2011 yılı bağ-kur primleri 2011 yılında Bağ-kur'luların (4/b ye tabi sigortalıların) ödeyecekleri en az ve en çok prim miktarları
 

2011 yılı bağkur primleri 2011 yılında Bağkurlular (4/b ye tabi sigortalılar) ne kadar prim ödeyeceklerdir.Bağkur primleri Alt ve üst sınırı nedir.Bağkur Prim miktarları ve oranları nasıl belirlenir 2011 yılı bağkur prim hesabı en yüksek bağkur primi en düşük bağkur primi en az bağkur primi

4/b kapsamında sigortalı olanlar (bağkurlular) prime esas kazancın aylık alt veüst sınırı arasında beyan edecekleri prime esas kazançları üzerinden (Bildirilen gelir) % 33,5 ile %39 oranında prim ödeyeceklerdir.

 

 

01.01.2011 -30.06.2011 dönemi için 4/b kapsamında sigortalı olanların (bağkurluların) ödeyecekleri en az ve en çok prim miktarları

 

En az

Prime esas kazancın

Enaz

prim oranı

altsınırı

ödenecek prim

33,50%

796,5

266,8275

En yüksek

Prime esas kazancın

Enfazla

prim oranı

üstsınırı

ödenecek prim

39%

5.177,25

2.019,13

 

 

01.07.2011 -31.12.2011 dönemi için 4/b kapsamında sigortalı olanların (bağkurluların) ödeyecekleri en az ve en çok prim miktarları

En az

Prime esas kazancın

Enaz

prim oranı

altsınırı

ödenecek prim

33,50%

837

280,395

En yüksek

Prime esas kazancın

Enfazla

prim oranı

üstsınırı

ödenecek prim

39%

5.440,50

2.121,80

 

Dikkat edilecek parametreler

 

1) Prime esas kazançların alt ve  üst sınırı

DÖNEMLER İTİBARİYLE PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARI

DÖNEM

ALT SINIR

ÜST SINIR

Günlük

Aylık

Günlük

Aylık

01.07.2011 - 31.12.2011

27,90

837,00

181,35

5.440,50

01.01.2011 - 30.06.2011

26,55

796,50

172,58

5.177,25

 

 

Öncelikle 4/b ye tabi sigortalı (Bağkurlu)  prime esas kazancın alt ve üst sınır arasında bir gelir beyan edecektir. Fakat bu beyan ;eğer 4-b kapsamında sigortalının isyeri varsa ve ve bu işyerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)bendi kapsamında sigortalı çalıstırması halinde (Eski ismi ile SSK’ ya tabi işçi çalıştırması halinde) en yüksek ücret verdiği sigortalıdan daha düşük olamaz.Birden fazla işyeri ve bu işyerlerinde çalışanlar varsa bildirimin altsınırı çalıştırdığı sigortalılara verdiği en yüksek ücrettir.

 

2) Prim oranları  

4/b ye tabi (Eski Bağ-Kur diye adlandırılanlar ) sigortalıların prim oranları

 

Toplam (%)

KısaVadeli Sigorta Kolları Prim Oranı

(İşKazası ve Meslek Hastalıkları Prim Oranları )

1 –6,5

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranı

20

GenelSağlık Sigortası Prim Oranı

12,5

Toplam

33,5 -39

 

En Az PrimOranı: %1+%20+%12,5=%33,5

En Fazla PrimOranı : %6,5+%20+%12,5=%39

 

Prim oranlarında sadece değişken olan işyeri tehlike sınıf ve derecesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları oranıdır.Kısa Vadeli Sigorta Kolları PrimOranı: İşyerinin tehlike sınıf ve derecesine göre belirlenen primnispeti üzerinden %1 ila 6,5 arasında değişir.Zorunluluk vardır.

 

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranını aşağıdaki linkten  görebilirsiniz


 

kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi

 

Tehlike sınıf ve derecesinin belirlenmesinde uygulamada karşılaşılacak bazı durumlar aşağıda açıklığa kavuşturulmuştur

4/b kapsamında sigortalı olanlar (bağkurlular);

1)Birden fazla isyerinin sahibi veya ortagı olması durumunda tehlike sınıfı en yüksek olan isyerinin prim oranına tabi tutulurlar.

2) Aynı ay içerisinde faaliyetini sonlandırıp, yine aynı ay içerisinde yeniden faaliyete baslayan sigortalıların kısa vadeli sigorta kollarına iliskin sigorta primi son faaliyet konusu isine göre hesap ve tahsil olunur.

3) isyerindeKanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıstırması halinde (Eski ismi ile SSK’ ya tabi işçi çalıştırması halinde) çalıstırdıgı sigortalıların tabi oldugu en yüksek tehlike sınıfı ve prim oranınatabi olurlar

4) Birden fazla isyerinin sahibi veya ortagı olması ve aynı zamanda her bir isyerinde sigortalıçalıstırılması halinde, tehlike sınıfı en yüksek olan isyerinin prim oranına tabi tutulurlar.

Şirket ortakları için  uygulamada şirkette çalışan sigortalıların ücretleri dikkate alınmaz .

 

Hazırlayan: Arif SAĞLAM / Çalışma Dünyası
www.muhasebenet.net