Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

Cezayı Süresinde Ödeyene %25, Ödemeyene %50 İndirim!.. | MuhasebeNet
Cezayı Süresinde Ödeyene %25, Ödemeyene %50 İndirim!..

Sosyal güvenlik sisteminde kişilerin yükümlülüklerini süresinde yerine getirmeleri, kayıtdışılığın önlenmesi ve caydırıcılığın artırılması açısından idari para cezaları önemli bir yere sahip. Ülkemizde idari para cezalarının caydırıcılık derecesi ise oldukça tartışmalı. Ancak bunların hepsi bir yana, bazen getirilen yasal düzenlemeler kişilerin yükümlülüklerini ertelemelerine ve hatta hiç yerine getirmemelerine neden oluyor. Sürekli çıkartılan yapılandırma kanunları da bu düzenlemelerin başında geliyor. En son geçen hafta (9 Haziran 2021) Resmi Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Kanun ile yeni bir yapılandırma getirildi.

Bugünkü yazımızda önce cezada peşin ödeme indirimine, daha sonra da yapılandırma kanunu ile idari para cezaları için getirilen af uygulamasına ve ortaya çıkan dengesizliğe değineceğiz.

Cezada Peşin Ödeme İndirimi %25

Sosyal güvenlik mevzuatında cezalar için peşin ödeme indirimi uygulanıyor. Peşin ödeme indiriminde sebebi açısından bir sınırlama söz konusu değil. Dolayısıyla 5510 sayılı Kanun’daki tüm idari para cezaları için peşin ödeme indirimi uygulanması mümkün.

Peşin ödeme indiriminde idari para cezasının hangi fiillerden kaynaklandığı hususu üzerinde durulmaksızın tümü için %25’lik bir indirim öngörülmüş.
Bu indirimden yararlanmak için aşağıdaki koşulların tümünün gerçekleşmesi şart;
-           İdari para cezası SGK’ya itiraz edilmeden ödenmeli,
-           İdari para cezası yargı yoluna başvurulmadan ödenmeli,
-           İdari para cezası tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenmeli.

Yapılandırmada Ceza İndirimi %50
7326 sayılı yapılandırma Kanunu ile idari para cezalarının yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilebilmesi için; işlenen fiilin 30/4/2021 tarihi veya öncesine ait bir tarih olması ve idari para cezasının en geç bu Kanunun yayım tarihi olan 9/6/2021 tarihinden önce kesinleşmiş olması gerekiyor.

​Buna göre, 30/4/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup 9/6/2021 tarihinden önce kesinleştiği hâlde 9/6/2021 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçiliyor. Bu imkandan faydalanılabilmesi için idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 9/6/2021 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi gerekiyor.

Bu indirimden faydalanmak için başvuru formu doldurulmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulmalı.

​Cezasını Ödemeyen Avantajlı
Görüldüğü üzere idari para cezasını süresinde ödemeyen işverenler süresinde ödeyenlere nazaran indirim açısından iki kat avantajlı durumda. Ortaya çıkan bu tablo hiç kuşkusuz yükümlülüklerini süresinde yerine getiren işverenlerin davranış kalıplarını olumsuz yönde etkiliyor. Nitekim yılda en az bir kez çıkartılması alışkanlık haline gelen yapılandırmalar bu beklentiyi de artırıyor.

MEHMET BULUT

sadettinorhan.net

14.06.2021SON DAKİKA:

      ● Artık Banka Kredisi İle Emekli Olabilirsiniz!
      ● Gerçek Faydalanıcı Düzenlemesi Tam Anlamı İle Olmasa Da Nihayet Hayata Geçirildi!
      ● KDV İndirim Süresi Uzatıldı !
      ● BORDRO UYGULAMA REHBERİ KİTABI ÇIKTI
      ● 3435-Mevduat Faizlerinden Elde Edilecek Gelirlere Uygulanacak Vergi Oranları Süresi Yeniden Uzatılmıştır
      ● Beş Puan Teşvikinde Değişiklik Var!
      ● Asgari Ücret Desteği Ocak Ayından Geçerli Ödenecek
      ● Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı ve Vergilerin Nakden İadesi
      ● 3433-2021 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi
      ● 3434-50 Kişinin Altında Sigortalı Çalıştıran, İlave İstihdam Sağlayan İşverenler 5 Sigortalıya Kadar Ödedikleri Sigorta Primlerini Kredi Garanti Fonu (Kgf)’Dan Kullandıkları Kredi Faizlerinden Düşülebileceğine Ait Uygulama Genelgesi Yayımlandı.
      ● Ücretsiz İzin Sonrası İşten Çıkarılanın Hakları
      ● İşte Resmi Gazetede Yayımlanan Torba Kanunun Tam Hali
      ● Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Değişiklik
      ● Vergide Dava Açma Süresi Geçtiği Halde Dava Açılması Mümkün Müdür?
      ● 3432-Ticari Reklam Hizmetlerinde Uygulanacak KDV Tevkifatına Ait Özelgelerden Örnekler 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.