Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ. (Seri No:30) | MuhasebeNet
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ. (Seri No:30)

Sirküler No: 2887

14/02/2020 tarih ve 31039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 30 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle;

Tebliğin (Ⅰ/C-2.1.3.2) Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler bölümünün 2.1.3.2.13. başlıklı bendi ile KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara* ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak tevkifat oranı belirlenmiştir.

Bu bölümden sonra gelmek üzere Tebliğe 2.1.3.2.14 numaralı Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde Tevkifat Uygulaması eklenmiştir.

6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Kanunu kapsamında yaptırılan sağlık tesislerine yönelik işletme döneminde alınan hizmetlere uygulanacak tevkifat oranları ile tevkifat uygulamasından doğan iade taleplerinde bu hizmetlere karşılık gelen işlem türlerinin dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile yaptırılan sağlık tesislerinin Sağlık Bakanlığına kiralanması işleminin KDV Kanunu’nun geçici 29 ‘uncu maddesi kapsamında KDV’den isitisnaya tabi tutulmaktadır.

Tebliğin (II/E-7) İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri başlıklı bölümüne eklenen paragraf ile; 1950 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle indirim yoluyla giderilemeyen Katma değer vergisinin 2020 ve 2021 içinde uygulanmasına karar verilmiştir.

Tebliğin (Ⅱ/E-7.1 Kapsam başlıklı bölümünün birinci paragrafı değiştirilmiştir.

–Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle ilgili yılın ilk altı aylık döneminde söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin bu altı aylık dönemi izleyen bir yıl içinde,

–Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle ilgili yılın ikinci altı aylık döneminde söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin bu altı aylık dönemi izleyen bir yıl içinde,

–50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle ilgili yılda söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve aynı yılın sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin söz konusu yılı izleyen yıl içinde talep edilmesi halinde iadesi öngörülmektedir.

Aynı Tebliğin (II/E-7.3.) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İade;

–Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde ilgili yılın ilk altı aylık döneminde yüklenilen ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken aynı yılın Temmuz, en geç ilgili yılı izleyen Mayıs dönemine ait KDV beyannamesine,

–Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde ilgili yılın ikinci altı aylık döneminde yüklenilen ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken ilgili yılı izleyen yılın Ocak, en geç Kasım dönemine ait KDV beyannamesine, 

–50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde ilgili yılda yüklenilen ve söz konusu yılın sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken bu yılı izleyen yılın Ocak, en geç Kasım dönemine ait KDV beyannamesine dahil edilerek talep edilebileceği belirtilmiştir.

Tebliğin (II/E-9.) bölümünün İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna başlıklı birinci paragrafı ile (II/E-9.1.2.) İstisna Kapsamına Giren Teslimler başlıklı bölümünün ikinci paragrafında yer alan yeni makina ve teçhizatın, 6948 sayılı Kanuna göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine, münhasıran imalat sanayiinde kullanmak üzere 31/12/2022 tarihine kadar teslimler için uygulanacaktır.

Aynı Tebliğin (III/B-2) İndirimli Orana Tabi Bazı Mal ve Hizmetlere İlişkin Açıklamalar başlıklı ve (III/B-2.6.) bölümden sonra gelmek üzere bölüm eklenmiştir.

Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde KDV Oranı Uygulaması;

KDV oranları ile ilgili (II) sayılı listenin (B) bölümünün 21 inci sırasında, ilgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler ve ambulans hizmetlerinin %8 oranında KDV’ye tabi tutulması öngörülmüştür.

Buna göre, 6428 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan sağlık tesislerine yönelik yüklenici tarafından Sağlık Bakanlığına sunulan laboratuvar, rehabilitasyon ve görüntüleme hizmetleri ile alt yükleniciler tarafından bu kapsamda sunulan hizmetler %8 oranında KDV’ye tabidir. 

KDV oranları ile ilgili (II) sayılı listenin (B) bölümünün 24’üncü sırasında yemek hizmeti sunan yerlerde verilen hizmetlerin %8 oranında KDV’ye tabi tutulması öngörülmüş olup, 6428 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan sağlık tesislerine yönelik yüklenici tarafından Sağlık Bakanlığına sunulan yemek hizmetleri ile bu hizmetlere ilişkin alt yükleniciler tarafından sunulan yemek hizmetleri %8 oranında KDV’ye tabidir

Yürürlülük tarihi: Tebliğin tevkifat uygulaması olan 1 inci maddesi 01.03.2020 tarihinde, diğer maddeleri ise 14.02.2020 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

saymas.com.tr

20.02.2020







SON DAKİKA:

      ● 01 Nisan 2020 Tarihinden İtibaren Kâr Payı Dağıtımında Sınırlama Getirildi
      ● 01 Nisan 2020 Tarihinden İtibaren Kâr Payı Dağıtımında Sınırlama Getirildi.
      ● ÜCRETSİZ BİLGİLENDİRME ABONELİĞİ
      ● Salgın Hastalık Nedeni İle Vergi İdaresi İşlem ve Sürelerin Durması İle İlgili Gelir İdaresi Duyurusu
      ● 7226 Sayılı Kanun İle 5253 Sayılı Dernekler Kanununda Yapılan Değişiklikler
      ● Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamındaki İşyerlerinin Bordro Uygulamaları
      ● İNSTAGRAM HESABIMIZ
      ● Kısa Çalışma Ödeneğindeki Değişiklikler ve Yararlanma Şartları
      ● 2020 Yılında Asgari Ücret Desteği
      ● Kısa Çalışma Ödeneği Koşullarında Değişiklik
      ● COVID-19 Nedeniyle Cumhurbaşkanı Tarafından Başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası İçin Yapılan Yardımlar Vergiden İndirilebilir Mi?
      ● Gurbetçilere Müjde SGK Uzatmaya Gitti
      ● Faydalanmak İçin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine Elektronik Posta İle Başvuru Yapılmaktadır
      ● Maksat Mükellefi Mi Üzmek Yoksa Vergiyi Mi Toplamak
      ● Korona Virüs Nedeni İle Ölen Çalışandan İşveren Sorumlu Mudur?



 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.