Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

2021’de Sigorta Primine Esas Kazancın Devrine Dikkat!.. | MuhasebeNet
2021’de Sigorta Primine Esas Kazancın Devrine Dikkat!..

Sosyal güvenlik uygulamalarında Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecek primin hesaplanması önemli bir yere sahip. Ödenecek primin hesaplanmasında ise işverenlerin en çok dikkat etmesi gereken husus prim matrahının (yani sigorta primine esas kazancın) hesaplanması.
Bu noktada prim matrahı belirlenirken sigorta primine esas kazanca dahil olan veya olmayan ödemelerin bilinmesi gerekiyor.

5510 sayılı Kanun’un 80 inci maddesinde sigorta primine esas kazanca dahil olan ve olmayan ödemeler belirtilmiş. Buna göre prime esas kazançların hesabında;

1) Hak edilen ücretlerin,

2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,

3) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) maddelerinde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin,
brüt toplamı esas alınır.  

Buna karşın; ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile SGK tarafından tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.

Prim Matrahında Üst Sınır Var
Hesaplanan sigorta primine esas kazanç SGK’ya bildirilirken Kanunda belirtilen üst sınırın aşılıp aşılmadığını kontrol etmek gerekiyor.
6761 sayılı Kanun ile 1 Ocak 2017’den geçerli olmak üzere sigorta primine esas kazanç üst sınırı, 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının (brüt asgari ücretin) 7,5 katı olarak değiştirilmişti. Yani 2021 yılında bir işçi için SGK’ya bildirilecek sigorta primine esas kazanç tutarı aylık 26.831,40 TL’yi geçemeyecek.

Üst Sınır Aşılırsa Ne Olacak?
Sosyal Güvenlik sistemimizde sigorta primine esas kazanç üst sınırının aşılması halinde uyulması gereken ince kurallar bulunuyor.

Öncelikle, sigortalıya yapılan ücret niteliğindeki ödemeler nedeniyle üst sınır aşılıyorsa aşan kısım için herhangi bir ödeme yapılması söz konusu olmuyor. Burada hangi ödemelerin ücret niteliğinde olduğunun tespiti oldukça önemli. Buna göre, asıl ücretin yanı sıra, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti gibi ödemeler nedeniyle üst sınır aşılırsa aşan kısım için herhangi bir işlem yapılmıyor ve matraha dahil edilmiyor.

Bununla birlikte, üst sınırın aşılması ücret dışındaki diğer ödemelerden (prim, ikramiye gibi) kaynaklanıyorsa, bu nitelikteki kazançlar, üst sınır aşılmamak kaydıyla prime tabi tutuluyor, buna karşın her iki kazanç toplamının üst sınırı aşması halinde, ücret dışındaki ödemenin üst sınırı aşan kısmı, en fazla takip eden iki ayın prime esas kazanç tutarına dahil ediliyor.

Bu Kurallara Dikkat
Bahsettiğimiz ücret dışındaki ödemelerden kaynaklanan üst sınırı aşan kısmın devredilmesinde aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi gerekiyor:

  1. Sigortalılara, çeşitli nedenlerle (ücretsiz izin, istirahat gibi) ay içinde çalışmasının bulunmadığı ve ücret ödenmediği aylarda prime esas kazanca dahil olacak nitelikte ücret dışında bir ödeme yapılması halinde, ücret dışındaki bu ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayı geçmemek üzere ilgili ayların prime esas kazancına dahil edilir.
  2. Ancak ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayda da ücret ödemesine hak kazanılmadığı durumlarda, ücret dışındaki bu ödemeler prime esas kazanca dahil edilemez, yani devredilmez.
  3. Düzenlemedeki takip eden iki aylık süre, sigortalıya ödemenin yapıldığı aydan sonraki ard arda gelen iki ay biçiminde anlaşılmalıdır.
  4. Üst sınırı aşan primin devredildiği iki ayda da üst sınır aşılıyorsa sonraki aylara (3, 4. aylara) devir gibi bir uygulama yoktur. Yapılan her ödemenin kendinden sonraki iki aya devri mümkündür.

Örnek- 2021 aylık brüt ücreti 20.000 TL olan (A) sigortalısına, 2021/Ocak ayında brüt 23.000 TL de ikramiye ödendiği varsayıldığında, 2021 sigorta primine esas kazanç (SPEK) üst sınırı 26.831,40 TL olduğuna göre, sigortalının,
2021/Ocak ayındaki SPEK= 20.000 TL ücret + 6.831,40 TL ikramiye =  26.831,40 TL
2021/Şubat ayındaki SPEK= 20.000 TL ücret + 6.831,40 TL ikramiye =  26.831,40 TL
2021/Mart ayındaki SPEK= 20.000 TL ücret + 6.831,40 TL ikramiye = 26.831,40 TL olarak Kuruma bildirilecek,
6.831,40 TL X 3 = 20.494,20 TL SPEK’e dahil edilen ikramiye olacaktır.
23.000 – 20.494,20 = 2.505,80 TL tutarındaki ikramiye ise üst sınır nedeniyle SPEK’e dahil edilmemiş olacaktır.

MEHMET BULUT

sadettinorhan.net

11.01.2021SON DAKİKA:

      ● Milyonların Gözü Toplu Sözleşmelerde
      ● UYGULAMALI BAĞIMSIZ DENETİM KİTABI ÇIKTI
      ● Gecekondu'da Tapu Harcı Sorunu Devam Ediyor!
      ● 65 Yaş Aylığı Alanlar Artacak
      ● Askerlik Borçlanması Başlangıcı Geri Çeker Mi?
      ● Engellinin Rızası Olsa Bile Engelli Aylığı Haczedilemez
      ● Devletten Taşınmaz Kiralayana KDV Şoku
      ● TSK Personeline Müjde!
      ● Yeme İçme Sektörüne HES'li Çözüm!
      ● Değerli Konut Değil Eşitsizlik Vergisi
      ● En Düşük Bağ-Kur Primi Bin 235 Lira
      ● 296 Gün Daha Prim Ödeyip 47 Yaşı Doldurmalısınız
      ● İşveren Yanlışlıkla Kestiği Vergiyi İade Etmek Zorunda
      ● Kısa Çalışmaya Kimler Başvuracak?
      ● Yıllık Beyanname Verecekler İçin Dokümantasyon Hazırlık Zamanı 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.