Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamındaki İşyerlerinin Bordro Uygulamaları. | MuhasebeNet
Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamındaki İşyerlerinin Bordro Uygulamaları.

Sirküler No: 2929

Yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri “Dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep” kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu yapan işverenlerin ilgili dönemlerde bordro düzenlerken dikkat etmeleri gereken hususlar aşağıdadır.

4857 sayılı İş Kanununun 24/ (III) maddesindeki Zorlayıcı Sebepler “İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.’’

4857 sayılı İş Kanununun 40.ıncı maddesi Yarım ücret  ”24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir.’’

 Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik’in Madde 7/(6) maddesinde “Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.” 7/ (9) maddesinde “Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.”

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Pasif İşgücü Hizmetleri Genelgesi (2020/01)        Kısa Çalışma Ödeneği Bölümü “4.3. Bildirgelerin Onaylanması, Ödeme ve Diğer İşlemler” başlıklı maddesine göre; 12. “Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı kanunun 40’ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu nedenle zorlayıcı sebeple en fazla toplam 83 gün süreyle ödeme yapılır.”  hükümleri yer almaktadır.

Maddelerdeki hükümler kapsamında kısa çalışma ödeneği döneminde/dönemlerinde bordro düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdadır.

1-)  Kısa çalışma ödeneği döneminde İş-Kur kısa çalışma ödeneğini 1 hafta sonra başlatmaktadır. Kısaca İş-Kur kısa çalışma ödeneği kapsamındaki işçilere kısa çalışma ödeneği olarak   90 günlük ücret değil,  83 günlük ücret ödemektedir. Bu nedenden dolayı bordro düzenlerken ilgili Kanun gereği kısa çalışma ödeneğinin ilk bir haftalık tutarı (yarım ücret olarak) işverenleri tarafından ödenmelidir.

Yarım ücret  (7 gün * yarım günlük tutarında) bordroda  “Kısa Çalışma Ödeneği” satırında gün hesabı olmaksızın prime ve vergilere tabi tutularak hesaplanmalıdır.

2-) Bordroda Kısa Çalışma Ödeneği kapsamındaki günler (İlk bir hafta dahil) eksik gün olarak “18-Kısa Çalışma Ödeneği” kodun da gösterilmelidir. Yani bu günler için işveren tarafından (İlk bir hafta yarım ücret hariç) ücret ödenmemelidir.

3-) Kısa çalışma yapan işçilerin çalışılmayan hafta ve genel tatil günleri ücretleri orantısal hesaplama yapılarak gün gösterilmeksizin bordroda ayrı bir “Hafta Tatili Ücreti” satırında prime ve vergilere tabi tutularak çalışanlara ödenmelidir.

Kısa çalışma ödeneği ile ilgili detaylı hususlar 30.03.2020 tarihli, 2922 nolu sirkümüzde mevcut olup, işveren veya yetkililerinin Kısa Çalışma Ödeneği dönemlerinde bordro düzenlerken yukarıdaki hususlara dikkat etmelerini öneririz. Konu ile ilgili SGK genelgesi beklenmektedir. Farklı bir uygulama olduğunda ayrıca sirkümüzle gerekli duyuru yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

saymmas.com.tr

02.04.2020SON DAKİKA:

      ● 250 Gün Borçlanmayla Bir Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz
      ● ÜCRETSİZ BİLGİLENDİRME ABONELİĞİ
      ● ‘Kısa Çalışmada’ Yıllık İzin Olmaz
      ● Kısa Çalışma Ödeneği Nasıl Hesaplanıyor?
      ● İNSTAGRAM HESABIMIZ
      ● Altın Mevduatına Kambiyo Vergisi Mi?
      ● Türk Ticaret Kanununun Geçici 13’ncü Maddesi Kapsamında Kar Payı Dağıtımı
      ● Bayramda Çalışanlara Yapılacak Ödemelerin Hesabı
      ● Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlere Ait Veri Bildirimin Yapılması
      ● Kısa Çalışmada İşverenin Hilesi Çok Pahalıya Patlar!
      ● SGK, Boşandığı Kocasıyla Yaşayan Kadının Yetim Aylığını İptal Etti
      ● Hekimler Kaç Gün Rapor Yazabilir
      ● Vergi Borçlarının Daha Düşük Bir Faiz Oranıyla Taksitlendirilmesine İhtiyaç Var
      ● Kısa Çalışmadaki 7 Günlük Yarım Ücretin SGK'ya Bildirilmesi
      ● Kısa Çalışma Süresi Haftada 30 Saat 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.