Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

Özellik Arz Eden Özelgelerden Örnekler | MuhasebeNet
Özellik Arz Eden Özelgelerden Örnekler

Sirküler No: 2729

16.05.2018 tarih ve 84098128-120[Mük.Mad.121-2018/1]-E.210381 sayılı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi;

07/2016-09/2016 dönemine ilişkin kanuni süreden sonra verilen muhtasar beyannamede tahakkuk eden vergiler yine kanuni süreden sonra ödenmesi nedeniyle Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 121’inci maddesinde yer alan vergiye uyumlu mükellefler için uygulanacak olan %5 vergi indiriminden 2017 yılına yıllık gelir vergisi beyannamesinde yararlanıp yararlanamayacağı hususunda görüş talep edilmiştir.

Kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen muhtasar beyannamesinde tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinden sonra ödenmesi nedeniyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 121’inci maddesinde yer alan indirimden yararlanılmasının mümkün bulunmadığı;

Açıklamasına yer verilmiştir.

04.02.2019 tarih ve 97895701-155[2018/210]-E.108370 sayılı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi; 

Şirketiniz ile (borç veren) şirket arasında ….Euro bedelli ve 3 yıl süreli geri ödemeye dayanan borç sözleşmesi düzenlenerek damga vergisinin ödendiği, ek bir sözleşme yapılarak ilk sözleşmede belirtilen borç ödeme süresinin uzatıldığı, asıl sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini koruduğu, bedelle ilgili hiçbir ibareye yer verilmediği belirtilerek ek protokolün damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edilmiştir.

Taraflarca yapılan asıl borç sözleşmesine yapılan ek mutabakat, aynı taraflar arasında ilk sözleşmede yer alan borcun ödeme süresini uzatmaya yönelik düzenlendiği ve ilk sözleşme bedelini artıran bir hususa yer verilmediğinden ek sözleşme için damga vergisi aranılmaması gerekmektedir.

Açıklamasına yer verilmiştir.

01.03.2019 tarih ve 90792880-155.01.01.01[5521]-E.71011 sayılı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi; 

Hizmet Projesi İşi ihalesi ….TL bedelle şirketinizde kaldığı, daha sonra şirketiniz tarafından ihale bedelinden tenzilat yapılarak sözleşme imzalandığı belirtilerek ihale kararına ilişkin damga vergisinin  ihale bedeli üzerinden mi yoksa sözleşme bedeli üzerinden mi hesaplanması gerektiği hususunda görüş talep edilmektedir.

Bir kağıdın damga vergisine tabi tutulabilmesi için kağıdın herhangi bir hususu ispat veya belli edecek nitelik kazanmış, yani hukuken tekemmül etmiş olması gerekmektedir. İmzalanmak suretiyle hukuken tekemmül eden ve verginin konusuna giren bir kağıdın hükmünden istifade edilmemiş olması veya kısmen edilmiş olması o kağıdın bir hususu ispat ve belli edebilecek olma vasfını ortadan kaldırmayacağı gibi kağıt eksiksiz olarak tekemmül ettikten sonra muamelelerin feshedilmiş olması vergilendirmeyi etkilemeyecektir.

Şirketinizin yüklenimde bulunduğu proje hizmeti ile ilgili olarak düzenlenen ihale kararında belirtilen bedel üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerektiği,

Açıklamasına yer verilmiştir.

07.05.2019 tarih ve 97895701-155[2019/55]-E.380484 sayılı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi; 

Şirketin noterlikçe yatırım kredisi için banka ile Kredi Genel Sözleşmesi ve eki Kredi Özel Sözleşmesi düzenlendiği ayrıca taraflar arasında tadil sözleşmesi düzenlendiği, sözleşme hükümleri devam ederken şirketin kısmi bölünme sonucu kredi genel ve eki sözleşmenin yeni kurulan şirkete devredileceğinden bu amaçla imzalanan Sözleşmenin ve Borcun Devri Sözleşmesi gereği damga vergisine tabi olup olmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun devir, bölünme ve hisse değişimi başlıklı 19 uncu maddesinin (b) bendinde; üretim ve hizmet işletmelerinin devrinde, işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerinin tümünün devredilmesi zorunludur.

Buna göre, şirketin kısmı bölünme sonucunda gerçekleştirilen Sözleşmenin ve Borcun Devri Mukavelesinin Kurumlar Vergisi Kanunundaki şartlar dahilinde kısmi bölünmeye ilişkin düzenlenmiş olması halinde, kredi borcu tutarıyla sınırlı olmak üzere damga vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Açıklamasına yer verilmiştir.

16.07.2019 tarih ve 66813766-175.01[4-2017-14]-267863 sayılı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi;

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan şirketinizin faaliyet gösterdiği binanın mülkiyetinin şirket sahibine ait olduğu belirtilerek 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (m) bendine göre daimi olarak emlak vergisinden muaf olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.

1319 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin (m) bendinde; organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar kiraya verilmemek kaydıyla daimi olarak bina vergisinden muaf tutulmaktadır.

Kiralama ilişkisine konu edilen binanın muafiyet hükmünden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Açıklamasına yer verilmiştir.

24.12.2018 tarih ve 70903105-165.01.04-E.170305 sayılı Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı özelgesi; 

Şirketin, Hollanda’da yerleşik bankadan kullanmış olduğu 4 adet Genel Kredi Sözleşmesinde, vadesi 3 yıldan uzun olan kredilerin kalan anaparalarının aynı banka ile yapılan protokol ile yeni bir ödeme planına bağlandığı, banka mevzuatı uyarınca geri ödeme tablosu ve kredi vadesi değişmesinden dolayı eski kredilerin kapatılarak yeni kredilerin şirket hesabına gönderildiği, yeni ödeme planına bağlanarak yapılandırmaya tabi tutulan krediler için zorunlu olarak yapılan transfer işlemi ile kapatılması durumunda  KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

Yurt dışında bulunan bankadan kullanılan kredinin ortalama vadesi üç yılın altına düşecek bir süre içinde, yurt dışı kaynaklı para transferi ile kapatılması durumunda bu işlemin kredi kapatma işlemi olarak değerlendirilerek kredi tutarı üzerinden KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

saymmas.com.tr

19.09.2019SON DAKİKA:

      ● 250 Gün Borçlanmayla Bir Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz
      ● ÜCRETSİZ BİLGİLENDİRME ABONELİĞİ
      ● ‘Kısa Çalışmada’ Yıllık İzin Olmaz
      ● Kısa Çalışma Ödeneği Nasıl Hesaplanıyor?
      ● İNSTAGRAM HESABIMIZ
      ● Altın Mevduatına Kambiyo Vergisi Mi?
      ● Türk Ticaret Kanununun Geçici 13’ncü Maddesi Kapsamında Kar Payı Dağıtımı
      ● Bayramda Çalışanlara Yapılacak Ödemelerin Hesabı
      ● Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlere Ait Veri Bildirimin Yapılması
      ● Kısa Çalışmada İşverenin Hilesi Çok Pahalıya Patlar!
      ● SGK, Boşandığı Kocasıyla Yaşayan Kadının Yetim Aylığını İptal Etti
      ● Hekimler Kaç Gün Rapor Yazabilir
      ● Vergi Borçlarının Daha Düşük Bir Faiz Oranıyla Taksitlendirilmesine İhtiyaç Var
      ● Kısa Çalışmadaki 7 Günlük Yarım Ücretin SGK'ya Bildirilmesi
      ● Kısa Çalışma Süresi Haftada 30 Saat 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.