Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

7338 Sayılı Kanun | MuhasebeNet
7338 Sayılı Kanun
 • 14.10.2021 tarihinde kabul edilip 26.10.2021 tarihinde 31640 sayılı Resmi Gazeteyle yayınlanmıştır.
 • İlk olarak Basit Usule Tabi mükellefler 2021 yılı da dahil olmak üzere Gelir Vergisinden istisnadır.
 • Basit usule tabi olan mükellefler beyanname vermeyecekler.
 • Ancak VUK göre belge düzenlemeye devam edecekler.
 • Youtuber,  blogger, tiktoker diye adlandırılan sosyal medya içerik üreticilerinin elde ettikleri kazançlar Türkiye de kurulu bir bankada hesap açtırmaları ve kazançlarını buradan takip etmeleri halinde gelir vergisinden istisna edilecektir.
 • 01.01.2022 itibariyle geçerli olacak bu uygulama
 • Bu kazançlar üzerinden bankalar %15 oranın da kesinti yapacaklar ve vergi dairesine yatıracaklar.
 • İstisnai bir durum söz konusu 4.Gelir Vergisi Dilimini  geçen kazançlar beyanname ile bildirilmesi gerekmekte.
 • Çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destek ödemeleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.
 • 26 Ekim 2021 tarihinden önce bu ödemelere istinaden tevkif edilen vergiler vergi dairesine başvurulması,dava açılmaması,açılan davadan vazgeçilmesi gibi şartların sağlanması durumunda ödemeler iade edilecektir.

26.10.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 • Geçici vergi beyannamesinde 4.Dönem kaldırıldı.
 • Ancak bu uygulama 01.01.2022 tarihin de yürürlüğe girecek.
 • 2021 yılında 4.Dönem geçici vergi düzenlenecek.
 • Sadece 2022 yılında Ekim-Kasım-Aralık döneminde geçici vergi uygulanmayacaktır.
 • Vergiye Uyumlu mükellefler için yapılacak olan %5 lik indirimin şartlarında beyannamenin verileceği yıl ve bu yıldan önceki 2 yılda tarhiyat yapılmamış olması şartı yapılan tarhiyatın kesinleşmesi olarak değişmiştir.
 • Bu uygulama 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
 • 2022 yılının Nisan ayında verilecek olan Kurumlar Vergisi Beyannamesinde mevcut duruma devam edilecek.
 • Nakdi olarak yapılan sermaye artışlarının %50 si indirim konusu yapılabiliyor.
 • Buna ek olarak Nakdi olarak yapılan sermaye artışlarının yabancı parayla karşılanan kısmının %75 i indirim konusu yapılabilecektir.
 • 26.10.2021 tarihinden itibaren bu uygulama geçerlidir.
 • Vergi incelemeleri 01.07.2022 tarihinden itibaren esas olarak vergi dairelerinde yapılacaktır.

Ancak mükellefin başvurması ve işyerinin uygun olması durumunda işyerinde de yapılabilecektir.

 • 213 sayılı VUK kanuna 226.maddenin altına 226/A maddesi eklenerek ‘’Elektronik olarak tutulan defterlerde tasdik’’ başlıklı 226/A madde eklenmiştir.
 • Defterlerin belirlenen usul ve esaslara ve süreler dahilinde beratının alınması ve beratı alınmayan defterlerin hiç düzenlenmemiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

       26.10.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 • Gider pusulası hizmet ve teslimin yapıldığı günden itibaren 7 gün içerisinde düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Gider pusulası düzenlenmediğinde Özel usulsüzlük cezası kesilebilecek.
 • 01.11.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 • Değerleme ölçülerine Alış Bedeli de eklenmiştir.
 • 26.10.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 • Enflasyon düzeltmesi yeniden değerleme kalıcı hale getirilmiştir.
 • 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerlidir.
 • İşletme esasına göre defter tutan işletmeler Şüpheli Alacak karşılığı ayırabilecekler.
 • 26.10.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
 • ‘’Dava ve İcra takibine değmeyecek derecede küçük alacak’’ibaresi 3.000 TL olarak değiştirilmiştir.
 • 3.000 TL ye kadar olan alacaklar için doğrudan karşılık ayrılabilecektir.
 • 26.10.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 • VUK 328 de yer alan yenileme fonundaki 3 yıl süre ibaresi netleştirildi.
 • Satışın yapıldığı tarihi takip eden üçüncü takvim yılının sonuna kadar pasifte geçici hesapta tutulabilir.
 • Eğer üçüncü takvim yılının sonuna kadar yenileme için kullanılmazsa ilgili rakam üçüncü takvim yılının kar zarar hesabına atılır.
 • 26.10.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
 • Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük cezalarında 5.000-TL yi aşan tutarlar uzlaşma kapsamına alınmıştır.
 • Ar-Ge yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere 31.12.2023 tarihine kadar alınacak makine ve teçhizatlar için uygulanacak amortisman sürelerinin yarısı dikkate alınabilecektir.
 • Amortisman süreleri ile ilgili isteyen mükellefler Hazine ve Maliye bakanlığının belirlediği faydalı ömür süresinden fazla amortisman ayırabilir.

İşletmenin amortismana tabi kıymetlerinin  aktiflerinde kaldıkları süre kadar amortisman ayrılabilecektir.

SMMM YİĞİT BÜYÜKYILMAZ

25.11.2021SON DAKİKA:

      ● Danıştay'dan Ofisi Konut Olarak Satanlara Kötü Haber
      ● 220 Gün Borçlanma Yeterli
      ● BORDRO UYGULAMA REHBERİ KİTABI ÇIKTI
      ● Doğum Sonrası Yarım Çalışma
      ● İşçinin Hafta Tatili Hakkı
      ● Yasal Defterlerin Tasdik İşlemleri
      ● Envanterlerin Çıkartılması
      ● İş Kazası Yaşayan Hangi Hakka Sahip?
      ● Belediye Sosyal Tesislerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Karşısındaki Durumu
      ● İhracatın Geliştirilmesi ve Yeni Vergi Düzenlemeleri
      ● 57 Yaşınız Da Dolacak
      ● Tarımsal Destek Ödemelerinden Yapılmış Kesintilerin İadesi
      ● 40 Gün Bir Yıl Erken Emekli Eder
      ● En Son Değişikliklerle Gurbetçilerin Emekliliği
      ● Yurtdışında Yapılan Askerlik Emekliliği Öne Çeker Mi? 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.