güncel <

  

-Son Güncel Mali Mevzuat 

-Vatandaşlık numaranız
-Vergi Takviminiz
-Denetmen
-Vergi Kimlik Numaranız
-Vergi - Muhasebe
-Beyanname düzenleme
-Vergi türü kodları
-Danıştay Kararları
-Resmi Gazetede
-MB. Genelgeler
-Yönetmelikler
-Pratik Bilgiler
-2005 Vergilendirme
-Ne Zaman Emekli Olabilirim
-SSK Gecikme Zammı Hesaplama
-SSK Prim Gün Sayıları
-Sigorta numarası kontrolü
-Gecikme Zammı Faiz Hesapla 
-Kıdem İhbar Tazminatı hes
-Genelgeler
-Bağ-kur Primleri
-Menkul Sermaye iradı 2005
-Vergi had ve oranları
-Muhasebat Genel Müdürlüğü, Kamu hesapları bülteni
-Mali Mevzuatla ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları
-Yeni dönemde  Vergilendirmede A.B.Direktifleri
-Menkul Sermaye iradı 2005 yılı uygulamaları

-Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi (2005)

-2005 Yılı Vergi Beyan ve Ödeme Takvimi

-Gelir Vergisi Hesaplama

-2005 Yılı MTV Tutarları

-Gelir Vergisi Tarifesi

-Değerli Kağıt Bedelleri

-Yurtdışına Çıkış Yasağı

-Emeklilere Vergi İadesi

-Gecikme Zammı Oranı

-Yatırım İndirimi Uygulaması Tutarları

-Menkul Sermaye İradı'nın Beyanı

-Sahte Belge Düzenlemede Kullanıldığı Anlaşılan Ödeme Kaydedici Cihazlar

-Defter Tutma Hadleri

-Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Listesi

-Basit Usulde Götürü Safi Kazanç ve Hayat Standardı Tutarları

-Gümrük Çıkış Beyanname Bilgisinin Gelip Gelmediği Sorgulaması

-2001-2002-2003  Yılları Güncel Vergi Bilgileri

2005 Yılı Vergi Beyan ve Ödeme Takvimi

Gelir Vergisi Hesaplama

 

2005 Yılı MTV Tutarları

 

Gelir Vergisi Tarifesi

 

Değerli Kağıt Bedelleri

Yurtdışına Çıkış Yasağı

Emeklilere Vergi İadesi

 

Gecikme Zammı Oranı

 

Vergi Cezaları

 

Veraset ve İntikal Vergisi Oranları

 

Menkul Sermaye İradı G.V. Beyan.Düz. Rehberi

G.M.S.İ. Beyanname Düzenleme Rehberi

Ödeme Kaydedici Cihazların Marka ve Modelleri

 

Firmaların Adı, Adresi Telefon/Fax Numaraları

 

Vakıf Muafiyeti Usul ve Esasları

 

Gecikme Zammı Hesaplama

 

G.V.K.'nun 94. Maddesinde Yer Alan Kesinti Oranları

 

Ne Kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödeyeceğim? 

Damga Vergisi Tutarları

 

Çevre Temizlik Vergisi Tutarları

Bina İnşaat Maliyet Bedelleri Cetveli

 

Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Uygulaması

 

Özel Gider İndirimi

 

Geçici Vergi Yeniden Değerleme Oranları

 

Yeniden Değerleme Oranı

 

Yatırım İndirimi Uygulaması Tutarları

 

Basit Usul G.V. Beyanname Düzenleme Rehberi

Menkul Sermaye İradı'nın Beyanı

 

Sahte Belge Düzenlemede Kullanıldığı Anlaşılan Ödeme Kaydedici Cihazlar

 

Defter Tutma Hadleri

 

Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Listesi

 

Basit Usulde Götürü Safi Kazanç ve Hayat Standardı Tutarları

 

Gümrük Çıkış Beyanname Bilgisinin Gelip Gelmediği Sorgulaması

 

 

 -www.muhasebenet.net