Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar | MuhasebeNet
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar


Sirküler No: 2406

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair kararın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın yatırım süresi ve tamamlama vizesi başlıklı 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılarak yeni fıkra eklenmiştir.

“Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik  yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin tebliğle belirlenen yeminli mali müşavir raporunu Bakanlığa ibraz etmesi halinde  yapılmış sayılır. Bu şekilde tamamlama vizesi yapılan teşvik belgeleri kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın satışı serbest olup, Bakanlıkça ilave herhangi bir işlem yapılmaz. Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.”

Aynı Karara eklenen geçici 12 inci madde ile;

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ek süre alınmış teşvik belgelerinin süresi 24 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca herhangi bir işlem yapılmaksızın teşvik belgesinde kayıtlı orijinal sürenin yarısı kadar uzatılmış sayılacağı belirtilmiştir.

24 üncü maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklik 05.10.2016 tarihinde geçerli olmak üzere 09.11.2018 tarihinde, eklenen fıkra ile diğer maddeler ise 09.11.2018 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

saymmas.com.tr


13.11.2018SON DAKİKA:

      ● Elektronik Tebligat Yönetmeliği Yenilendi
      ● VERGİ ve MUHASEBE CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI KİTABI ÇIKTI
      ● E-SGK Uygulamalarının İşlevleri
      ● Güvenli İşyerine Prim İndirimi
      ● Ücret Miktarının İspatı
      ● İNSTAGRAM HESABIMIZ AÇILDI
      ● ÜCRETSİZ BİLGİLENDİRME ABONELİĞİ
      ● İş Kazası Olmayan İşyerine Prim Teşviki Başlıyor
      ● Süt İzninde Geçirilen Kazalar
      ● SGK’dan Muzavaalı Boşanmaya “Hülle” Kapısı
      ● 5746 Sayılı Kanun Kapsamında Damga Vergisi İstisnasından Faydalanmak
      ● Tazminat Alanlar Tekrar Çalışabilir Mi?
      ● SSK'ya 7000, Bağkur'a 9000 Gün Prim Ödemeniz Gerek
      ● Bölge Müdürünün İşe İade Davası Açıp Açamayacağı
      ● Danıştay Içtihadı Birleştirdi. Yarın Ilk Defa Türkiye Gazete’sindeki Köşemizden Okuyabilirsiniz. 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.