Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

7159 Sayılı Kanun İle 7143 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sgk Yapılandırmaları Bozulanlara Yeni Hak Getirildi | MuhasebeNet
7159 Sayılı Kanun İle 7143 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sgk Yapılandırmaları Bozulanlara Yeni Hak Getirildi

Sirküler No: 2476

28.12.2018 tarih 30639 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7159 sayılı Kanunun 11.inci
maddesi ile 11.05.2018 tarihli ve 7143 sayılı Kanuna “GEÇİCİ MADDE 2-“
eklenmiştir. Bu maddenin 1.inci, 2.inci, 3.üncü ve 6.ıncı fıkraları SGK borçlarının
yapılandırılması ile ilgili işlemleri düzenlemektedir.  

Söz konusu maddelerle yapılandırılmış ancak değişik sebeplerden dolayı ödeme yapılmadığı için yapılandırılması bozulan borçlulara ödenmeyen taksitler için yeni hak getirilmiştir.

1) Ödeme yapılmadığı için yapılandırılması bozulan tutarların;

a-) 7143 sayılı Kanunda peşin ödemeyi tercih eden borçlularca, ödenmeyen peşin ödeme
taksit tutarı, %90 indirim olmaksızın, esas borcun gecikme zammı ve gecikme cezası
yerine Yİ-ÜFE ile güncellenmiş tutarı, 08.09.2018 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar
geçen süre için geç ödeme zammı ile birlikte 28.02.2019 tarihine kadar
ödemesi halinde,

b-) 7143 sayılı Kanuna göre süresinde ödenmeyen birinci taksit tutarı 08.09.2018
tarihinden ve ikinci taksit tutarı 01.11.2018 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar
geçen süre için geç ödeme zammı ile birlikte 28.02.2019 tarihine kadar
ödemesi halinde,

c-) 5510 sayılı Kanunun geçici 17.inci ve geçici 63.üncü maddeleri kapsamında durdurulan
sigortalılık sürelerini yapılandırma kapsamında ihya etmek için talepte bulunan
sigortalıların ihya tutarını, son ödeme tarihi olan 08.09.2018 tarihinden ödemenin
yapıldığı tarihe kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 28.02.2019 tarihine
kadar ödemesi halinde,

7143 sayılı kanuna göre yapılandırma hakları ihya edilecektir.

2- Kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri 28.02.2018 tarihine uzatılmıştır.

3- Cari ay prim borçlarından 2018/Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayı prim
borçlarından 2’den fazlasını zor durum hali olmaksızın ödemedikleri için yapılandırması
bozulanlar da ödenmeyen cari ayı prim borçlarını, ilgili cari ayın son ödeme tarihini takip eden
günden 28.02.2019 tarihine kadar gecikme zammı ve gecikme faizi ile birlikte tam olarak
ödemesi halinde bu aylar cari dönem ihlali olarak değerlendirilmeyecektir.

4- 7143 sayılı Kanuna göre yapılandırması bozulan işverenlerden cebren veya rızaen tahsil
edilen tutarların, tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak en eskisinden başlanılarak ihya
edilen yapılandırma taksitlerine mahsup edilecek, arta kalan tutar olması halinde, ilgili mevzuat
hükümlerine göre işverenlere red ve iade edilecektir.

7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırması bozulan işveren veya yetkililerinin söz konusu hükümlerden yararlanmalarını önemle hatırlatırız. SGK Genelgesi henüz yayımlanmadı. Yayımlandığında gerekli açıklamalar ayrıca yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

saymmas.com.tr

11.01.2019SON DAKİKA:

      ● İdarenin Vergi İncelemesini Gecikmeli Olarak Yerine Getirmesi
      ● MUHASEBECİNİN EL KİTABI ÇIKTI!!!
      ● Kamu Çalışanının Kıdem Tazminatı Fonda Olmayacak
      ● Meslek Kodu Temmuz’da Devrede
      ● İNSTAGRAM HESABIMIZ AÇILDI
      ● ÜCRETSİZ BİLGİLENDİRME ABONELİĞİ
      ● Bahşiş Ücrete Eklenir Tazminat Hesabına Girer
      ● Hurdaya Çıkarılan Taşıtlar Nedeniyle Yeni Araç Alımında Uygulanmakta Olan Özel Tüketim Vergisi Matrahı Ve Tutarları Yeniden Belirlenmiştir
      ● Yaşlı ve Engelli Aylığı Kesilenler Ne Yapmalı?
      ● Esnaf-Sanatkâr ve İş Yeri Sahipleri De Malulen Emekli Olabilir
      ● Hizmet Birleştirmenin Emeklilik Yaşına, Prime ve Aylığa Faydası Var
      ● İşverenin Bordro Hilesine Karşı Atılan İmzaya Dikkat!
      ● Yanlış Meslek Bildirene Ceza Var!
      ● Kamulaştırma Bedelinin Mahkeme Kararıyla Tezyidi
      ● 1014 Gün Daha Prim Ödemelisiniz 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.