Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

SGK Borç Yapılandırmasında Son Bir Hafta! | MuhasebeNet
SGK Borç Yapılandırmasında Son Bir Hafta!

Vergi ve sigorta prim borçlarının 7326 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılması için başvuru süresinin sona ermesine sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanı kararıyla bir ay uzatılan başvuru süresi 30 Eylül 2021 Perşembe günü sona eriyor.

Cumhurbaşkanı'nın uzatma Kararı gereği ilk taksit ödemesi; vergilerde 31 Ekim 2021, SGK prim borçlarında 30 Kasım 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

İşverenler e-Sigorta üzerinden, 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları e-Devlet üzerinden başvurabilecek, isteyenler posta yoluyla veya şahsen ilgili SGK il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine başvurabilecekler.30 Nisan 2021 öncesi döneme ait 75 milyar lira tutarındaki SGK alacağına ilişkin olarak ağustos sonu itibarıyla başvuran borçlu sayısı 600 bine, yapılandırılan borç tutarı 30 milyar liraya ulaşmıştı. Cumhurbaşkanı'na verilen tek seferlik uzatma yetkisi kullanıldığından, yeni bir uzatma söz konusu olmayacak. Bu nedenle borçlu işveren ve sigortalıların durumlarını değerlendirip, yasanın sağladığı avantajlardan yararlanmasında fayda var.

YAPILANDIRMANIN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

Yapılandırılan SGK prim borçlarının asılları ile yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zamları siliniyor. SGK idari para cezalarının ise asıllarının yüzde 50'sinin ödenmesi halinde, kalan yüzde 50'si ile gecikme cezası ve gecikme zammı siliniyor.

Yapılandırılan prim borcu peşin veya iki ayda bir olmak üzere 6, 9, 12, 18 taksitte 36 aya kadar vadeyle ödenebilecek. Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanan tutarın yüzde 90'ı, ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise yüzde 50'si silinecek.

4/b (Bağ-Kur) sigortalıları ile 5510 sayılı kanunun ek 5 ve ek 6. maddeleri kapsamında sigortalı olanlar, yapılandıracakları borçları haricinde 60 günden fazla prim borçları bulunmaması ve yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayacaklar.

KAPSAMA GİREN BORÇLAR

SGK'ya olan borçlar açısından yapılandırma, 9 Haziran 2021 tarihine veya yasanın ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan 2021 Nisan ve önceki aylara ilişkin;

– 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

– Ödenme imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

– 5510 sayılı Kanun'un ek 5. (tarım sigortalıları) ve ek 6. maddeleri (taksi ve dolmuş şoförleri…) kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi,

– Genel sağlık sigortası primleri,

– 30 Nisan 2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları,

– SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payları,

– 30 Nisan 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

– 2925 sayılı kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi ile tarımsal ürün bedellerinden kesinti yapmak zorunda olan sorumluların borçları,

– Bağ-Kur sigortalılarının durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin primler,

– SGK tarafından fazla ve yersiz olarak ödendiği tespit edilen gelir, aylık ve ödenekler ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını kapsıyor.

SEZGİN ÖZCAN

sozcu.com.tr

23.09.2021SON DAKİKA:

      ● Döviz Kuru, Bir Ülke Parasının Diğer Ülke Parası Cinsinden Güncel Fiyatıdır.
      ● Mükellefler, Vergi İncelemesi Öncesinde Hangi Tür Düzeltici Beyanda Bulunabilir?
      ● Artan Sigara Fiyatlarının Enflasyon ve Bütçe Maliyeti
      ● 3487-2021 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi
      ● BORDRO UYGULAMA REHBERİ KİTABI ÇIKTI
      ● Aftan Yararlan Ama Taksitlerini Zamanında Öde!
      ● Vergiler ve Subvansiyonlar
      ● Fazla Prim Aylığı Artırır Mı?
      ● Küresel Asgari Kurumlar Vergisi ve Dijital Ekonominin Vergilendirmesinde Son Gelişmeler
      ● 2000 Yılından Sonra 4/A-SSK Engelli Emekli Aylığı Düşük Mü Bağlanıyor!
      ● Avantajlı İhya İle Emeklilikte Son Gün 1 Kasım
      ● Gurbetçi İşçinin Mevzuat Sorunu
      ● Anonim Şirketlerin Hisse Devirleri Tescil ve İlan Edilmek Zorunda Mıdır?
      ● Muhasebeci ve Ekonomist Arasındaki Farklar
      ● Yurt Dışı Çalışanlarının Sözleşme Aylığı 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.