Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler | MuhasebeNet
İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler

1- İşçiye ait kimlik bilgileri ( İş Kanunu md. 75)

2- İş başvuru formu, diploması, sahip olduğu belgeler

3- İşe giriş bildirgesi ( 5510 md.8) İşçi tarafından imzalanacaktır.

4- Yazılı iş sözleşmesi

5- Yabancı uyruklu işçi ise çalışma izni

6- Her ay işçiye verilmesi zorunlu olan ücret hesap pusulası ( İ.K. md.37) İşçinin imzasını taşıyan ücret hesap pusulası örneği dosyada olmalıdır.

7- Fazla çalışma onay belgesi: 2018 yılından önceki yıllar için bu onay her yılbaşında işçilerden yazılı olarak alınmış olmalı, 2018 itibari ile sözleşmede fazla çalışma onayı bulunması, sözleşmede yoksa bir defaya mahsus ayrıca alınması yeterlidir (İ.K. md.41, Yönetmelik md. 9)

8- Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaya onay belgesi. İş sözleşmesinde bu onay varsa ayrıca alınmasına gerek yoktur. ( İ.K. md.44)

9- İşe giriş sağlık raporu ve periyodik muayenelere ilişkin raporlar

10- 18 yaşından küçük çalışan varsa ebeveyninin muvafakat namesi (İşyerinde çalışan genç işçinin özlük dosyasında ebeveynlerinin muvafakat yazısı bulunmamaktadır.)

11- Hamile olan kadın işçilerin doğumdan önce 3 hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, 3 hafta kalana kadar çalışabileceğine ilişkin doktor onayı ( İ.K. md.74)

12- Yıllık ücretli izinleri gösteren ve işçinin imzasını taşıyan izin kayıt belgesi( İ.K. md.56) Uygulamada işverenler yıllık ücretli izin defteri ya da izin kartı tutmakta olup bunların düzenli tutulması ve işçiye imzalatılması gerekir.

13- Çalışma belgesi: İş akdi sona erdiğinde işçiye verilmesi zorunlu olan, işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren belgedir. İşçiye verilen çalışma belgesinin bir örneği işçinin teslim aldığına ilişkin imzası alınarak dosyasında saklanır.( İ.K. md.28)

14- İşten ayrılma bildirgesi ( 4447 SY md.4, 5510 md.9)

15- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işçiye verilmesi gerekli eğitim ve bilgilendirmelerin yapıldığını gösteren belgeler

16- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli araç ve gereçlerin verildiğine ilişkin işçinin imzasını taşıyan belgeler

17- İşçiye çalışma süresince yapılan bildirimler, savunma istenmiş ise istem yazısı ile verilen savunmalar

18- İşçinin terfisi ile ilgili belgeler, iş şartlarında değişiklik varsa buna ilişkin anlaşma/ muvafakat belgeleri

19- Fazla çalışma karşılığında serbest zaman kullanmak isteyen işçilerin istekte bulunduğuna ilişkin dilekçeleri, serbest zaman kullanım çizelgeleri( işçiler imzalamış olmalıdır)

20- İşçinin her türlü izin talep dilekçeleri (ücretli, ücretsiz vs)

21- İşçinin geçici iş göremezlik durumuna ilişkin istirahat raporu örneği

22- İş sözleşmesinin feshine ilişkin belgeler, bildirimler

23- İş sözleşmesi sona erdiğinde işçiye yapılan ödemeleri gösteren belgeler, ibraname.

24- Kümülatif vergi matrahı uygulamasına ilişkin işçinin varsa talep yazısı. (311 nolu GV Tebliği)

gulbenkmusavirlik.com

22.11.2021SON DAKİKA:

      ● Danıştay'dan Ofisi Konut Olarak Satanlara Kötü Haber
      ● 220 Gün Borçlanma Yeterli
      ● BORDRO UYGULAMA REHBERİ KİTABI ÇIKTI
      ● Doğum Sonrası Yarım Çalışma
      ● İşçinin Hafta Tatili Hakkı
      ● Yasal Defterlerin Tasdik İşlemleri
      ● Envanterlerin Çıkartılması
      ● İş Kazası Yaşayan Hangi Hakka Sahip?
      ● Belediye Sosyal Tesislerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Karşısındaki Durumu
      ● İhracatın Geliştirilmesi ve Yeni Vergi Düzenlemeleri
      ● 57 Yaşınız Da Dolacak
      ● Tarımsal Destek Ödemelerinden Yapılmış Kesintilerin İadesi
      ● 40 Gün Bir Yıl Erken Emekli Eder
      ● En Son Değişikliklerle Gurbetçilerin Emekliliği
      ● Yurtdışında Yapılan Askerlik Emekliliği Öne Çeker Mi? 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.