Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

3515 Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uygulanması. | MuhasebeNet
3515 Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uygulanması.

Sirküler No: 3515                                                              

Kurumsal Yönetim kavramı çok geniş olup, tüzel kişilerin yönetim kurulu toplantılarının düzenli yapılmaması sebebiyle özet bilgi vermek istedik.

Kurumsal Yönetim: işletmelerin ve diğer organizasyonların adillik, sorumluluk, hesap verilebilirlik ve şeffaflık içinde yönetilmelerini sağlamaya yönelik tavsiye ve kurallar bütünü olarak tanımlanabilir.

Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öncesinde gönüllü uyum şeklinde halka açık şirketler için hayata geçirilen Kurumsal Yönetim uygulaması giderek bazı konularda zorunlu hale getirilmiştir. İlkelerin büyük bir kısmı ise halâ tavsiye niteliğindedir.

Ülkemizde halka açık olan olmayan tüm şirketler için elbirliği ve birlikte yönetim veya ortak akılla karşılıklı iletişim halinde yönetim için tavsiyeler getiren düzenlemelerin yapılmasında yarar bulunmaktadır. Kurumsal Yönetim ilkelerinin bireysel işletmelerden ikinci ve üçüncü nesil aile işletmelerine kadar tüm işletmelerde uygulanacak yapıya kavuşturulması ihtiyacı doğmaktadır.

Ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin çoğunluğunun KOBİ ve bunların çoğunun da Aile İşletmesi denilen işletme türlerinden olduğundan işletmeler büyüklüklerine bakılmaksızın;

-Her hafta yönetim kurulu başkanı veya işverenin başkanlığında işleri planlamak üzere toplantı yapmalıdır.

-Toplantı sonucu alınan kararlar kayıt altına alınmalı ve bütün birim yöneticileri katılmalıdır.

-Bir sonraki toplantı bir öncekinin sonuçlarını izlemeli, işletmenin planı ortak akıl kullanılarak görüşülmeli ve katılımcılara özgür ifade imkânı sağlanmalıdır. Toplantı saygı, nezaket ve seviye esas alınmalı ve işletme kültürü yaratmaya katkı sağlamalıdır.

-Firma aile işletmesi ise, yöneticiler aile dışı kişilerden takviye edilmeli, ayırım yapılmamalıdır.

-Aile bireyleri yetenekleri varsa işte çalıştırılmalıdır. Aile bağı yeteneğin önüne geçmemelidir.

-Kamu kuruluşları, meslek örgütlerinden ücretsiz ama zorunlu eğitim ile şirket yöneticilerini eğitmeli ve eğitim sürekli olmalıdır alınan eğitimler şirket içinde tekrarlanmalıdır.

-Şirketlerde ortakların yönetimde yer almaları halinde mutlaka piyasa koşullarında emeklerinin karşılığı ödenmelidir. Kâr payı ücret veya serbest meslek gelir unsurları ortaklar için ayrılmalıdır.

-Ayrıca şirkette ortaklığı olan ama şirkette çalışmayan ortaklar ile şirketin sağlıklı ilişkisi için mutlaka kârın belirli bir oranı dağıtılmalıdır.

-Şirketin yönetici ve çalışanlarının iş dışında aidiyet duygusunu ve kurum kültürünü oluşturacak sosyal faaliyetler için bir araya getirilmesi gereklidir.

Yukarıda sayılan hususlar işletmelere dinamiklik kazandıracağı, ticari ömrünün uzatabileceği gibi milli servetin yok olmasına da önleyeceği hususunu hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

saymmas.com.tr

25.11.2021SON DAKİKA:

      ● Danıştay'dan Ofisi Konut Olarak Satanlara Kötü Haber
      ● 220 Gün Borçlanma Yeterli
      ● BORDRO UYGULAMA REHBERİ KİTABI ÇIKTI
      ● Doğum Sonrası Yarım Çalışma
      ● İşçinin Hafta Tatili Hakkı
      ● Yasal Defterlerin Tasdik İşlemleri
      ● Envanterlerin Çıkartılması
      ● İş Kazası Yaşayan Hangi Hakka Sahip?
      ● Belediye Sosyal Tesislerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Karşısındaki Durumu
      ● İhracatın Geliştirilmesi ve Yeni Vergi Düzenlemeleri
      ● 57 Yaşınız Da Dolacak
      ● Tarımsal Destek Ödemelerinden Yapılmış Kesintilerin İadesi
      ● 40 Gün Bir Yıl Erken Emekli Eder
      ● En Son Değişikliklerle Gurbetçilerin Emekliliği
      ● Yurtdışında Yapılan Askerlik Emekliliği Öne Çeker Mi? 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.