Muhasebe Rehberi sayfasına gitmek için tıklayınız

Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  SINAVLARA HAZIRLIK DERSLERİ :  MENKUL KIYMETLER  / 922.11.2006    

ara

 Ana Sayfa 

        Staj-Stajyer Rehberi

Makaleler 

Danışma Hattı 

                  Pratik Bilgiler

Beş Dakika Ara 

          2006 Uygulamaları


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYHAN TEMUR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

ASMMO Yönetim Kurulu Üyesi

22.11.2006

SINAVLARA HAZIRLIK DERSLERİ :  MENKUL KIYMETLER

 

MENKUL KIYMETLER
 

Faiz ve kar payı sağlamak, fiyat değişmelerinden yararlanarak kar elde etmek amacıyla GEÇİCİ bir süre için alınan,
Hisse  senedi
Tahvil
Hazine bonosu
Finansman bonosu
Kar zarar ortaklıgı

Finansman fonu gibi varlık unsurlarını ifada eder. Burada geçicı yatırımdan kasıt her an paraya çevrilecek bir piyasanın olması ve işletme yonetımının her an satma niyetinin olmasıdır


Geçici yatırım amaçlı menkul kıymetler :

110 –Hisse senetleri
111-ÖKTS ve B
112-KKTS ve B hesaplarında izlenir.

Hisse senetleri: sahibinin çıkaran kurum üzerindeki oraklık hakkını ve sermaye payını kanıtlayan kıymetli bir evraktır.
Tahvil           : A.Ş. lerin ve kamu kuruluşlarının borç para sağlamak için çıkardıkları borç senetleridir.

    Yatırım ve iştirak amaçlı yani diğer şirketlerin yönetimine katılmak, iş ilişkileri kurmak veya devamlı gelır elde etmek için satın alınıyorsa;

240-Bağlı menkul kıymetler
242-İştrakler
245-Bağlı ortaklıklar , hasaplarında izlenır.

Arkadaşlar  kayıt noktasında bazı kuralları bilmemiz gerekmektedir  Menkul kıymetler alış bedeli ile aktife kaydedilirken,alış bedeli ile elden çıkartılır. Hisse senetlerinin değerinde bir düşüş varsa karşılık ayrılıp gider yazılır.


Menkul kıymet satışından doğan olumlu farklar 645-menkul  kıymet satış karları hesabının alacağına gönderilirken olumsuz farklar 655-menkul kıymet satış zararları hesabının borcuna gönderilir.

Sınav yaklaşımlı kayıtlar :

hisse senedi alalım (aktife kayıt)
-----------------/------------------------
110-hisse senetleri
                     102- bankalar
-----------------------------------------------

hisse senedi satalım ( aktiften çıkış) olumlu
----------------/---------------------------
102-bankalar
653-komisyon giderleri
                      110-hisse senetleri
                     645-menkul kıymet satış karları
-----------------------------------------------
olumsuz

------------------/----------------------------
102-bankalar
653-komisyon giderleri
655-menkul kıymet satış zararı
                    110-hisse senetleri

3-Muhtelif gider ve zararlara karşılık ayrılıp gider yazılırken,muhtelif gelir ve karlar olmayacağından ancak satıldığında varsa kar yazılabilr,diğer bir ifade ile GKGMİ  ne göre piyasa değeri alış değerinin altına inen hisse senetleri piyasa değeri ile değerlenir ve bu azalış için karşılık ayrılır.


Örnek:


Dönem sonu aktife kayıtlı değerler;
A-Hisse senedi  500
B-Hisse senedi  300  olsun,

Dönem sonu borsa değerleri ise,
A-Hisse senedi  600
B-Hisse senedi  200  olsun,

Sadece B Hisse senedi için kayıt yapabiliriz
-----------------------/------------------------
654-Karşılık giderleri                 100
      119-Menkul kıymet değer düşüklüğü    100
--------------------------------------------------------------


İhtiyatlılık kavramı gereği A hisse senedinde bir değer artışı görülmektedir,bu durumda bir kayıt yapılmaz çünkü yukarıda da bahsettiğim gibi muhtelif gelir veya kar diye bir ifade söz konusu olmaz mantıksızdır. sadece muhtelif gider veya zararlar olur,buna da karşılık ayırıp gider yazılmalıdır. B hisse senedinde 100 ytl lik bir değer azalışı vardır.Bu nedenle bu azalış için karşılık ayırıp gider yazmalıyız.

Karşılık ayırıp gider yazmak nedir:Bilançodaki değerleri gerçeğe uygun değeri ile gösterebilmek için yapılan kayıttır.bir gideri gider yazmanın yolu onu Borçlandırmaktır.Burada yazılan gider dönem sonunda 690-Dönem k/z hesabının borcuna gönderilirken,aktifi düzenleyen pasif karakterli bir hesap olan 119-menkul kıymetimin değeri düştü karşılık ayırdım!(-) hesabı değerin altında bir indirim olarak işlem görecektir.

