Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

SGK Cezaları Nasıl İndirilir? | MuhasebeNet
SGK Cezaları Nasıl İndirilir?

İşverenlerin sosyal güvenlikle ilgili en büyük problemlerinden birisi para cezaları. Şayet işverenler yükümlülüklerini yerine getirmezlerse yüklü miktarda idari para cezası ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Asgari ücret tutarındaki değişiklikle birlikte 2021 yılında SGK tarafından uygulanacak idari para cezası tutarları da değişti.
Peki sosyal güvenlik sistemimizde idari para cezalarını indirmenin yolları var mı? Bugünkü yazımızda bu konuyu ele alacağız.

Pişmanlık İndirimi Hangi Durumlarda Mümkün?
Pişmanlık indirimi 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar için, yani aşağıdaki durumlarda uygulanıyor.
-           Sigortalı işe giriş ve çıkış bildirgelerinin süresinde ve usulüne uygun verilmemesi halinde uygulanan idari para cezaları,
-           Genel sağlık sigortası işe giriş bildirgesinin süresinde ve usulüne uygun verilmemesi halinde uygulanan idari para cezaları,
-           İşyeri bildirgesinin süresinde ve usulüne uygun verilmemesi halinde işverenler ve ticaret sicil memurlukları için uygulanan idari para cezaları,
-           4/b kapsamındaki sigortalılar için işe başlama ve işten ayrılma bildirgelerinin süresinde ve usulüne uygun verilmemesi halinde uygulanan idari para cezaları,
-           Vazife mamullüğü bildirimlerinin süresinde ve usulüne uygun yapılmaması halinde uygulanan idari para cezaları,
-           Kamu idareleri ile bankaların, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmemesi ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmemesi halinde uygulanan idari para cezaları,
-           Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinin, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri süresinde Kuruma bildirmemesi halinde uygulanan idari para cezaları.

Pişmanlık İndiriminde Şartlar ve İndirim Tutarı Nasıl?
İdari para cezalarında pişmanlık indiriminden faydalanılabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şartları şu şekilde sıralayabiliriz:

  1. Cezaya konu olan bildirge veya belge, mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenmemiş olmalıdır.
  2. Bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden verilmesi gerekmektedir. İdare tarafından durumun tespit edilmesinden sonra ilgililerce bildirgenin veya belgenin verilmesi durumunda pişmanlık indiriminin uygulanması mümkün değildir.
  3. Bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce 30 gün içinde verilmesi gereklidir.
  4. Söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi gereklidir.

Yukarıda sayılan şartların yerine getirilmesi halinde, öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanıyor. Başka bir deyişle, cezaların dörtte üçü indiriliyor ve dörtte birlik kısmı tahsil ediliyor.

Peşin Ödeme İndirimi Nasıl Uygulanıyor?
Sosyal güvenlik mevzuatında cezalar için uygulanan bir diğer indirim türü ise peşin ödeme indirimi. Peşin ödeme indiriminde pişmanlık indiriminde olduğu gibi kapsam olarak bir sınırlama söz konusu değil. Dolayısıyla 5510 sayılı Kanun’daki tüm idari para cezaları için peşin ödeme indirimi uygulanması mümkün.
Peşin ödeme indiriminde idari para cezasının hangi fiillerden kaynaklandığı hususu üzerinde durulmaksızın tümü için %25’lik bir indirim öngörülmüştür.
Bu indirimden yararlanmak için aşağıdaki koşulların tümünün gerçekleşmesi şarttır;
-           İdari para cezası SGK’ya itiraz edilmeden ödenmelidir,
-           İdari para cezası yargı yoluna başvurulmadan ödenmelidir,
-           İdari para cezası tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenmelidir.

Özellikli Durumlara Dikkat
İdari para cezalarında indirim uygulamalarında dikkat edilmesi gereken birkaç özellikli durum mevcut. Bunları da aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

  1. İşverenlerin önce indirimli olarak ceza ödenmeleri ve daha sonra itiraz etmeleri mümkün. Dolayısıyla işverenler idari para cezalarını hem indirimli olarak ödeyebiliyor hem de SGK’ya ya da mahkemeye itiraz edebiliyor.
  2. Pişmanlık indiriminin kapsamına giren idari para cezaları için pişmanlık indirimi uygulandıktan sonra SGK’ya itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde ayrıca peşin ödeme indiriminden faydalanılması da mümkün.
  3. Bazı durumlarda uzlaşma ve peşin ödeme indirimi uygulamaları kesişme gösterdiğinden işverenlerin iki uygulamadan birisini seçme zorunluluğu doğmaktadır. Nitekim işverenler, üzerinde uzlaşılan idarî para cezaları için ayrıca 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan peşin ödeme indiriminden yararlandırılmaz.

İdari para cezalarında indirim, itiraz ve dava açma ile ilgili ayrıntılı bilgi ve örnek uygulamalar için: https://www.seckin.com.tr/kitap/343527427

MEHMET BULUT

sadettinorhan.net

25.01.2021SON DAKİKA:

      ● Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürlüklerinde İmzalanması
      ● Şirketlerde Sermaye Sorumluluğu
      ● Kadın Çalışanların Hakları Neler?
      ● 3306-2020 Yılına İlişkin Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde Yer Alan Geçici Vergi ve Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin İadesi Bir An Önce Talep Edilmelidir
      ● Sigortalılık Çakışmalarında Hangi Sigortalılık Geçerli Olur?
      ● UYGULAMALI BAĞIMSIZ DENETİM KİTABI ÇIKTI
      ● Kadınlar Günü'nde Kadınların Çözüm Bekleyen Talepleri
      ● Çalışan Kadının Analık Halinde İzin Hakları
      ● Yurtdışı Hisse Senedi Geliri Beyan Edilecek Mi?
      ● İş Hayatında Eşit Hakla Daha Çok Kadın Çalışan
      ● Babanız Nisan 2022'de Emekli Olabilir
      ● Bundan Sonra Prim Ödemeden Nasıl Emekli Olabilirim?
      ● Belirli Süreli Sözleşmeyle Çalışanın Tazminat Hakkı
      ● Koronavirüsün İşsizlik Ödeneğine Yansımaları
      ● SGK Uygulamasında Konsorsiyum ve İş Ortaklığında Taşeronluk 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.