Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Beyan Dönemi Başladı | MuhasebeNet
Basit Usule Tabi Mükelleflerin Beyan Dönemi Başladı


Gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabı kazancın tespit usulü bakımından ikiye ayrılmaktadır,
a) Basit usulde gelir vergisine tabi olanlar,
b) Gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar.
Basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları 193 sayılı gelir vergisi kanunun 47 ve 48. Maddelerinde açıklanmıştır ayrıca yazımızda tek tek saymayacağız. 47 ve 48.maddelerinde belirtilen şartları sağlayanlar Basit usul de gelir vergisine tabi olarak vergilendirilirler. Bu şartları taşısalar dahi Mükelleflerin istemeleri halinde Gerçek usulde Gelir vergisi şeklinde vergilendirilebilirler.

Basit Usul Mükellefiyetine tabi olmanın sağlamış olduğu kolaylıklar;
a- Defter tutulmaz.
b- Vergi tevkifatı yapılmaz ve muhtasar beyanname verilmez.
c- Geçici vergi ödenmez.
d- Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden    
    istisnadır.
e- Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate     
    alınmaz.
f- İsteyen mükellefler kayıtlarını hiçbir yerden izin almadan kendileri tutabilecekleri gibi  
    meslek mensuplarına da tutturabilirler.
g- Belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenleyebilirler.

193 sayılı Gelir vergisi kanununun 51.maddesinde Basit usulden faydalanamayacaklar sayılmış ve ayrıca 95/6430 Sayılı BKK ile Basit usulden faydalanamayacaklar Kapsamına aşağıda faaliyetlerde bulunan Mükelleflerde eklenmiştir,

a) Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar,
b) Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar,
c) İnşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar,
d) Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleriyle uğraşanlar,
e) Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler,
f) Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler.

Adi ortaklık şeklinde basit usul mükellefiyeti mevcut ise ortaklardan birinin gerçek usulde mükellef olması durumunda diğer ortaklarda gerçek usulde mükellefiyete tabi olur.
Basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirileceklerdir.
Basit usulde vergilendirilen mükellefler, kazancın tespiti ve Vergi Usul Kanununun defter tutma hükümleri hariç; bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler, ceza hükümleri ile bu Kanun ve diğer kanunlarda yer alan ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabidirler.

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verilme Zamanı ve Yeri
a-    Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde, 2011 yılı kazançlarına ilişkin yıllık beyanname 2012 yılı ŞUBAT ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar verilecektir.
b-    Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde, 2011 yılı kazançlarına ilişkin yıllık beyanname 2012 yılı MART ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar verilecektir.
c-    Beyanname, kayıtlı bulunulan vergi dairesine verilecektir.
d-    Beyanname elden verilebileceği gibi posta ile de gönderilebilecektir.
e-    Beyanname taahhütlü olarak posta ile gönderildiğinde, postaya veriliş tarihi beyannamenin verildiği tarih olarak kabul edilecektir.
f-    Beyanname normal (adi) posta ile veya özel dağıtım şirketleri aracılığıyla gönderilirse, vergi dairesine ulaştığı tarih beyannamenin verildiği tarih olarak kabul edilecektir.
g-    Tam otomasyona geçen vergi dairesi mükellefleri beyannamelerini, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış olan, basit usul mükelleflerinin bağlı olduğu meslek odaları veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler aracılığı ile elektronik ortamda gönderebilirler.

Verginin Ödeme Zamanı;

a-    Şubat ayı içerisinde verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi Şubat ve  Haziran aylarında olmak üzere, iki eşit taksitte ödenecektir.
b-    Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde Mart ayı içerisinde verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere, iki eşit taksitte ödenecektir

Kaynak:
www.gib.gov.tr

Volkan KARAKOÇ
SMMM
info@volkankarakoc.com02.02.2012SON DAKİKA:

      ● Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulama Süresi 01.07.2019 Olarak Değiştirildi
      ● DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ KİTABI
      ● İcra Takiplerinde 'Elektronik Dönem'
      ● Engelli Maaşı Almak Kolaylaşıyor!
      ● ÜCRETSİZ BİLGİLENDİRME ABONELİĞİ
      ● İNSTAGRAM HESABIMIZ AÇILDI
      ● Aynı vergi borcunun eş zamanlı iki mükelleften istenebilir mi ?
      ● Vergi Mahkemesinde Mükellefin Açmış Olduğu İptal Davasının Akıbeti
      ● 100 Gün Doldu, Maaşlar 1.000 TL’ye Çıkmadı
      ● Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
      ● SGK'dan Müjde! 5 Gün İçinde Hesaplara Yatırılacak.
      ● 2017 Yılına İlişkin İndirimli Orana Tabi Teslimlerden Dolayı Yıllık Olarak Talep Edilecek İade Tutarının En Son Kasım 2018 Dönemi Kdv Beyannamesi İle Talep Edilmesi Gerekir
      ● 36 Mesleğe Daha Mesleki Yeterlik Belgesi Zorunlu Oldu
      ● Milli Emlak Ecrimisil İhbarnamesi
      ● İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesi 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.