Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Verbis’ E Kayıt Süresi 31.12.2019 Tarihinde Sona Eriyor | MuhasebeNet
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Verbis’ E Kayıt Süresi 31.12.2019 Tarihinde Sona Eriyor

Sirküler No: 2803

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre; kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler bu Kanun kapsamındadır.

Kayıt yükümlülüğü 31.12.2019’ de sona eren veri sorumluları:

– Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ve

– Yıllık çalışan sayısı 50’ den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

Yıllık çalışan sayısının hesaplanması: Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararına göre; öncelikle tamamlanmış bir yıl olması ve bu tamamlanmış yıl içerisindeki 12 aydan en az 7 sinin her birinde veri sorumlusunca yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aylık verilmekte olan prim ve muhtasar beyannamede bildirilen çalışan sayısının dikkate alınması gerekmektedir.

Ayrıca, söz konusu 7 ayın aynı yıl içerisinde olmak kaydıyla ardışık olması zorunlu değildir. Buna göre, bir veri sorumlusunun 2018 yılı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermiş olduğu muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinden en az 7’sinin her birinde bildirmiş olduğu çalışan sayısının 50’den çok olması gerekmektedir.
Yıllık mali bilanço toplamının hesaplanması: Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararına göre; öncelikle tamamlanmış bir yıl olması ve bu tamamlanmış yıl içerisinde veri sorumlusu tarafından yetkili kamu kurumuna yıllık olarak verilmekte olan gelir veya kurumlar vergisi beyanname ekindeki mali tablolarda “aktif” ya da “pasif” bölümde yer alan toplam rakamı esas alınmalıdır.

VERBİS’e  kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacak veri sorumluları;

  • Noterler,
  • Dernekler,
  • Vakıflar,
  • Sendikalardan yalnızca faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine,mensuplarına ve bağışcilarına yönelik veri işleyenler,
  • Siyasi partiler,
  • Avukatlar,
  • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler,
  • Arabulucular,
  • Gümrük Müşavirleri olarak belirtilmiştir.

Kişisel verilere ait yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde adli ve idari yaptırımlar;

-Kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydedilmesinde bir yıldan üç yıla kadar,

-Kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkaları ile paylaşanlara iki yıldan dört yıla kadar,

-Kanunun belirlediği sürede verileri sistemden yok edilmesini yerine getirmeyen yükümlüler için bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

-Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler için 5.000.-TL -100.000.-TL,

-Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüğü yerine getirmeyenler için 15.000.-TL – 1.000.000.-TL,

-Kişisel Verileri Koruma Kurul kararını yerine getirmeyenler için 25.000.-TL -1.000.000.-TL,

-Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler için 20.000.-TL -1.000.000.-TL ‘ye kadar idari para cezası uygulanması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Şirketlerinizin durumunu gözden geçirmenizi, kanun kapsamına girdiğiniz takdirde 31.12.2019 tarihine kadar gereken işlemlerin yapılmasını önemle tavsiye ederiz. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

saymmas.com.tr

13.12.2019SON DAKİKA:

      ● E-Defter Beratlarının Yüklenebilme Tercihine İlişkin Duyuru
      ● MUHASEBECİNİN EL KİTABI ÇIKTI!!!
      ● Şeffaf Devlete Doğru: İnteraktif Yatırım Teşvik Belgesi İstatistik Raporu
      ● Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Gönderilmesi Hususu
      ● İNSTAGRAM HESABIMIZ AÇILDI
      ● ÜCRETSİZ BİLGİLENDİRME ABONELİĞİ
      ● İş Kazası Olmayan İşverene İşsizlik Sigortası Prim İndirimi
      ● ‘29 Kod’la İşten Çıkarıldım
      ● Emeklilik Tarihi 1 Ocak 2024
      ● Ticari Taksi Çalışanları Dikkat!
      ● Çalışanlar Yıllık İzinlerini Parça Parça Kullanabilir mi ?
      ● SGK Muhtasar Birleşiminde Dikkat Edilmesi Gerekenlerden Bazı Tavsiyeler
      ● 2020 Yılında Mobil Telefon Aboneliğinde Ödenecek Özel İletişim Vergisi Yeniden Belirlendi
      ● Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Sorular-Sorunlar
      ● Kanal İstanbul'da Arsa Alanlara Rant Vergisi Yani Şerefiye Gelmeli... 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.