14.09.2006)

Yeni yasa kendi işyerinden ve ortak olunan şirketten sigortalı olmayı yasakladı
1988’de SSK’lı oldum. Bir işyerinde çalışırken 2002’de..(31.08.2010)

14.09.2006)

2010 adli tatili nedeniyle uzayan dava açma süreleri
1 Ağustos Pazar günü başlayan adli tatil, bu hafta..(31.08.2010)

14.09.2006)

Kimlerin Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları silinecek?
Ekim 2008 itibarıyla yürürlüğe giren genel sağlık..(30.08.2010)

14.09.2006)

60 aydan fazla olan BAĞ-KUR prim borçlarının silinmesi gerekir
Mükellefim, şirket ortaklığına girmeden önce SSK’lıydı..(30.08.2010)

14.09.2006)

Mükelleflerin izahat taleplerinin cevaplandırılmasına dair yönetmelik yayınlandı
Bu Yönetmeliğin amacı, mükelleflerin ve vergi..(30.08.2010)

14.09.2006)

 

14.09.2006)

Doğum borçlanmalarında Bağ-Kur'lu kadınlara büyük haksızlık yapılıyor
5510 sayılı kanun, kadın sigortalılara doğum.. (30.08.2010)

14.09.2006)

Gelir İdaresi Başkanlığından uyarı!
(Mustafa BAYGIN, SMMM, Emlak Müşaviri) Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vergi sorumluluğun konusu..(29.08.2010)

14.09.2006)

Pakistan'a yardım vergiden düşecek
Başbakan Erdoğan, Aldığımız Bakanlar Kurulu kararına göre iş adamlarımızın yaptıkları yardım vergi matrahından..(27.08.2010)

14.09.2006)

Aile Hekimlerinin tevkifatı
(SMMM Şakir GÜRLÜK)  Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesi kapsamında yapacakları ödemelerden vergi..(27.08.2010)

14.09.2006)

Damga Vergisi'nde nüsha-suret ayrımı
Damga Vergisi Yasası'nın birinci maddesinde hükme bağlandığı üzere, söz konusu yasaya ekli (1) sayılı tabloda yer alan..(27.08.2010)

14.09.2006)

İşveren art arda iki gün işe gelmeyen işçiye kıdem ve ihbar tazminatı vermek zorunda mıdır?
İşletmemizde üç gün üst üste işe izinsiz gelmeyen..(27.08.2010)

14.09.2006)

İşçinin davranışları nedeniyle iş sözleşmesi feshedilebilir mi?
(İsa KARAKAŞ, SGK Başmüfettişi) (27.08.2010)

14.09.2006)

Sakatlık vergi indirimi
Gelir Vergisi'ndeki sakatlık indirimi, sosyal hukuk devletinin en önemli müesseselerinden birisidir. Çalışma gücünün asgari..(27.08.2010)

14.09.2006)

Devlet Muhasebesi Standardı kararları
Devlet Muhasebesi Standardı 14 (DMS 14) Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar, 16 (DMS 16) Yatırım Amaçlı Varlıklar..(27.08.2010)

14.09.2006)

Ceza Olarak Ücret Kesintisi Yapılır mı?
(SMMM İ.Burak OĞUZ) İşverenler işyerinde düzen ve disiplini sağlamak için uyulması gereken kurallar koyarlar ve..(26.08.2010)

14.09.2006)

İkinci el otomobil satışı yapan emekli, Gelir Vergisi ödemek zorunda mı?
Emekli olup, iş yeri açmaksızın yılda birkaç tane..(26.08.2010)

14.09.2006)

Genel sağlık sigortasında gelir tespitinin önemi
Uygulamanın ertelenmemesi halinde, 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında çalışanlardan 1 Ekim..(26.08.2010)

14.09.2006)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 275)
5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun uyarınca görevlendirilen aile hekimlerinin temizlik, sekreter..(26.08.2010)

14.09.2006)

Türkiye Muhasebe St. Kuruluna ait tebliğler
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1)..(26.08.2010)

14.09.2006)

SGK doğum borçlanmasını ağırdan alıyor
Gazete ve TV’lerdeki doğum borçlanması haberlerini gören kadınlar, doğum borçlanması yapmak için başvurduklarında..(26.08.2010)

14.09.2006)

Vergi incelemelerine süre geldi
(Mahmut SUÇİÇEK Vergi Denetmeni)  Uzun süre kamuoyunda tartışılan torba kanun tasarısı resmi gazetede yayım..(25.08.2010)

14.09.2006)

Bandrollü ürün izleme sisteminin uyg. ilişkin tütün mamulleri izleme sistemi sirküleri yayınlandı
Tutun mam. alk ick. bnd sist sirküleri/4..(25.08.2010)

14.09.2006)

KOBİ tanımı yenileniyor
KOBİ tanımı değişiyor. Artık hem satış hasılatı hem de mali bilançosu 25 milyon lirayı aşmayan işletmeler KOBİ sayılacak..(25.08.2010)

14.09.2006)

İştirak satış zararı giderleştirilemez
Gıda toptancılığı, üretim ve pazarlama işi ile uğraşan bir anonim şirketiz. İştiraklerimizden birisini satmış bulunuyoruz..(25.08.2010)

14.09.2006)

  »» Devamı  (İleri) Ağustos 2010