Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

2020 Yılında Asgari Ücret Desteği | MuhasebeNet
2020 Yılında Asgari Ücret Desteği

2016 yılında başlanılan ve 2017 yılında, 2018 yılı Ocak ila 2018 Eylül döneminde ve 2019 yılında uygulanmış olan asgari ücret desteğine 2020 yılında da devam edilecektir.

26 Mart 2020 tarih ve 31080 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren, 7226 sayılı Kanun’un 29. maddesiyle 5510 sayılı Kanun’a eklenen geçici 80. madde ile 2020 yılının 12 ayı için de asgari ücret desteğinin yapılmasına devam edilmesine hükmedilmiştir. Dolayısıyla, 2020 yılında asgari ücret desteği yılın tamamında uygulanacaktır.

Anılan hükme göre;
- 2020 yılı öncesi tescil edilen iş yerleri için
i) Prime esas günlük kazancı 128 TL,
ii) Toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için 256 TL
ve
iii) Linyit ve Taşkömürü çıkarılan iş yerleri için 341 TL
ve altında olan sigortalıların,
- 2020 yılında tescil edilen iş yerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların
çalışma gün sayısının; günlük 2,50 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği sağlanacaktır.

Anılan destek tutarı bu işverenlerin kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek olup, bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

Bu madde kapsamında 2020 yılı öncesi tescil edilen iş yerlerinde, 2020 yılında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2019 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4/a bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde bu madde hükümleri uygulanmayacaktır.

2020 yılı öncesi tescil edilen iş yerlerinde, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmemiş olması halinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki bildirimler esas alınacaktır.

Asgari ücret desteğinden yararlanılması için;
- 2020 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi,
- Cari ay primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
- SGK’ ya prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması veya söz konusu borcun 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirilmiş olması,
- 2020 yılı için çalıştırılan tüm kişilerin sigortalı olarak bildirilmesi, bildirilen sigortalıların fiilen çalıştırılması ve prime esas kazançlarının eksik bildirilmemesi,
gerekmektedir.

Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

Henüz konuya ilişkin SGK Genelgesi yayımlanmamış olup uygulamaya ilişkin usul ve esaslar açıklanmamış olmakla birlikte, 2020 yılında uygulanacak asgari ücret desteği geç yasalaştığından, 2020/Ocak ve Şubat aylarında hak edilen asgari ücret destekleri, muhtemelen 2020/Mart ayı için tahakkuk edecek sigorta primlerine mahsup edilecektir

AKİF AKARCA, DR.MEHMET ŞAFAK

dunya.com

02.04.2020SON DAKİKA:

      ● 250 Gün Borçlanmayla Bir Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz
      ● ÜCRETSİZ BİLGİLENDİRME ABONELİĞİ
      ● ‘Kısa Çalışmada’ Yıllık İzin Olmaz
      ● Kısa Çalışma Ödeneği Nasıl Hesaplanıyor?
      ● İNSTAGRAM HESABIMIZ
      ● Altın Mevduatına Kambiyo Vergisi Mi?
      ● Türk Ticaret Kanununun Geçici 13’ncü Maddesi Kapsamında Kar Payı Dağıtımı
      ● Bayramda Çalışanlara Yapılacak Ödemelerin Hesabı
      ● Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlere Ait Veri Bildirimin Yapılması
      ● Kısa Çalışmada İşverenin Hilesi Çok Pahalıya Patlar!
      ● SGK, Boşandığı Kocasıyla Yaşayan Kadının Yetim Aylığını İptal Etti
      ● Hekimler Kaç Gün Rapor Yazabilir
      ● Vergi Borçlarının Daha Düşük Bir Faiz Oranıyla Taksitlendirilmesine İhtiyaç Var
      ● Kısa Çalışmadaki 7 Günlük Yarım Ücretin SGK'ya Bildirilmesi
      ● Kısa Çalışma Süresi Haftada 30 Saat 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.