2011 yılı için asgari geçim indirimi miktarları

2011  yılı için Asgari Geçim İndirimi  miktarları
  

 

Medeni Durum

 Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı 

Bekâr

                                                  59,74

Evli eşi çalışan

                                                  59,74

Evli eşi çalışan 1 çocuk

                                                  68,70

Evli eşi çalışan 2 çocuk

                                                  77,66

Evli eşi çalışan 3 çocuk

                                                  83,63

Evli eşi çalışan 4 çocuk

                                                  89,61

Evli eşi çalışan 5 çocuk

                                                  95,58

Evli eşi çalışan 6 çocuk

                                                101,55

Evli eşi çalışan 7 çocuk

 101,55 üst sınır

Evli eşi çalışmayan

                                                  71,69

Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

                                                  80,65

Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

                                                  89,61

Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

                                                  95,58

Evli eşi çalışmayan 4 çocuk

                                                101,55

Evli eşi çalışmayan 5 çocuk

 101,55 üst sınır

Evli eşi çalışmayan 6 çocuk

 101,55 üst sınır

Evli eşi çalışmayan 7 çocuk

 101,55 üst sınır

Bekâr 1 çocuk *

                                                  68,70

Bekâr 2 çocuk *

                                                  77,66

Bekâr 3 çocuk*

                                                  83,63

Bekâr 4 çocuk*

                                                  89,61

Bekâr 5 çocuk*

                                                  95,58

Bekâr 6 çocuk*

                                                101,55

Bekâr 7 çocuk*

 101,55 üst sınır

 

*   : Asgari geçim indirimi uygulamasında çocuk ; ücretli ile birlikte oturan veya ücretli tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan ücretli ile  birlikte oturan) 18 yaşını veya eğitim gören  25 yaşını doldurmamış çocukları ifade eder. kız veya erkek çocuk ayrımı yoktur.

Hazırlayan: Arif SAĞLAM / Çalışma Dünyası
www.muhasebenet.net