2011 Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

MADDE 177-

2011 Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;

  - Alış tutarı

  - Satış tutarı

 

 

129.000

180.000

 

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

 

70.000

 

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

129.000

 

 www.muhasebenet.net