Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

SGK Borç Yapılandırmasında Bilinmeyen Kolaylıklar!.. | MuhasebeNet
SGK Borç Yapılandırmasında Bilinmeyen Kolaylıklar!..

Kapsama giren SGK borçlarıyla ilgili dava açılmış veya Kanun yoluna başvurulmuş olması hâlinde, borçların Torba Kanun’a göre peşin veya taksitler hâlinde ödenebilmesi için, açılmış davalardan feragat edildiğine dair bir dilekçenin ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine verilmesi gerekmektedir.

Dilekçe örneği matbu olup SGK’dan temin edilerek doldurulabilir.

ÖNCEDEN YAPILAN TAKSİTLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Torba Yasa olmadan da SGK diğer kamu borçlarında olduğu gibi rutin olarak belirli şartlarla Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tecil ve taksitlendirme yapmaktadır.

Bu bağlamda Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tecil ve taksitlendirmesi devam eden borçların Torba Kanun kapsamında yapılandırılması da mümkün bulunmaktadır.

Bu kapsamda yapılandırılma yapılmak istenilmesi hâlinde konuyla ilgili SGK’nın matbu başvuru formunun ilgili bölümünün işaretlenmesi gerekmektedir.

AYNI VE FARKLI ÖDEME TERCİHİ VAR

Kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle ödeme) tercih edilebileceği gibi, bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda taksit, diğer borç türü için farklı sayıda taksit seçilebilecektir.

 Eğer başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin belirtilmemiş olması hâlinde, SGK kendiliğinden borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödenmek istenildiği kabul ederek işlem yapacaktır.

TERCİH EDİLEN PEŞİN ÖDEMENİN TAKSİTLİ HÂLE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Kapsama giren borçlar için peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, 1 Kasım 2021 tarihine kadar başvuruda bulunulması hâlinde, peşin ödeme başvuruları, talep edilecek taksit sayısına göre taksitlendirilecektir.

Başvuru sırasında, hesaplanan borcun taksitler hâlinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, kapsama giren borcun tamamının 1 Kasım 2021 tarihine kadar peşin olarak veya tercih edilen taksit süresinden daha kısa taksit süresi içinde ödenecek olması hâlinde, ilgili borçlar bankaların borç kapatma menüsünden ödenebilecektir.

BELEDİYE İŞ YERLERİNE 120 TAKSİT

Torba Kanun kapsamında belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca taksitle ödeme seçeneği tercih edilmesi durumunda aylık dönemler hâlinde olmak üzere; 6 eşit taksit için % 4,5, 9 eşit taksit için %6,75, 12 eşit taksit için %9, 18 eşit taksit için %13,5, 24 eşit taksit için %18, 36 eşit taksit için %27, 48 eşit taksit için %36, 60 eşit taksit için %45, 72 eşit taksit için %54 ve son olarak 120 eşit taksit için %90 taksitlendirme farkı ilave edilerek en fazla 120 eşit taksit talebinde bulunulabilecektir.

Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar hariç olmak üzere özel sektör ve diğer iş yerleri taksitle ödeme yolunun tercih etmeleri hâlinde, taksitler ikişer aylık dönemler itibarıyla ödenecektir.

YAPILANDIRMAYI BOZAN HÂLLER

Torba Yasa ile getirilen kolaylıklar önümüzdeki yıllarda tekrar getirilip yürürlüğe konmasıyla ilgili kesin bir garanti yoktur. Bu nedenle yapılandırmadan sonra özelikle taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi hâlinde taksitlendirilen borcun ilk 2 taksitinin süresi içinde ve tam ödenmemesine dikkat edilmelidir. Aksi takdirde yapılandırma taahhüdü ihlal edilmiş sayılarak bu haklardan mahrum kalınabilir.

İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmesine rağmen diğer taksitlerin bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememesi ya da eksik ödemesi hâlinde, yapılandırma taahhüdü ihlal edilmiş sayılacaktır.

Yıl sonuna denk gelen taksitlerin ilgili yıla ait son ödeme tarihlerinin resmî tatile gelmesi veya ilgili merciler tarafından ödeme sürelerinin uzatılması hâllerinde taksitler ait olduğu yıl için ihlal nedeni olarak değerlendirilecektir.

Ödeme planları oluşturulduktan sonra ödenecek tutarlar banka ekranlarına yansıtılacağından, ödeme planları tebliğ edilememiş borçluların her ne kadar ödeme planları taraflarına ulaşmamış olsa bile banka kanalıyla ödeme yapmaları mümkün olacaktır.

           ***

“İnsanın hiçbir şey bilmediğini bilmesi için, çok şey öğrenmesi gerek.” Sokrates

İSA KARAKAŞ

isakarakas.com.tr

19.06.2021SON DAKİKA:

      ● Artık Banka Kredisi İle Emekli Olabilirsiniz!
      ● Gerçek Faydalanıcı Düzenlemesi Tam Anlamı İle Olmasa Da Nihayet Hayata Geçirildi!
      ● KDV İndirim Süresi Uzatıldı !
      ● BORDRO UYGULAMA REHBERİ KİTABI ÇIKTI
      ● 3435-Mevduat Faizlerinden Elde Edilecek Gelirlere Uygulanacak Vergi Oranları Süresi Yeniden Uzatılmıştır
      ● Beş Puan Teşvikinde Değişiklik Var!
      ● Asgari Ücret Desteği Ocak Ayından Geçerli Ödenecek
      ● Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı ve Vergilerin Nakden İadesi
      ● 3433-2021 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi
      ● 3434-50 Kişinin Altında Sigortalı Çalıştıran, İlave İstihdam Sağlayan İşverenler 5 Sigortalıya Kadar Ödedikleri Sigorta Primlerini Kredi Garanti Fonu (Kgf)’Dan Kullandıkları Kredi Faizlerinden Düşülebileceğine Ait Uygulama Genelgesi Yayımlandı.
      ● Ücretsiz İzin Sonrası İşten Çıkarılanın Hakları
      ● İşte Resmi Gazetede Yayımlanan Torba Kanunun Tam Hali
      ● Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Değişiklik
      ● Vergide Dava Açma Süresi Geçtiği Halde Dava Açılması Mümkün Müdür?
      ● 3432-Ticari Reklam Hizmetlerinde Uygulanacak KDV Tevkifatına Ait Özelgelerden Örnekler 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.