2010 YILINDA NE KADAR İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALINACAK

5951 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1.maddesinde  Türkiye İş Kurumu tarafından, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca sigortalı işsizlere 1/10/2008 ila 1/9/2009 tarihleri arasında yapılan işsizlik ödeneği ödemeleri üzerinden damga vergisi hesaplanmaz; vergi cezası, gecikme faizi ve gecikme zammı aranmaz; tahsil edilmiş tutarlar iade edilmez.’’ Hükmü bulunmaktadır.

5951 sayılı Kanuna göre İşsizlik ödeneğinden  01.09.2009 tarihinden itibaren damga vergisi kesilecektir.(01.10.2008 ile 01.09.2009 arasında damga vergisi kesilmemiştir.)

yeni düzenleme ile ;

1) 2010 YILINDA NE KADAR İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALINACAK

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.

Not:İşsizlik ödeneğinden 01 Kasım 2009 tarihinden sonraki dönemler için damga vergisi kesintisi yapılacaktır ,işsizlik ödeneği  nafaka borçları dışında haciz edilemez  ve başkasına devredilemez.

 

 

01.01.2010-30.06.2010 için aylık işsizlik ödenekleri

 

Asgari Ücret

X

Alt üst sınır oranı

=

Brüt işsizlik ödeneği

_

Damga Vergisi %06,6

Aylık alınacak  en az ve en fazla  işsizlik ödeneği

 

Aylık alınacak  en az işsizlik ödeneği

   

729,00

 

 X 

 

0,40

 

=

  

 291,60

  

 -

1,925

  

 289,68

 

aylık alınacak en fazla işsizlik ödeneği

   

729,00

 

 X 

 

 0,80

 

 =

  

 583,20

  

 -

 

3,849

  

 579,35

 

Aylık Alınacak En Fazla Brüt  İşsizlik Ödeneği (Damga Vergisiz)

/

Oran

=

Kabul edilen en yüksek gelir

583,20

 /

 0,40

 

    1.458,00

 

 01.01.2010-30.06.2010 dönemi için en yüksek işsizlik ödeneği alabilmek için son dört aylık  ortalama brüt kazancınız  1,458.00 TL olmalı .Bu miktarın üstünde kazancınız olsa bile aylık  Brüt 583,20 TL net 579,35 TL'den fazla işsizlik ödeneği alamazsınız

 

01.07.2010-31.12.2010    için aylık işsizlik ödenekleri

 

 

Asgari Ücret

X

Alt üst sınır oranı

=

Brüt işsizlik ödeneği

_

Damga Vergisi %06,6

Aylık alınacak  en az ve en fazla  işsizlik ödeneği

 

Aylık alınacak  en az işsizlik ödeneği

   

760,50

 

 X 

 

0,40

 

=

  

 304,20

 

-

2,008

  

 302,19

 

aylık alınacak en fazla işsizlik ödeneği

   

760,50

 

 X 

 

 0,80

 

 =

  

 608,40

 

-

 

4,015

  

 604,38

 

Aylık Alınacak En Fazla Brüt  İşsizlik Ödeneği (Damga Vergisiz)

/

  Oran

=

Kabul edilen en yüksek gelir

                608,40

 /

 0,40

 

    1,521.00

 01.07.2010-31.12.2010 dönemi için en yüksek işsizlik ödeneği alabilmek için son dört aylık  ortalama brüt kazancınız  1,521.00 TL  olmalı .Bu miktarın üstünde kazancınız olsa bile aylık Brüt  608,40 TL net 604,38 TL  den fazla işsizlik ödeneği alamazsınız

 

 2) İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HAKKINDA KISA BİLGİ

İşsizlik ödeneğini kimler alır.Öncelikle 1.şart İşten çıkarılmadan önce (Hizmet akdinin feshinden önce) 120 gün sürekli prim ödenmiş olunmalı yani son dört ay sürekli çalışılmış olmalı 2.şart ise son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödenmiş olmalıdır.3.şart işçi kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalınmalıdır.

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak ne demektir.Bunu maddeler halinde yazalım

  1. Hizmet akitleri, ihbar önellerine uygun olarak işveren tarafından feshedilmesi
  2. Hizmet akitleri, sağlık sebepleri, işverenin kanunda belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları ve işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler nedeniyle bizzat kendileri tarafından feshedilmesi
  3. Sağlık sebepleri veya işyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin ortaya çıkması halinde işveren tarafından hizmet akdi feshedilmesi ,
  4. Belirli süreli hizmet akdi ile çalışmakta olup da sürenin bitiminde işsiz kalınması
  5. İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olması
  6. Özelleştirme nedeniyle hizmet akdi sona ermiş olması

3) İŞSİZLİK ÖDENEĞİ  NE KADAR SÜRE İLE VERİLECEK

600 gün prim ödemiş olanlara  180 gün,

900 gün prim ödemiş olanlara  240 gün, 

1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün, 

süre ile işsizlik ödeneği ödenecektir.

      Eğer işsizlik ödeneği alınırken tekrar işe girilirse işsizlik ödeneği kesilecek ve tekrar işsiz kalınırsa ve ödenek almak için süreler ve şartlar kanuna uygun değilse daha önceki hakedilenler alınacaktır. Süreler ve şartlar yerine getirilmişse yeni hak sahipliğinden doğan işsizlik ödeneği alınacaktır.

 

Kaynak: Arif SAĞLAM 

Çalışma Dünyası