Katsayılar Değişti Yeni Kıdem Tazminatları, Çocuk ve Aile Yardımları, 657 Tabi Devlet Memurlarının Sosyal Yardım Tutarları!‏

05 Ocak 2011 tarihli ve 27806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/1241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu katsayılar aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Dönem

01.01.2011 – 30.06.2011

Aylık Katsayısı

0,061954

Taban Aylık Katsayısı

0,82656

Yan Ödeme Katsayısı

0,019638

Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır;

1.500

X

0,061954

=

92,931

8.000

X

0,061954

=

495,632

500

X

0,061954

=

30,977

1.000

X

0,82656

=

826,56

(1.500+8.000)

X

0,061954 X 2 (% 200)

=

1.177,26

Toplam

2.623,23

 2011 Yılı için ilk altı ayında uygulanacak Kıdem Tazminat Rakamı Tutarı:2.623,23 TL.'dir.

2011 Yılının Birinci Yarısında Uygulanacak Azami Çocuk Yardımı

Dönemi

0 – 6 Yaş Tutarı (TL)

6 Yaşından Büyükler (TL)

01.01.2011 – 30.06.2011

(500 gösterge*0,061954) 30,98

(250 gösterge*0,061954) 15,49

Kamu Sektöründe çocuk sınırlaması olmadan bu yardım veriliyor.Vergiden muaf tutuluyor.Özel Sektör işyerlerinde İki Çocuk ile vergiden istisna uygulaması özellikle toplu sözleşmeli işyerlerinde uygulanıyor. www.muhasebenet.net

 Aile Yardımı :1823 gösterge*0,061954

 01.01.2011 – 30.06.2011 Dönemi için 112,94 TL.’dir

Aile Yardımından Kamu Personeli Vergiden istisna sayılıyor.

Özellikle Toplu sözleşmeye tabi  Özel Sektör işyerlerinde bu rakam vergiye tabidir.

 
657 sayılı Yasaya Tabi  Devlet Memurları İçin Yapılacak  Sosyal Ödemeler:
 

Doğum Yardımı

KATSAYI

0,061954

 

01.01-30.06.2011

 

 

 

Doğum Yardımı

2500

0,061954

154,89

 

 

 

 

 

 

 

 

Ölüm Yardımı

KATSAYI

0,061954

 

Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde

9500

0,061954

588,56

Memurun vefatı halinde

19000

0,061954

1.177,13

Hazırlayan:

Vedat İLKİ

Ücretlendirme, İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

05.01.2011 - Not:Yazı Bilgi Amaçlıdır.

www.muhasebenet.net