Yatırım amaclı menkul kıymetler(mali duran varlıklar) Bir şirketin sermayesinin ilgili oran kadarlık kısmına isabet eden hisse senetleri en az 1 yıl satmamak amacıyla alındığında aşağıya yazdığım hesaplarda izlenir.Bu ifadeyi biraz daha açacak olursak sevgili arkadaşlar;
Bir işletme düşünün dönen varlıklarıyla kısa vadeli yabancı kaynaklarını çok rahat ödeyebiliyor yani likiditesi çok yüksek net çalışma sermayesi atıl ve güçlü bir otofinansman yapısına sahip.Böyle bir işletme ne yapacaktır,doğal olarak yatırıma yönelecektir,bu durumda başka işletmelerden hisse satın alacaktır.İşte almış olduğu bu hisseler o işletmenin sermayesinin %0 ila 10 arasında ise kendi kayıtlarında 240 bağlı menkul kıymetler hesabının borcuna,%10 ila 50 arasında ise242 iştirakler hesabının borcuna,%50 den fazla ise artık kendine bağlamış demektir,buda 245 bağlı ortaklıklar hesabının borcuna kaydedilecektir diğer bir ifade ile aktifleştirilecektir.

240-Bağlı menkul kıymetler   % 0-10
242-iştirakler                         % 10-50
245-Bağlı ortaklıklar             % 50 den fazlası

aktife kayıt şekilleri;
240-bağlı menkul kıymetler
------------------/---------------------

240-bağlı menkul kıymetler
        102-bankalar
-----------------/-------------------------
arkadaşlar bu kayıtta işletme başka bir işletmenin sermayesinin %0-10 arasıda bir hissesini satın almış durumdadır.
---------------------/---------------------------------------
240-bağlı menkul kıymetler
     110-hisse senetleri
------------------------------------------------------------
bu kayıtta ise işletme geçici amaçlı aldığı hisse senetlerini yatırım amacına dönüştürmüştür.
-------------------------/-------------------------------
240-bağlı menkul kıymetler
   242-iştirakler
-------------------------------------------------------------
burada işletme diğer işletmenin sermayesinin %10-50 arasında bir hissesine sahipken,bu oran %10 un altına inmiştir.
----------------------------/------------------------------------
654-karşılık giderleri
      241-bağlı menkul değ.düş.kar(-)
----------------------------------------------------------------
dönem sonu itibariyle değeri düşen varlığa karşılık ayrılıp gider yazılmıştır.


242-iştirakler
---------------------------/--------------------------------------
242-iştirakler
    102-bankalar
---------------------------------------------------------------------
başka bir işletmenin sermayesine isabet eden %10-50 oranında hissesi satın alınmıştır.
----------------------------/----------------------------
242-iştirakler
  240-bağlı menkul kıymetler
----------------------------------------------------------
%0-10 arasıdaki hissenin %10-50 oranına yükselmesi kaydı

------------------------/---------------------------------
242-iştirakler
  245-bağlı ortaklıklar
-----------------------------------------------------------
%50 nin üzerindeki hissenin%10-50 oranına düşmesi kaydı.

Arkadaşlar birde taahhüt edelim,nasılki kendi işletmemize sermaye taahhüdünde bulunuyorsak,başka bir işletmeye katılımda da sermaye taahüdünde bulunabiliriz. Kendi işletmemiz için hatırlayınız ;


--------------------------/----------------------------------
501-ödenmemiş sermaye
   500-sermaye
-----------------------------------------------------------------
ve
-----------------------------/----------------------------------
ilgili hesap
    501-ödenmemiş sermaye
----------------------------------------------------------------

başka işletmeye sermaye taahhüdü ise,
---------------------------/-------------------------------------
242-iştirakler
  243-iştiraklere ser.taah.hes.
------------------------------------------------------------------
taahhüdün yerine getirilmesinde ise,
-----------------------------/--------------------------------------
243-iştiraklere ser.taah.hes.
       ilgili hs.
--------------------------------------------------------------------
İştiraklerin değeri düşerse,
------------------------------/--------------------------------------
654-karşılık giderleri
  244-işt.ser.pay.değ.düş.karş(-)
----------------------------- -------------------------------------------

245-bağlı menkul kıymetler
--------------------------------/----------------------------------------
245-bağlı menkul kıymetler
       ilgili hs.
---------------------------------------------------------------------
Ve
-------------------------------/-------------------------------------
245-bağlı menkul kı.
      242-iştirakler
------------------------------------------------------------------------

sermaye taahhüdünde bulunulması,
-------------------------------/-------------------------------------------
245-Bağlı menk.kıy.
   246-bağ.ort.ser.taah.hs.
---------------------------------------------------------------------------
taahhüdün yerine getirilmesi,
---------------------------------/----------------------------------------
246-bağ.ort.ser.taah.hes.
  102-bankalar
----------------------------------------------------------------------------
değeri düşerse;
--------------------------------/------------------------------------------
654 –karşılık gid.
  247-bağ.ort.serm.pay.değ.düş.kar.(-)
---------------------------------------------------------------------------


         Sevgili arkadaşlar; Sabır  + istikrar başarıyı getirecektir. Amortismanları, karşılıkları, reeskontu .......anlamıyorum, bilmiyorum, karıştırıyorum diyorsanız beni izleyin...

Devamı


AYHAN TEMUR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

ASMMO Yönetim Kurulu Üyesi

Soru ve önerileriniz için:
ayhan_temur@hotmail.com

 

 

 

Copyrıght © 2005-2006  www.muhasebenet.net- Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.