İsteğe bağlı sigortalılar 2011 yılında ne kadar prim ödeyecekler
 

2011 yılında isteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri prim miktarları , prim miktarı alt ve üst sınırları isteğe bağlı prim ne kadar
 

01.01.2011 -30.06.2011 dönemi için isteğe bağlı sigortalıların  ödeyecekleri en az ve en çok prim miktarları

 

 

Prime esas kazancın

Enaz

prim oranı

altsınırı

ödenecek prim

 

 

 

32%

796,5

254,88

 

Prime esas kazancın

En fazla

prim oranı

Üst sınırı

ödenecek prim

 

 

 

32%

5.177,25

1656,72

  

01.07.2011 -31.12.2011 dönemi için isteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri en az ve en çok prim miktarları

 

 

Prime esas kazancın

Enaz

prim oranı

altsınırı

ödenecek prim

 

 

 

32%

                            837,00

267,84

 

Prime esas kazancın

En fazla

prim oranı

Üst sınırı

ödenecek prim

 

 

 

32%

5.440,50

1740,96

 

Hazırlayan: Arif SAĞLAM / Çalışma Dünyası
www.muhasebenet.net