Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

Mahkemeler Tarafından Takdir Edilen Avukatlık Ücretlerinin Katma Değer Vergisine Tabi Olup Olmaması Hususu | MuhasebeNet
Mahkemeler Tarafından Takdir Edilen Avukatlık Ücretlerinin Katma Değer Vergisine Tabi Olup Olmaması Hususu

Sirküler No: 2676

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

Katma Değer Vergisi matrahının ise; teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin de malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade etmekte olduğu;

Hüküm altına alınmıştır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin Ⅰ/B-4 bölümünde ise; Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerinin davayı kazananlara ödenmesi KDV’nin konusuna girmeyeceği,

Ancak bu paralardan sözleşmeleri gereği ücret karşılığı çalışanlar dışında kalan avukatlara intikal eden kısım, serbest meslek kazancı kapsamında vergiye tabi olacağı,

Avukatlar aldıkları bu para için davayı kazanana serbest meslek makbuzu düzenleyeceği ve makbuzda alınan tutar üzerinden de KDV hesaplayıp ayrıca gösterileceği açıklamalarına yer verilmiştir.

Mahkeme kararında “KDV hariç” şeklinde bir ifadenin yer almaması halinde, vekalet ücretinin KDV dâhil olduğu kabul edilir ve iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan KDV, düzenlenen serbest meslek makbuzunda gösterilmesi gerekmektedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen 28.04.2004 tarih ve E:2004/12-232, K:2004/243 sayılı kararında; takip dayanağı ilamda alacaklı yararına takdir olunan avukatlık ücretine ayrıca katma değer vergisi ilave edilmesine dair bir hüküm bulunmadığından davanın reddine karar verilmiştir.

Bu nedenle;

-Mahkeme kararı ile hükmolunan vekalet ücretinin doğrudan davayı kazanana ödenmesi halinde ayrıca KDV hesaplanmaması,

-Davayı kazanan taraf avukatının ücretli olarak çalışıyor olması ve vekalet ücretinin avukata intikal ettirilmesi halinde ilgili ay ücret matrahına dahil edilerek vergilendirilmesi,

-Karşı tarafa (dava aleyhine sonuçlanan) yüklenen vekalet ücretlerinin alacaklı taraf avukatın bağımsız olarak mesleki faaliyetini sürdürmesi halinde kendisine yapılan ödeme sırasında serbest meslek makbuzu düzenlemesi ve KDV hesaplaması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

saymmas.com.tr

19.07.2019SON DAKİKA:

      ● 3600 Günle Ne Zaman Emekli Olurum?
      ● MUHASEBECİNİN EL KİTABI ÇIKTI!!!
      ● Esnafın İşsizlik Sigortası Ertelenecek Mi?
      ● ÜCRETSİZ BİLGİLENDİRME ABONELİĞİ
      ● İNSTAGRAM HESABIMIZ AÇILDI
      ● Asgari Ücrette Beklenti 2425 Lira, Destek Sürmeli
      ● Emeklilik İçin Yılbaşından Önce Bunu Yapanlar Daha Az Para Öder
      ● Cari Açığı Kapatmak İçin Emeklilik Sistemi Değiştirilecek
      ● Patronlara Asgari Ücret Uyarısı
      ● Süresinde Düzenlenmeyen Faturaların Geçerliliği
      ● Bağımsız Çalışanların Esnaf Ahilik Sandığı Sigortalılık Prim Ödeme Zorunlulukları 01.01.2020 Tarihinde Başlıyor
      ● Dijital Hizmet Vergisi Ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun-2
      ● Kıdemimin Dolmasına 3 Gün Kala İstifaya Zorlandım
      ● 2020 Yılı E-Dönüşüm Süreçleri
      ● Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Verbis’ E Kayıt Süresi 31.12.2019 Tarihinde Sona Eriyor 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.