Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

3513 Türkiye’deki Merkez Adresinden Serbest Bölgelerdeki Şubeye Yapılan Satışlar İçin Düzenlenen Faturalarda Kâr Marjına Dikkat Edilmelidir. | MuhasebeNet
3513 Türkiye’deki Merkez Adresinden Serbest Bölgelerdeki Şubeye Yapılan Satışlar İçin Düzenlenen Faturalarda Kâr Marjına Dikkat Edilmelidir.

Sirküler No: 3513     

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla getirilmiş teşvik düzenlemesidir.

06.02.2004 tarihi itibarıyla Serbest Bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergilendirme döneminin sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Merkezi Türkiye’de olan, şubesi ise serbest bölgede bulunan şirketlerin birbirleriyle ilişkisi Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca ilişkili kişi olarak tanımlanmaktadır.

Söz konusu Türkiye’deki merkezden serbest bölgedeki şubeye yapılan mal teslimleri ihracat, serbest bölgedeki şubeden Türkiye’deki merkeze yapılan mal teslimleri ise ithalat olarak değerlendirilmektedir. Merkez ve şube arasındaki mal teslimleri ile hizmet ifasının bulunması durumunda fatura düzenlenmek suretiyle gerçekleştirilmektedir.

Bir kazancın bir kısmının vergiye tabi olmadığı bir kısmının vergilendiği durumlarda (serbest bölgedeki şubeye yapılan teslimlerin düşük, serbest bölgeden yapılan satışların ise daha yüksek kâr oranı ile yapılması halinde) kazancın vergiye tabi olmayan alanlara yayılması dolayısıyla vergiye tabi alanlarda matrah azaltıcı işlem olup, diğer bir ifade ile ülke içinde matrah aşındıran işlem olarak tanımlanabilmektedir.

Yapılan satış işlemlerinin makul bir kârlılıkla yapılıyor olması, emsal oranlara, fiyatlara ve ölçülere dayanıyor olması halinde muvazaalı işlemden söz edilemez.

Serbest bölgelerde bulunan şubelerde Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde defter tutmak ve bu bölgelerden elde edilen gelirler için beyanname vermek durumundadır.

Bu nedenle Merkezi Türkiye’de bulunan firmaların serbest bölgedeki şubelerine yapılan mal teslimlerinde bedel emsallere uygun olmalıdır. Aksi durumda KVK uyarınca transfer fiyatlandırması hükümlerine göre işlem yapılabilir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

saymmas.com.tr

23.11.2021SON DAKİKA:

      ● Danıştay'dan Ofisi Konut Olarak Satanlara Kötü Haber
      ● 220 Gün Borçlanma Yeterli
      ● BORDRO UYGULAMA REHBERİ KİTABI ÇIKTI
      ● Doğum Sonrası Yarım Çalışma
      ● İşçinin Hafta Tatili Hakkı
      ● Yasal Defterlerin Tasdik İşlemleri
      ● Envanterlerin Çıkartılması
      ● İş Kazası Yaşayan Hangi Hakka Sahip?
      ● Belediye Sosyal Tesislerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Karşısındaki Durumu
      ● İhracatın Geliştirilmesi ve Yeni Vergi Düzenlemeleri
      ● 57 Yaşınız Da Dolacak
      ● Tarımsal Destek Ödemelerinden Yapılmış Kesintilerin İadesi
      ● 40 Gün Bir Yıl Erken Emekli Eder
      ● En Son Değişikliklerle Gurbetçilerin Emekliliği
      ● Yurtdışında Yapılan Askerlik Emekliliği Öne Çeker Mi? 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.