Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

Dava Açma Uzlaşmadan Vazgeç %50 İndirimi Kap! | MuhasebeNet
Dava Açma Uzlaşmadan Vazgeç %50 İndirimi Kap!

Borç yapılandırması, matrah artırımı, stok ve kasa affı, ihtilaflı dosyaların feragat yoluyla çözümü ve bu gibi birçok müesseseyi düzenleyen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması İle Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun 09.06.2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun ile devlete ait vadesi 30 Nisan 2021'e kadar olan vergi ve sigorta alacakları dahil toplam 476 milyar TL'yi bulan amme alacağının, amme borçluları tarafından peşin ya da taksitle ödenebilmesi olanağı yanında; uzlaşma ya da dava açma safhasında bulunan tarhiyatlarla ilgili uzlaşmadan vazgeçerek ya da dava açmayarak ciddi indirimler ile ödeme imkanı getirilmiştir.

Bugün sizlere, Kanun'un yayımlandığı tarih itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatlarından doğan; dava açma süresi geçmemiş alacaklar ve uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış ancak, dava açma süresi geçmemiş alacaklar ile ilgili Kanun'dan faydalanmanın sağladığı fırsatları anlatacağım.

KESİNLEŞMEMİŞ ALACAKLAR

09.06.2021 tarihi itibarıyla, ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmamış ya da uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş kesinleşmemiş alacaklar ile ilgili olarak; dava açılmaması ya da uzlaşmadan vazgeçilmesi durumunda, bu Kanun hükümlerinden faydalanılması halinde aşağıdaki ciddi indirimler söz konusu olmaktadır.

30 GÜNE DİKKAT!

Kanun'un yayımı tarihi itibarıyla Tarhiyat Öncesi Uzlaşma talebinde bulunmuş olan mükelleflerin; bu taleplerini geri çekerek, bağlı bulundukları vergi dairelerinin kendilerine vergi/ceza ihbarnamelerini tebliğ etmelerini sağlamak gerekmektedir.

Gerek uzlaşma gerekse kendilerine vergi/ceza ihbarnameleri tebliğ edilip, henüz 30 günlük dava açma süresi dolmamış mükelleflerin, 30 günlük süre dolmadan bağlı bulundukları vergi dairelerine başvurmaları şarttır.

Bu durumda olanlar, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süreyi geçirirlerse; dava açma süresi geçer ve tarhiyat kesinleşir. Kanun'un düzenlediği birçok düzenlemede son başvuru süresinin 31.08.2021 olarak belirlenmesi, sizi yanıltmasın. Yazılan vergi inceleme raporundaki tespitler ve taksitle ödeme imkânı da değerlendirilerek; vergi mükelleflerinin uyuşmazlık yaratmak yerine, bu ciddi indirimlerden yararlanarak yollarına devam etmelerinde fayda var.

NEDİM TÜRKMEN

sozcu.com.tr

 

19.06.2021SON DAKİKA:

      ● Artık Banka Kredisi İle Emekli Olabilirsiniz!
      ● Gerçek Faydalanıcı Düzenlemesi Tam Anlamı İle Olmasa Da Nihayet Hayata Geçirildi!
      ● KDV İndirim Süresi Uzatıldı !
      ● BORDRO UYGULAMA REHBERİ KİTABI ÇIKTI
      ● 3435-Mevduat Faizlerinden Elde Edilecek Gelirlere Uygulanacak Vergi Oranları Süresi Yeniden Uzatılmıştır
      ● Beş Puan Teşvikinde Değişiklik Var!
      ● Asgari Ücret Desteği Ocak Ayından Geçerli Ödenecek
      ● Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı ve Vergilerin Nakden İadesi
      ● 3433-2021 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi
      ● 3434-50 Kişinin Altında Sigortalı Çalıştıran, İlave İstihdam Sağlayan İşverenler 5 Sigortalıya Kadar Ödedikleri Sigorta Primlerini Kredi Garanti Fonu (Kgf)’Dan Kullandıkları Kredi Faizlerinden Düşülebileceğine Ait Uygulama Genelgesi Yayımlandı.
      ● Ücretsiz İzin Sonrası İşten Çıkarılanın Hakları
      ● İşte Resmi Gazetede Yayımlanan Torba Kanunun Tam Hali
      ● Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Değişiklik
      ● Vergide Dava Açma Süresi Geçtiği Halde Dava Açılması Mümkün Müdür?
      ● 3432-Ticari Reklam Hizmetlerinde Uygulanacak KDV Tevkifatına Ait Özelgelerden Örnekler 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.