Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

Kimler Emlak Vergisi Ödemeyecek | MuhasebeNet
Kimler Emlak Vergisi Ödemeyecek

Bilindiği üzere 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre emlak vergisi bina ve arazi vergilerinden oluşmaktadır.

 

Birinci taksiti, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödenen emlak vergisinin ikinci taksitinin içinde bulunduğumuz Kasım ayı içinde ödenecek olması nedeniyle bu yazımızda kimlerin  indirimli bina vergisi oranından (sıfır) yararlanacağı hususuna değineceğiz.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 3’üncü maddesine gereğince, Bina Vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler öder. Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.

Kanunun 8. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 2006/11450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;

1-Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin,

2- Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, yani aylıktan başka geliri olmayan emekliler ile eşinden dolayı ölüm aylığı alan emeklilerin (Yurt dışından emekli olanlar emlak vergisi ödemek zorunda),

3- Gazilerin,

4- Engellilerin,

5-Şehitlerin dul ve yetimlerinin

Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2'yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde ( intifa hakkına sahip olunması hali dahil), bu meskene ait bina vergisi oranı 2007 ve müteakip yıllar için sıfıra indirilmiştir.

Dolayısıyla yukarıdaki şartları taşıyan kimseler bina vergisi ödemeyeceklerdir.

Engelli, gazi ve şehit dul yetimlerinin başka geliri olsa bile vergi ödemeyeceklerdir.

Maliki olunan bağımsız gayrimenkulün yer aldığı binanın hol, merdiven boşluğu, kapıcı dairesi, sığınak, otopark, yol gibi ortak kullanım alanlarından gelen paylar ile kömürlük ve çamaşırlık gibi müştemilatı ile birlikte dıştan dışa yüzölçümü toplamının brüt 200 m²'nin üzerinde olması durumunda sıfır vergi indiriminden faydalanmak mümkün olmayacaktır.

Diğer taraftan 38 seri no.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ne göre,  İndirimli vergi oranının uygulanması için meskende bizzat oturma şartı aranmamaktadır. Bu nedenle, sahip olduğu tek meskeni kiraya verip, kirada oturanlar da diğer şartları taşımaları kaydıyla indirimli vergi oranından faydalanabileceklerdir.

İndirimli bina vergisi oranının uygulanabilmesi için,  gerekli şartları taşıyan mükelleflerin,  ilgili belediyelere başvurmaları gerekmektedir. Gerekli şartları taşıdıkları halde bugüne kadar vergi ödenmiş olanlar ödenen bu vergileri 5 yıllık zaman aşımı süresi içinde geri alabileceklerdir.

SMMM HÜSEYİN YÖRÜKOĞLU

18.11.2020SON DAKİKA:

      ● Askerlik Borçlanması İçin Ödenen Bedel Geri Alınabilir Mi?
      ● UYGULAMALI BAĞIMSIZ DENETİM KİTABI ÇIKTI
      ● Boşanan Kadın Babası Üzerinden Sağlık Yardımı Alabilir Mi?
      ● Kimlerin Bilgileri Değişime Tabi Tutulacak?
      ● Prim Borcu Nedeniyle Sigortalılığı Silinenler Yeniden Bu Hizmetleri Kazanabilir!
      ● Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından E-Defter Uygulamasına Dahil Olacak Mükellefler Hakkında Duyuru
      ● 2019/Ocak-2020/Nisan Aylarında/Dönemlerinde En Az Sigortalı Bildirimi Yapılan Aydaki/Dönemdeki Sigortalı Sayısına İlave Olarak Yeni İstihdam Teşviki
      ● Yıllık İzinde Zamanaşımı
      ● Yeni KDV İade Konuları
      ● Yürürlükteki Tüm Sigorta Prim Teşvikleri
      ● Hangi Finansal Bilgiler Paylaşılacak?
      ● Priminizi 5450 Veya 5525 Güne Tamamlamalısınız
      ● GSS Borcu Olanlar Dikkat!
      ● Maliyet Ya Da Gider Olmaksızın Cironun Hepsinin Kar Olarak Kabul Edilebileceği Bir Sektör Var Mıdır?
      ● SGK İdari Para Cezalarının 7256 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılması 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.