yardımı ve kıdem tazminatı tavan tutarı ayrıntılarıyla yer almaktadır.

1) Asgari Ücret

30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına göre, 01.07.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasında;

·         16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 23,10 Türk Lirası,

·         16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri ise 19,65 Türk Lirasıdır.

Bu tutarlara göre 2009 yılı ikinci altı aylık dönemi aylık asgari ücret verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

 

16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN

(TL)

16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN

(TL)

Brüt Ücret

693,00

589,50

SSK Primi İşçi Hissesi

97,02

82,53

İSP İşçi Hissesi

6,93

5,90

Gelir Vergisi Matrahı

589,05

501,07

Gelir Vergisi

88,36

75,16

Asgari Geçim İndirimi Sonrası GV

38,41

25,21

Damga Vergisi

4,16

3,54

Toplam Kesinti

146,52

117,18

Net Ücret

546,48

472,32

NOT: Bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.

Yeni asgari ücrete göre, 16 yaşını doldurmuş işçilere ödenen asgari ücretin işverene maliyeti ve maliyet içindeki vergilerin payı aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır.

 

 

AYLIK (TL)

BRÜT ÜCRET

693,00

SSK PRİMİ İŞÇİ PAYI (% 14)

97,02

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞÇİ PAYI (% 1)

6,93

GELİR VERGİSİ STOPAJ MATRAHI

589,05

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

88,36

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

49,95

ÖDENECEK GELİR VERGİSİ

38,41

DAMGA VERGİSİ (% 0,6)

4,16

TOPLAM VERGİ TUTARI

42,57

TOPLAM PRİM TUTARI (İŞÇİ PAYI)

103,95

NET ÜCRET

546,48

SSK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ

100,49

İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ

13,86

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

807,35

TOPLAM VERGİ TUTARI

42,57

TOPLAM PRİM TUTARI

218,30

TOPLAM VERGİ + PRİM YÜKÜ

260,87

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ İÇİNDEKİ VERGİ PAYI

% 5,27

TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ PAYI

% 27,04

TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ VERGİ VE PRİM PAYI

% 32,31

 

NOT: Gelir vergisi hesabında bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.

 

2. Sigorta Primine Esas Kazanç Sınırları

Değişen asgari ücret tutarlarına bağlı olarak 01.07.2009 – 31.12.2009 dönemi için sigorta primine esas aylık kazanç alt ve üst sınırları da değişmiştir. Bu dönem için uygulanacak tutarlar aşağıdaki gibidir:

DÖNEM

ALT SINIR (TL)

ÜST SINIR (TL)

01.07.2009 - 31.12.2009

693,00

4.504,50

 

Not: Sigorta primine esas kazanç alt sınırı, 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgarî ücret, üst sınırı ise günlük asgarî ücretin 6,5 katıdır.

3. Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı Tutarları

2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen katsayılar çerçevesinde, 01.07.2009 – 31.12.2009 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden müstesna çocuk yardımı tutarları aşağıdaki gibidir:

DÖNEM

0-6 YAŞ GRUBU İÇİN (TL)

DİĞER ÇOCUKLAR İÇİN (TL)

01.07.2009 – 31.12.2009

27,96

13,98

 

VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK YARDIMI TUTARI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE HESAPLANIR

0-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLAR İÇİN GÖSTERGE TUTARI (500) x AYLIK MEMUR MAAŞ KATSAYISI

DİĞER ÇOCUKLAR İÇİN GÖSTERGE TUTARI (250) x AYLIK MEMUR MAAŞ KATSAYISI

BUNA GÖRE 2009 YILI İKİNCİ ALTI AYLIK DÖNEM İÇİN HESAPLAMA ŞÖYLEDİR:

0-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLAR İÇİN 500 x 0,05592 = 27,96 TL

DİĞER ÇOCUKLAR İÇİN 250 x 0,05592 = 13,98 TL

 

Not: Devlet Memurları Kanunu’nun 202. maddesi gereğince, ikiden fazla çocuk için istisnadan yararlanılamamaktadır.

4. Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı

2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen katsayılar çerçevesinde, 01.07.2009 – 31.12.2009 döneminde uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı 2.365,16 TL olmaktadır.

Kıdem tazminatı tavan tutarı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememekte olup, bu tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınır:

1. Aylık Gösterge  X  Aylık Katsayısı

2. Ek Gösterge  X  Aylık Katsayısı

3. Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi  X  Aylık Katsayısı

4. Taban Aylık Göstergesi   X  Taban Aylık Katsayısı

5. (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) x Aylık Katsayısı x % 200 (En yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık  gösteren oranına tekabül eden miktar)

Yukarıdaki açıklama çerçevede, en yüksek devlet memuru olan  Başbakanlık  Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi 01.07.2008 tarihi itibariyle aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

VERİLER

Aylık Göstergesi 

1.500

Ek Göstergesi

8.000

Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi

500

Taban Aylığı Göstergesi

1.000

Aylık Katsayısı

0,05592

Taban Aylık Katsayısı

0,74348

HESAPLAMA

1.500 x 0,05592

83,88

8.000 x 0,05592

447,36

500 x 0,05592

27,96

1.000 x 0,74348

743,48

9.500 x 0,05592 x 2

1.062,48

TOPLAM

2.365,16

 

Recep Bıyık

YMM

PwC Türkiye MEA Başkanı

www.muhasebenet.net

26.06.2009