Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

İş Kazası, Meslek Hastalığı, Trafik Kazası İle İlgili Hastanelerin SGK'ya Karşı Yeni Sorumluluğu | MuhasebeNet
İş Kazası, Meslek Hastalığı, Trafik Kazası İle İlgili Hastanelerin SGK'ya Karşı Yeni Sorumluluğu

SUT) Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğin 19. maddesiyle, Sağlık Uygulama Tebliğinin Faturalandırma ve Ödeme İşlemleri başlıklı 5.1. numaralı maddesi yeniden düzenlenmiştir. Sağlık Uygulama Tebliğinin;
“5.1– “MEDULA sistemi” başlığı altında,
“(1) Kurumla protokollü/sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına, sundukları sağlık hizmetlerine ilişkin bedellerin ödenebilmesi için Kurum mevzuatı gereği istenilen bilgilerin belirlenen istisnalar hariç olmak üzere MEDULA sistemine girilmesi zorunludur.
(2) Kurumca “MEDULA Web Servisleri Kullanım Kılavuzu” ayrıca yayımlanmakta olup sağlık hizmeti sunucularının MEDULA entegrasyonu için yapacakları yazılımlar Kılavuzdaki açıklamalara göre gerçekleştirilir.
(3) Ayrıca Kurumla protokollü/sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının, sundukları sağlık hizmetlerine
ilişkin bedellerin ödenebilmesi için, Kurumca belirlenecek sağlık hizmetlerine ait oluşturulan ulusal kayıt
formlarını ve MEDULA sistemine girilmesi gerekli görülen geri ödemeye esas teşkil edecek diğer
bilgi/belgelerini MEDULA sistemine girmesi zorunludur. Sağlık hizmeti ulusal kayıt formları ve MEDULA
sistemine girilmesi gerekli görülen geri ödemeye esas teşkil edecek diğer bilgi/belgeler ile ilgili uyulması
gereken kurallar Kurumca ayrıca duyurulur,”
“5.3.1.Ç – Diğer belgeler” başlığı altında,
“(1) MEDULA hastane sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilme sağlanıncaya kadar
aşağıdaki incelemeye esas belgeler manuel olarak gönderilir.
……….
c) Adli vaka ve iş kazası geçiren kişilere ait faturaların ekinde ilk müdahalenin yapıldığı sağlık hizmeti
sunucusu tarafından hastane polisi veya ilgili kolluk kuvvetinden konuyla ilgili sağlanacak belge, tutanak,
ifade tutanağı, adli rapor gibi temin edilebilen her türlü belge,
ç) Meslek hastalığı tanısı koymaya yetkili ve ilk tanının konulduğu sağlık hizmeti sunucusu tarafından
meslek hastalığı tanısı alan kişilere bu tanıya ait sağlık kurulu raporu,
..…….” hükmüne yer verilmiştir.
Kurumumuz ile “Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul Esasların 7. maddesinde “….. Kurumca ihtiyaç duyulması halinde SUT’un fatura eki belgelere ilişkin hükümleri çerçevesinde istenen bilgi ve belgeleri en geç bir ay içerisinde Kuruma gönderir.

Ayrıca Kurumun üçüncü kişilere rücu işlemine konu olan iş kazası, meslek hastalığı, trafik kazası ve diğer tüm adli vakalar ile ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre sağlık yardım belgesi verilen yurt dışı sigortalılarına (işlemlerin
MEDULA üzerinden yapılmasına yönelik çalışmalar tamamlanıncaya kadar manuel olarak) verdiği sağlık hizmetlerine ilişkin olarak her kişi için ayrı ayrı düzenlenmiş hizmet detay belgesiyle birlikte diğer bilgi ve belgeleri ilişkilendirildiği Kurum ilgili birimine iletir. SHS bunların dışında Kuruma ayrıca fatura ve dayanağı belge göndermez.” hükümleri yer almaktadır.
Kurum ile Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul Esaslar imzalayan sağlık hizmeti sunucularınca; Kurumun üçüncü kişilere rücu işlemine konu olan iş kazası, meslek hastalığı, trafik kazası ve adli vaka kapsamında sundukları sağlık hizmetlerine ilişkin fatura eki belgelerin elektronik ortamda gönderilmesi için MEDULA-Hastane sisteminde gerekli düzenleme sağlanılmış olup 2019 Yılı Ağustos ayı fatura dönemi itibariyle söz konusu işlemlere ait ek bilgi/belgelerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olacaktır.
Bu itibarla Kurumumuz ile Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul Esasları imzalayan sağlık hizmeti sunucularınca, Kurumun üçüncü kişilere rücu işlemine konu olan iş kazası, meslek hastalığı, trafik kazası ve adli vaka kapsamında sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin fatura eki belgelerin elektronik ortam gönderilmesi yönünde gereken hazırlıkların yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması,
2019 Yılı Ağustos ayı fatura dönemi itibariyle MEDULA hastane sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilen rücuya konu işlemlere ait fatura eki belgeler (istisnalar hariç) ayrıca manuel ortamda gönderilmemesi gerektiğinden, Kurum mevzuatına uygun gönderilmeyen bilgi/belgelerden de ilgili sağlık hizmeti sunucuları  sorumlu olacaktır.

İSA KARAKAŞ

isakarakas.com.tr

24.05.2019SON DAKİKA:

      ● Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
      ● MUHASEBECİNİN EL KİTABI ÇIKTI!!!
      ● Şirketlere Kayyım Olarak Atananların Sigortalılık Durumları
      ● Vergi İhtilaflarında Zor Alımın Durdurulması Ve YD Talebi
      ● İNSTAGRAM HESABIMIZ AÇILDI
      ● ÜCRETSİZ BİLGİLENDİRME ABONELİĞİ
      ● İşverenlere Rahat Bir Nefes İmkanı Geldi
      ● Görevde Esaslı Değişiklik ve İş Akdi Feshi
      ● Bedelli Askerlik Yapanlar Kıdem Tazminatı Alabilecek Mi?
      ● Kısa Çalışma Ödeneğinde Süre 3 Ay Uzatıldı
      ● Tüm İş Yerlerini İlgilendiriyor: Son 5 Gün...
      ● Yaşı Beklemek İçin Tazminat Alanlar
      ● Staj Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey
      ● Üniversiteliler Bu Fırsatı Kaçmaz İşkur Her Gün İçin 67 TL Harçlık Verecek
      ● SSK’da Ölüm Aylığı İçin Borçlanma Süreleri Dikkate Alınmaz 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.