2011 yılı işsizlik ödeneği miktarları 2011 yılı işsizlik parası


2011 yılında ne kadar işsizlik ödeneği alınabilecek.2011 yılında en az işsizlik ödeneği ve en fazla işsizlik ödeneği miktarları ne kadar 2011 işsizlik parası 2011 işsizlik maaşı asgari ücretli işsizlik parası ne kadardır

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.

1) 2011 YILINDA NE KADAR İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALINACAK

 

a) 01.01.2011-30.06.2011    için aylık işsizlik ödenekleri


 

 

Asgari Ücret

x

oran

=

Brüt

 

Damga vergisi

 

Aylık alınacak  en az işsizlik ödeneği neti

796,5

x

0,4

=

318,6

 -

2,10

316,50

aylık alınacak en fazla işsizlik ödeneği neti

796,5

x

0,8

=

637,2

 -

4,21

632,99 

aylık alınacak en fazla brüt işsizlik ödeneği

 

 

 

 

en fazla ödenek almak için ücret sınırı

 

637,2

/

0,4

=

159301.01.2011-30.06.2011 dönemi için en yüksek işsizlik ödeneği alabilmek için son dört aylık  ortalama brüt kazancınız  1,593.00 TL  olmalı .Bu miktarın üstünde kazancınız olsa bile aylık Brüt  637,20 TL,  net 632,99 TL  den fazla işsizlik ödeneği alamazsınız

b) 01.07.2011-31.12.2011    için aylık işsizlik ödenekleri

 
 

 

 

Asgari Ücret

x

oran

=

Brüt

 

Damga vergisi

 

Aylık alınacak  en az işsizlik ödeneği neti

837

x

0,4

=

334,8

 -

2,21

332,59

aylık alınacak en fazla işsizlik ödeneği neti

837

x

0,8

=

669,6

 -

4,42

665,18

 

 

aylık alınacak en fazla brüt işsizlik ödeneği

 

 

 

 

en fazla ödenek almak için ücret sınırı

 

669,6

/

0,4

=

167401.07.2011-31.12.2011 dönemi için en yüksek işsizlik ödeneği alabilmek için son dört aylık  ortalama brüt kazancınız  1,674.00 TL  olmalı .Bu miktarın üstünde kazancınız olsa bile aylık Brüt  669,60 TL,  net 665,18 TL  den fazla işsizlik ödeneği alamazsınız

 2) İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HAKKINDA KISA BİLGİ

İşsizlik ödeneğini kimler alır.Öncelikle 1.şart İşten çıkarılmadan önce (Hizmet akdinin feshinden önce) 120 gün sürekli prim ödenmiş olunmalı yani son dört ay sürekli çalışılmış olmalı 2.şart ise son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödenmiş olmalıdır.3.şart işçi kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalınmalıdır.

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak ne demektir.Bunu maddeler halinde yazalım

  1. Hizmet akitleri, ihbar önellerine uygun olarak işveren tarafından feshedilmesi
  2. Hizmet akitleri, sağlık sebepleri, işverenin kanunda belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları ve işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler nedeniyle bizzat kendileri tarafından feshedilmesi
  3. Sağlık sebepleri veya işyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin ortaya çıkması halinde işveren tarafından hizmet akdi feshedilmesi ,
  4. Belirli süreli hizmet akdi ile çalışmakta olup da sürenin bitiminde işsiz kalınması
  5. İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olması
  6. Özelleştirme nedeniyle hizmet akdi sona ermiş olması

3) İŞSİZLİK ÖDENEĞİ  NE KADAR SÜRE İLE VERİLECEK

600 gün prim ödemiş olanlara  180 gün,

900 gün prim ödemiş olanlara  240 gün, 

1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün, 

süre ile işsizlik ödeneği ödenecektir.

      Eğer işsizlik ödeneği alınırken tekrar işe girilirse işsizlik ödeneği kesilecek ve tekrar işsiz kalınırsa ve ödenek almak için süreler ve şartlar kanuna uygun değilse daha önceki hakedilenler alınacaktır. Süreler ve şartlar yerine getirilmişse yeni hak sahipliğinden doğan işsizlik ödeneği alınacaktır.

 

 Hazırlayan: Arif SAĞLAM / Çalışma Dünyası
www.muhasebenet.net