Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretlerin Hesabında Bilirkişi Ücretlerinin Önemi? | MuhasebeNet
Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretlerin Hesabında Bilirkişi Ücretlerinin Önemi?

Ücretler prensip olarak kaynağından kesilerek vergilendirilmelerine rağmen birden fazla işverenden ücret alınması ve belli bir tutarın aşılması halinde gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmeleri gerekebilmektedir.

Biz de bu yazımızda bilirkişi ücretlerinin birden fazla işverenden alınan ücretlere dahil edilip edilmeyeceğini, gerçek kişi bilirkişilerin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu karşısındaki durumuna değineceğiz.

6754 sayılı Bilirkişi Kanununda Bilirkişi şöyle tanımlanmıştır: Bilirkişi, çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya özel hukuk tüzel kişisidir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’nci maddesinde Ücret, “İşverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir” şeklinde tanımlanmış ve aynı maddenin 3. fıkrasının 5. bendinde de bilirkişilere ödenen  veya sağlanan para, ayın ve menfaatlerin de ücret sayılacağı, belirtilmiştir.

G.V.K.’nun 94. Maddesi gereğince de ücretlerin tevkifata tabi tutulacağı hüküm altına alındığından, bilirkişilerin aldıkları ücretlerden vergi tevkifatı yapılmaktadır.

Tüm ücretler için geçerli olduğu üzere bilirkişi ücretleri için de prensip itibariyle beyanname verilmemesi öngörülmüştür.

Ancak, G.V.K.’nun 86. maddesi gereğince, birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşan mükelleflerin ücret gelirlerini  beyan etmeleri gerekmektedir.

Verilen özelgelerde bilirkişiler için Adalet Bakanlığı’na bağlı adliye birimlerinden alınan bilirkişi ücreti bir işverenden alınan ücret olarak değerlendirilmektedir.

Bu bağlamda, eğer bir kişi bilirkişi sıfatıyla para, ayın ve bir menfaat elde ediyor ve eğer bu kişi başka işverenlerden de ücret  elde ediyorsa ve birinciden sonraki işverenden elde ettiği ücretlerin toplamının G.V.K.’nun 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşması durumunda gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekecektir.

Örneğin, makine mühendisi olarak görev yapmakta olan bir bilirkişinin ayrıca iki işverenden de ücret almakta olduğunu, bu makine mühendisinin 2021 yılı içinde;

Bilirkişi ücreti olarak yılda brüt 25.000,00 TL.,

Birinci işverenden brüt 39.000,00 TL.

İkinci işverenden de brüt 40.000,00 TL. tutarında ücret  geliri elde ettiğini varsayalım.

Ücretli birinci ücreti serbestçe belirleyebildiğinden doğal olarak en yüksek ücret geliri olan 40.000,00 TL. dışarıda tutulacaktır.

Bu durumda birinci işverenden alacağı 39.000,00 TL’den çalışan payı  %15 sigorta kesintisinden sonra  (%14 sigorta primi, % 1 işsizlik sigortası primi kesintisi) 39.000,00 – 5.850,00= 33.150,00 net ücret elde edecek olduğundan ve bu tutarın  SGK kesintisine tabi olmayan 25.000,00 TL.’lık bilirkişi ücreti ile toplanması sonucu 58.150,00 TL.’ye ulaşılması  ve bu 58.150,00 TL.’nin de  2021 yılı ücret beyan sınırı olan 53.000,00 TL.’yi aşması nedeniyle söz konusu makine mühendisinin (25.000,00 + 39.000,00 + 60.000,00 =) 124.000,00 TL. olan toplam ücret gelirini beyan etmesi gerekecektir.

Oysa, birden çok işverenden ücret alan makine mühendisi  bilirkişi ücreti almamış olsa idi toplam 99.000,00 TL. ücret almış olmasına rağmen ikinci işverenden almış olduğu 60.000,00 TL.’lık gelirini dışarıda tutması halinde  2021 yılı ücret beyan sınırının altında  kalınacağı için beyanname vermeyecekti.

SMMM HÜSEYİN YÖRÜKOĞLU

11.10.2021SON DAKİKA:

      ● Döviz Kuru, Bir Ülke Parasının Diğer Ülke Parası Cinsinden Güncel Fiyatıdır.
      ● Mükellefler, Vergi İncelemesi Öncesinde Hangi Tür Düzeltici Beyanda Bulunabilir?
      ● Artan Sigara Fiyatlarının Enflasyon ve Bütçe Maliyeti
      ● 3487-2021 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi
      ● BORDRO UYGULAMA REHBERİ KİTABI ÇIKTI
      ● Aftan Yararlan Ama Taksitlerini Zamanında Öde!
      ● Vergiler ve Subvansiyonlar
      ● Fazla Prim Aylığı Artırır Mı?
      ● Küresel Asgari Kurumlar Vergisi ve Dijital Ekonominin Vergilendirmesinde Son Gelişmeler
      ● 2000 Yılından Sonra 4/A-SSK Engelli Emekli Aylığı Düşük Mü Bağlanıyor!
      ● Avantajlı İhya İle Emeklilikte Son Gün 1 Kasım
      ● Gurbetçi İşçinin Mevzuat Sorunu
      ● Anonim Şirketlerin Hisse Devirleri Tescil ve İlan Edilmek Zorunda Mıdır?
      ● Muhasebeci ve Ekonomist Arasındaki Farklar
      ● Yurt Dışı Çalışanlarının Sözleşme Aylığı 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.