Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

3233-Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarlarında Yapılan Değişiklikler | MuhasebeNet
3233-Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarlarında Yapılan Değişiklikler

Sirküler No: 3233

29/12/2020 tarih ve 31349 sayılı (mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 7338 Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun sayılı bazı maddelerindeki istisna tutarları ile matrah dilim tutarlarının 2020 yılı için yeniden değerleme oranında artırılmasına dair 52 Seri No’lu Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliğ ile tespit edilmiştir.

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun İstisnalar başlıklı 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit edilmektedir.

Buna göre, 01/01/2021 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (%9,11) artış yapılmak suretiyle tespit edilmiş bulunmaktadır.

– Evlatlıklar dâhil, füruğ (çocuk) ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334,534.- TL (füruğ (çocuk) bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479.-TL,

 İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703.- TL,

 Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703.- TL, olarak uygulanacaktır.

7338 sayılı Kanunu’nun Vergi nispetleri başlıklı 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 01/01/2021 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi bu tarifeye göre hesaplanacaktır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

saymmas.com.tr

14.01.2021SON DAKİKA:

      ● Milyonların Gözü Toplu Sözleşmelerde
      ● UYGULAMALI BAĞIMSIZ DENETİM KİTABI ÇIKTI
      ● Gecekondu'da Tapu Harcı Sorunu Devam Ediyor!
      ● 65 Yaş Aylığı Alanlar Artacak
      ● Askerlik Borçlanması Başlangıcı Geri Çeker Mi?
      ● Engellinin Rızası Olsa Bile Engelli Aylığı Haczedilemez
      ● Devletten Taşınmaz Kiralayana KDV Şoku
      ● TSK Personeline Müjde!
      ● Yeme İçme Sektörüne HES'li Çözüm!
      ● Değerli Konut Değil Eşitsizlik Vergisi
      ● En Düşük Bağ-Kur Primi Bin 235 Lira
      ● 296 Gün Daha Prim Ödeyip 47 Yaşı Doldurmalısınız
      ● İşveren Yanlışlıkla Kestiği Vergiyi İade Etmek Zorunda
      ● Kısa Çalışmaya Kimler Başvuracak?
      ● Yıllık Beyanname Verecekler İçin Dokümantasyon Hazırlık Zamanı 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.