Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

Türk Ticaret Kanununun Geçici 13’ncü Maddesi Kapsamında Kar Payı Dağıtımı | MuhasebeNet
Türk Ticaret Kanununun Geçici 13’ncü Maddesi Kapsamında Kar Payı Dağıtımı

17.04.2020 tarihli 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı Kanunun 12’nci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Geçici 13 üncü madde eklenmiş ve sermaye şirketleri, 30/09/2020 tarihine kadar;

 

a) 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde 25 dağıtımına karar verilebileceği,
b) Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği,
c) Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeceği,

hükme bağlanmıştı.

 

TTK’nuna eklenen Geçici 13’ncü madde, kanunun yayım tarihi olan 17/4/2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve kapsama giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirleme konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığına yetki verilmiş idi. Cumhurbaşkanı bu süreyi 3 aya kadar uzatmaya veya indirmeye yetkili kılınmış idi.

 

Tebliğin 4’ncü maddesinde 2019 yılı kar payı dağıtımı sınırlamasına ilişkin bir takım belirlemeler:

 

a) Sermaye şirketlerinde 17/04/2020 tarihinden 30/9/2020 tarihine kadar 2019 net dönem karının yalnızca yüzde 25’ine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilir.

 

b) Sermaye şirketlerinde 17/04/2020 tarihinden 30/09/2020 tarihine kadar geçmiş karları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez. (Serbest yedek akçe, kanuni yedek akçelerin sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kısmı ile kanun ve sözleşme gereği ayrılanlar dışında genel kurulca ayrılmasına karar verilen yedek akçeleri ifade eder.)

c) Kar payı dağıtımına ilişkin sınırlama, iç kaynaklardan yapılan sermaye artırımında uygulanmaz.

d) 17/04/2020 tarihinden önce genel kurulca kar payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa yukarıda belirtilen sınırı aşan ödemeler ile 2019 yılı hesap döneminde (özel hesap dönemine tabi olanlarda tamamlanmış olan son hesap döneminde) zarar edilmiş olmasına serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmışsa henüz ödenmemiş kısma ilişkin tüm ödemeler 30/9/2020 tarihine kadar ertelenir. Ertelenen ödemeler için faiz tahakkuk ettirilmez.

BERKER BOSANCI

hurses.com.tr

23.05.2020SON DAKİKA:

      ● Askerlik Borçlanması İçin Ödenen Bedel Geri Alınabilir Mi?
      ● UYGULAMALI BAĞIMSIZ DENETİM KİTABI ÇIKTI
      ● Boşanan Kadın Babası Üzerinden Sağlık Yardımı Alabilir Mi?
      ● Kimlerin Bilgileri Değişime Tabi Tutulacak?
      ● Prim Borcu Nedeniyle Sigortalılığı Silinenler Yeniden Bu Hizmetleri Kazanabilir!
      ● Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından E-Defter Uygulamasına Dahil Olacak Mükellefler Hakkında Duyuru
      ● 2019/Ocak-2020/Nisan Aylarında/Dönemlerinde En Az Sigortalı Bildirimi Yapılan Aydaki/Dönemdeki Sigortalı Sayısına İlave Olarak Yeni İstihdam Teşviki
      ● Yıllık İzinde Zamanaşımı
      ● Yeni KDV İade Konuları
      ● Yürürlükteki Tüm Sigorta Prim Teşvikleri
      ● Hangi Finansal Bilgiler Paylaşılacak?
      ● Priminizi 5450 Veya 5525 Güne Tamamlamalısınız
      ● GSS Borcu Olanlar Dikkat!
      ● Maliyet Ya Da Gider Olmaksızın Cironun Hepsinin Kar Olarak Kabul Edilebileceği Bir Sektör Var Mıdır?
      ● SGK İdari Para Cezalarının 7256 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılması 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.