Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

3474-Reeskont İşlemlerinin Uygulanması | MuhasebeNet
3474-Reeskont İşlemlerinin Uygulanması

Sirküler No: 3474

Reeskont işlemi, vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçların, değerleme günündeki gerçek değerinin bulunması suretiyle bilançoda yapılan bir düzeltme işlemi olarak tanımlanabilmektedir.

Senede bağlı alacak ve borçlarını reeskonta tabi tutmak zorunda olanlar bankalar, bankerler ve sigorta şirketleridir. Bunlar dışında kalan ve bilanço esasına göre defter tutan vergi mükellefleri vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlarını reeskonta tabi tutma konusunda Vergi Usul Kanunu yönünden seçimlilik hakkına sahiptirler. Ancak, alacak senedi reeskonta tabi tutulursa borç senedinin de reeskonta tabi tutulması mecburidir.

Vergi Usul Kanunu uyarınca vadesi gelmemiş olan alacak ve borç senetleri ile birlikte yabancı para cinsinden senetli alacak ve borçlarında reeskont işlemine tabi olacağı belirtilmiştir. Reeskont işlemi 3 er aylık geçici vergi döneminde de yapılabilir.

Reeskont ayrılması için gerekli şartlar;

-Alacak veya borcun iktisadi işletme bünyesinde doğmuş olması,

-Alacak ve borcun senede bağlı olması,

-Alacak ve borcun bağlı olduğu senedin vade içermesi,

-Değerleme günü itibarıyla alacak ve borcun vadesinin gelmemiş olması,

-Alacak ve borç senedinin değerleme günü itibarıyla işletme bilançosunda yer alması gerekmektedir.

Bu konuda Bursa Vergi Dairesi Başkanlığının 10.09.2013 tarih ve 95462982-105[VUK.ÖZLG-2013-27]-265 sayılı özelgesinde;

238 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere vadesi 92 güden daha fazla olan senetlerin reeskonta kabul edilmemesi durumu T.C. Merkez Bankasının reeskont hesaplaması ile ilgili bir durum olup, Vergi Usul Kanununda vadesi 92 günden daha fazla olan senet ve çeklere reeskont uygulanmayacağına dair hüküm bulunmadığı belirtilmiştir.

Diğer taraftan 30.04.2013 tarihinde yayımlanan 64 No’lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 5941 sayılı Çek Kanununda yapılan düzenlemeler göz önüne alınarak uygulama birliğinin sağlanması amacıyla ileri düzenleme tarihli çeklerin değerleme gününde vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar için uygulanması öngörülen reeskont uygulamasından yararlanmasının mümkün olduğu açıklanmıştır.

Buna göre değerleme gününde vadesi 92 günden uzun olan senede bağlı alacak ve borçlar ile ileri düzenleme tarihli çekler için de reeskont uygulanmasının mümkün olacağını hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

saymmas.com.tr

22.09.2021SON DAKİKA:

      ● Döviz Kuru, Bir Ülke Parasının Diğer Ülke Parası Cinsinden Güncel Fiyatıdır.
      ● Mükellefler, Vergi İncelemesi Öncesinde Hangi Tür Düzeltici Beyanda Bulunabilir?
      ● Artan Sigara Fiyatlarının Enflasyon ve Bütçe Maliyeti
      ● 3487-2021 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi
      ● BORDRO UYGULAMA REHBERİ KİTABI ÇIKTI
      ● Aftan Yararlan Ama Taksitlerini Zamanında Öde!
      ● Vergiler ve Subvansiyonlar
      ● Fazla Prim Aylığı Artırır Mı?
      ● Küresel Asgari Kurumlar Vergisi ve Dijital Ekonominin Vergilendirmesinde Son Gelişmeler
      ● 2000 Yılından Sonra 4/A-SSK Engelli Emekli Aylığı Düşük Mü Bağlanıyor!
      ● Avantajlı İhya İle Emeklilikte Son Gün 1 Kasım
      ● Gurbetçi İşçinin Mevzuat Sorunu
      ● Anonim Şirketlerin Hisse Devirleri Tescil ve İlan Edilmek Zorunda Mıdır?
      ● Muhasebeci ve Ekonomist Arasındaki Farklar
      ● Yurt Dışı Çalışanlarının Sözleşme Aylığı 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.