Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

Süresinde Düzenlenmeyen Faturaların Geçerliliği | MuhasebeNet
Süresinde Düzenlenmeyen Faturaların Geçerliliği

Çok sık tartışılan konulardan biri de süresinde düzenlenmeyen faturaların geçerli olup olmayacağıdır.

Vergi Usul Kanunu’nun 231/5. Maddesinde, faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Süresi içerisinde düzenlenmeyen faturalar için VUK’un 353/1. maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Buna göre, faturanın malın teslimi ve hizmetin ifası tarihinden itibaren 7 gün içerisinde düzenlenmiş olması gerekmekte olup, bu süreden sonra düzenlenen faturalar söz konusu Kanun hükümleri çerçevesinde hiç düzenlenmemiş sayılmakta ve bu belgeleri vermek ve almak zorunda olanlar hakkında ceza hükümleri uygulanmaktadır.

Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın çeşitli özelgelerine göre, faturanın yedi günlük süreden sonra düzenlenmiş olması nedeniyle hiç düzenlenmemiş sayılması, faturada yazılı mal veya hizmetin teslim edilmediği anlamına gelmeyeceği gibi faturanın defter kayıtlarına intikalinde geçerli belge olarak kabulünü engellemeyeceği belirtilmektedir (Örneğin, Gelir İdaresi Başkanlığı Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı’nın, 04.12.2018 tarih ve 41931384-120[231-2018-3]-E.54789 sayılı Özelgesi).

Öte yandan, süresinde düzenlenmeyen faturaların alacak yönünden geçerli olup olmayacağı ile ilgili olarak bir Yargıtay kararında da, “Ne var ki, mahkeme kararının gerekçesinde belirtilen VUK'nın 231. maddesinde öngörülen sürede düzenlenmeyen faturaların, süresinde düzenlenmemesi Vergi Hukukunda, belirtilen müeyyidelere tabi olup, bir faturanın süresinde düzenlenmemiş olması özel hukuk yönünden bir alacağın yok sayılmasını gerektirmez.” denilmiştir (Yargıtay 23. Hukuk Dairesi E:2016/1365, K:2016/1566).

SMMM HÜSEYİN YÖRÜKOĞLU

13.12.2019SON DAKİKA:

      ● Ne Zaman Emekli Olurum?
      ● UYGULAMALI BAĞIMSIZ DENETİM KİTABI ÇIKTI
      ● Kısa Çalışmadaki İşçi Tam Zamanlı Çalıştırılabilir Mi?
      ● Erteleme Mi Gelmeli, Yoksa İptal Mi?
      ● 2021 Yılı Ortasına Kadar Ofis Yerine Evden Çalışma
      ● Artık 26 Ağustosa Kadar İşyerlerinin Bu Beyannameyi Vermesi Zorunlu
      ● Vergi Kaydına Dayanarak Geçmişten Bağkur Kaydı Mümkün Mü?
      ● Ekonomide Normalleşme İçin Vergi Barışı Şart!
      ● KDV Oranı Yılsonuna Kadar İndirilen Mal ve Hizmetler, Temmuz Kirasında İndirim Uygulaması ve İndirimden Kimin Yararlanacağı…
      ● İşveren ve İşveren Vekilliği Kavramları
      ● Bedelli İçin İstifa Edene Tazminat Hakkı
      ● Kıdem Tazminatını Nasıl Alabilirsiniz?
      ● Yurtdışı Borçlanmasıyla Nasıl Emekli Olunur?
      ● İş Yeri Kiralarında Vergi Kesintisi ve KDV İndirimi
      ● Asgariden Prim Ödeme Emekli Aylığını Düşürür Mü? 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.