Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

7159 Sayılı Kanun İle 7143 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sgk Yapılandırmaları Bozulanlara Yeni Hak Getirildi | MuhasebeNet
7159 Sayılı Kanun İle 7143 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sgk Yapılandırmaları Bozulanlara Yeni Hak Getirildi


Sirküler No: 2476

28.12.2018 tarih 30639 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7159 sayılı Kanunun 11.inci
maddesi ile 11.05.2018 tarihli ve 7143 sayılı Kanuna “GEÇİCİ MADDE 2-“
eklenmiştir. Bu maddenin 1.inci, 2.inci, 3.üncü ve 6.ıncı fıkraları SGK borçlarının
yapılandırılması ile ilgili işlemleri düzenlemektedir.  

Söz konusu maddelerle yapılandırılmış ancak değişik sebeplerden dolayı ödeme yapılmadığı için yapılandırılması bozulan borçlulara ödenmeyen taksitler için yeni hak getirilmiştir.

1) Ödeme yapılmadığı için yapılandırılması bozulan tutarların;

a-) 7143 sayılı Kanunda peşin ödemeyi tercih eden borçlularca, ödenmeyen peşin ödeme
taksit tutarı, %90 indirim olmaksızın, esas borcun gecikme zammı ve gecikme cezası
yerine Yİ-ÜFE ile güncellenmiş tutarı, 08.09.2018 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar
geçen süre için geç ödeme zammı ile birlikte 28.02.2019 tarihine kadar
ödemesi halinde,

b-) 7143 sayılı Kanuna göre süresinde ödenmeyen birinci taksit tutarı 08.09.2018
tarihinden ve ikinci taksit tutarı 01.11.2018 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar
geçen süre için geç ödeme zammı ile birlikte 28.02.2019 tarihine kadar
ödemesi halinde,

c-) 5510 sayılı Kanunun geçici 17.inci ve geçici 63.üncü maddeleri kapsamında durdurulan
sigortalılık sürelerini yapılandırma kapsamında ihya etmek için talepte bulunan
sigortalıların ihya tutarını, son ödeme tarihi olan 08.09.2018 tarihinden ödemenin
yapıldığı tarihe kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 28.02.2019 tarihine
kadar ödemesi halinde,

7143 sayılı kanuna göre yapılandırma hakları ihya edilecektir.

2- Kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri 28.02.2018 tarihine uzatılmıştır.

3- Cari ay prim borçlarından 2018/Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayı prim
borçlarından 2’den fazlasını zor durum hali olmaksızın ödemedikleri için yapılandırması
bozulanlar da ödenmeyen cari ayı prim borçlarını, ilgili cari ayın son ödeme tarihini takip eden
günden 28.02.2019 tarihine kadar gecikme zammı ve gecikme faizi ile birlikte tam olarak
ödemesi halinde bu aylar cari dönem ihlali olarak değerlendirilmeyecektir.

4- 7143 sayılı Kanuna göre yapılandırması bozulan işverenlerden cebren veya rızaen tahsil
edilen tutarların, tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak en eskisinden başlanılarak ihya
edilen yapılandırma taksitlerine mahsup edilecek, arta kalan tutar olması halinde, ilgili mevzuat
hükümlerine göre işverenlere red ve iade edilecektir.

7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırması bozulan işveren veya yetkililerinin söz konusu hükümlerden yararlanmalarını önemle hatırlatırız. SGK Genelgesi henüz yayımlanmadı. Yayımlandığında gerekli açıklamalar ayrıca yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

saymmas.com.tr


11.01.2019SON DAKİKA:

      ● Son Dakika: Ve Kabul Edildi! O Gelirler Vergiden İstisna Olacak...
      ● KDV UYGULAMASINDA VERGİ VE MUHASEBE CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI
      ● Sağlık Sorunuyla İstifa Eden Kıdem Tazminatını Alabilir
      ● Hamilelik Tazminat Nedeni Değildir
      ● 2019 Yılı İçin Güncel SGK Prim Matrahı
      ● İnteraktif Vergi Dairesi Nedir?
      ● Askerlik Borçlanması Primi Artırır Ancak Şartları Değiştirmez
      ● İNSTAGRAM HESABIMIZ AÇILDI
      ● Tarımsal Ürün Satışları ve Ticari Kazanç Ayrımı
      ● ÜCRETSİZ BİLGİLENDİRME ABONELİĞİ
      ● 50 Bin Liralık Alacak İçin Arabulucuya 2019’da 2 Bin 850 TL Ödenecek
      ● Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi, Muhafaza Ve İmha Edilmesi
      ● Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin PTT Tarafından Yapılan Duyuru
      ● Yazılı Olmayan İş Sözleşmesi İle Hak Talep Etmek Mümkün Mü?
      ● 2019 Yılında Cenaze Yardımında Kim Ayrıcalıklı? 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.