Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

Hisse Senedi Devir İşleminde Fatura Tanzim Edilmesi Gerekir | MuhasebeNet
Hisse Senedi Devir İşleminde Fatura Tanzim Edilmesi Gerekir

Sirküler No: 2919

Günümüz ekonomik koşullarında sermaye şirketlerinin hisseleri mevcut hissedarları, aile üyeleri veya diğer kişi ve kuruluşlara devredilebilmektedir.

Anonim Şirketlerde;

  • Hisse senedi bastırılması veya Geçici İlmühaber çıkarılması konusunda yönetim kurulu kararı alınması,
  • Nama veya hamiline yazılı hisse senetlerinin matbaada bastırılması veya Geçici İlmühaber hazırlanması,
  • Bastırılan veya hazırlanan Geçici İlmühaberlerin ortaklara imza karşılığı teslim edilmesi,
  • Teslim edilen pay senetlerinin Pay Defterine işlenmesi gerekmektedir.

Hamiline yazılı pay senetlerinin devri sadece teslim ile (zilyetliğin devriyle) Nama yazılı pay senetleri ya da ilmühaberin devri ciro ve teslim ile mümkündür. Devir sözleşmesinin yapılması mümkün olup, noter huzurunda veya genel kurulda onaylanma ve tescil mecburiyeti bulunmamaktadır.

Limited Şirketlerde;

  • Pay devrinde alıcı ve satıcı arasında noter onaylı sözleşme yapılması,
  • Devir için genel kurul onayının bulunması,
  • Pay devir işleminin ticaret siciline tescil edilmesi gerekir.

Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, pay senedinin teslimiyle devir (zilyetliğin devriyle) gerçekleşmektedir.

Nama yazılı pay senetlerinin devir işlemlerinde,

1-) Pay devrine ilişkin sözleşme düzenlenebilir. Noter onayı gerekmez.

2-) Pay senetlerini devir eden ile devir alan şirket yönetim kuruluna yazılı bildirimde bulunmalıdır.

3-) Pay devrine ilişkin yönetim kurulu tarafından onay için karar alınmalıdır.

4-) Ortaklar pay defterine kayıt yapılmalıdır.

5-) Yevmiye defteri sermaye hesabında isim değişikliği kaydı yapılmalıdır.

6-) Bedelin banka yoluyla satıcıya ödenmesi gerekmektedir.

7-) Payı devreden tüzel kişi ise mutlaka fatura düzenlenmelidir.

Tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar değer artış kazancı sayılmaktadır.

Uygulamada hisse senedi bastırılmamış veya geçici ilmühaber düzenlenmemiş hisse senetlerinin devrinde iki yıldan fazla elde tutulma durumu ispat edilemediğinden değer artış kazancına tabi tutulmaktadır.

Bir şirketin sahip olduğu basılı hisse senedi veya geçici ilmühabere bağlanmış anonim şirket hissesini 2 yıl içinde de olsa devretmesi halinde bu devir işlemi KDV’ye tabi değildir.

Maliye Bakanlığının 27.11.2006 tarih ve B.07.1.GİB.0.29/2924-232-2824/093508 sayılı özelgesinde;

Bir şirket tarafından başka bir anonim şirketin hisselerine ilişkin hisse senetlerinin satılması Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre teslim sayıldığından ve bunların satın alan işletme tarafından aktife kaydedilmesi gerektiğinden, bunlar için borçlanılan bedelin SATIŞI YAPAN TARAFINDAN DÜZENLENECEK BİR FATURA İLE BELGELENDİRİLMESİ gerektiği,

Yönünde görüş bildirmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

saymmas.com.tr

26.03.2020SON DAKİKA:

      ● 01 Nisan 2020 Tarihinden İtibaren Kâr Payı Dağıtımında Sınırlama Getirildi
      ● 01 Nisan 2020 Tarihinden İtibaren Kâr Payı Dağıtımında Sınırlama Getirildi.
      ● ÜCRETSİZ BİLGİLENDİRME ABONELİĞİ
      ● Salgın Hastalık Nedeni İle Vergi İdaresi İşlem ve Sürelerin Durması İle İlgili Gelir İdaresi Duyurusu
      ● 7226 Sayılı Kanun İle 5253 Sayılı Dernekler Kanununda Yapılan Değişiklikler
      ● Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamındaki İşyerlerinin Bordro Uygulamaları
      ● İNSTAGRAM HESABIMIZ
      ● Kısa Çalışma Ödeneğindeki Değişiklikler ve Yararlanma Şartları
      ● 2020 Yılında Asgari Ücret Desteği
      ● Kısa Çalışma Ödeneği Koşullarında Değişiklik
      ● COVID-19 Nedeniyle Cumhurbaşkanı Tarafından Başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası İçin Yapılan Yardımlar Vergiden İndirilebilir Mi?
      ● Gurbetçilere Müjde SGK Uzatmaya Gitti
      ● Faydalanmak İçin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine Elektronik Posta İle Başvuru Yapılmaktadır
      ● Maksat Mükellefi Mi Üzmek Yoksa Vergiyi Mi Toplamak
      ● Korona Virüs Nedeni İle Ölen Çalışandan İşveren Sorumlu Mudur? 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.