Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

İşveren, Mini Torba Kanun Desteğinden Nasıl Faydalanacak? | MuhasebeNet
İşveren, Mini Torba Kanun Desteğinden Nasıl Faydalanacak?

Kamuoyunda mini torba yasa olarak bilinen kanunla işverenlere cazip destekler sunuluyor. İşverenler, NACE koduna göre verilecek destekler için e-SGK kanalıyla başvuruda bulunabilecek.

İsa Karakaş

Kamuoyunda mini torba yasa olarak bilinen ve 22 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la işverenlere çok cazip destekler sağlanıyor. Bu desteklerden faydalanmak isteyen gazetemiz okurları, uygulamanın esaslarını merak ediyordu. SGK, yapılacak işlemlerle ilgili düzenlemeleri yeni yayımladı. Bu yazımızda bahse konu destekten faydalanmanın usul ve esasları ile başvuru şartları açıklığa kavuşturuldu.

NACE KODUNA GÖRE DESTEK

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak bu yeni destekten özel sektör işverenlerinden işyeri faaliyetinin NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda, 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodunda olması gerekiyor. Diğer yandan;

  • 2021 Mart’a ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde İşsizlik Sigortası Kanun kapsamında bildirilen sigortalıların olması,
  • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmesi,
  • Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
  • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
  • Çalıştırdığı kişileri sigortalı bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekiyor.

MARTTA VERİLEN BELGELER

Söz konusu destekten, kapsama giren işyerlerinde 2021 Mart dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde işsizlik sigortası primi tahakkuk eden 1, 4, 5, 6, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 no’lu belge türlerinden bildirim yapılmış sigortalılardan dolayı yararlanılabilecek.

2021 Mart dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 1, 4, 5, 6, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 no’lu belge türlerinden (0) gün ve (0) kazançlı veya (0) gün ve kazançlı olarak kayıtlı sigortalılardan dolayı da bu destekten yararlanılabilecek.

Belirtilen prim desteğinden yararlanılması sırasında, 2021 Mart dönemine ilişkin geriye yönelik olarak gerek kendiliğinden, gerekse mahkeme ilamına ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen belgelere istinaden veya SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlere istinaden 1, 4, 5, 6, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 no’lu belge türlerinden düzenlenen asıl/ek/iptal nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar, e-SGK sisteminden yapılan tanımlamada belirlenen destekten yararlanabilecek sigortalıları değiştirmeyecek.

SGK PRİMLERİ İŞSİZLİK FONU’NDAN

Destekten faydalanmak için şartları uygun işyerlerinde, 2021 Mart ayında İşsizlik Sigortası Kanun kapsamında bildirilen sigortalıların 2021 Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olmak kaydıyla, SGK Kanunu uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı (3.577,50 TL) üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Başka bir anlatımla asgari ücret üzerinden işçi çalıştıran kapsamdaki işyerlerinin hem işçi hem işveren payı dahil olmak üzere SGK primlerinin tamamı fondan karşılanacak. Şartları uygun alt işverenler de bu destekten yararlanabilecek.

BAŞVURULAR E-SGK’DAN

Destek kapsamında bulunan işverenler tarafından e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekiyor. İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle ‘e-SGK / İşveren / İşveren Sistemi (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi)/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama’ ekranında yer alan ‘07316-4447 Sayılı Kanun Geçici 30.Madde-Faaliyetine Ara Verilen Sektörlere Yönelik Teşvik’ menüsü vasıtasıyla yapılacak.

DESTEKTEN YARARLANMA SÜRESİ

Söz konusu prim desteği, kapsama giren işyerlerinde 2021 Nisan ve Mayıs dönemi için uygulanacak. 56 NACE kodunda, 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodunda faaliyet göstermekle birlikte, 1 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında ilk defa tescil edilen işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde 4447 sayılı Kanun kapsamında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle 2021 Mart ayında SGK’ya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerlerince bu destekten yararlanılamayacak. Destekten yararlanılan sigortalının, destek süresi dolmadan işten ayrılıp aynı işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, bu sigortalıdan dolayı destekten yararlanılabilmesi mümkün. Sigortalının destek süresi dolmadan işten ayrılıp aynı işverene ait farklı bir işyerinde veyahut farklı bir işverene ait işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, sonradan işe girdiği işyeri işverenlerince bu sigortalıdan dolayı destekten yararlanılamayacak.

İSA KARAKAŞ

itohaber.com

10.05.2021SON DAKİKA:

      ● BORDRO UYGULAMA REHBERİ KİTABI ÇIKTI
      ● Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması
      ● Cezayı Süresinde Ödeyene %25, Ödemeyene %50 İndirim!..
      ● Taşınmaz Değerlemesi İhtiyacı Tam Karşılamadı
      ● Evlat Edinen Aileler Dikkat!
      ● Küresel Salgın İzi İşte Derinleşir Mi?
      ● Ticari İlişkilerde Yazılı Sözleşmenin Önemi
      ● Yapılandırılan Borcu Kredi Kartı İle Ödemenin Faydaları
      ● Yıpratıcı İşlerde Çalışıyorsanız Daha Erken Emekli Olabilirsiniz!
      ● Memuriyetten Çıkarılan Hangi Durumda İkramiye Alabilir?
      ● Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçlarının Yapılandırılmasına Başladı
      ● Maliye Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Avantajlar!
      ● Borç Yapılandırmasında Nelere Dikkat Etmek Gerekir?
      ● 3401-İşletmede Mevcut Ürünlerin Bozulma Çürüme Gibi Nedenlerle Kıymetlerinin Düşmesi Halinde Gider Kaydı
      ● 3400-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Tarafından Desteklenen SGK Teşviki İle İlgili Değişiklik Genelgesi Yayımlandı 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.