Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

Yasal Defterlerin Tasdik İşlemleri | MuhasebeNet
Yasal Defterlerin Tasdik İşlemleri

Sirküler No: 3521

1 Sıra No.lu e-Defter Genel Tebliği’ndeki şartları yerine getirmiş olmak şartıyla gerçek ve tüzel kişiler e-defter tutabileceklerdir.

Buna göre bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile anonim ve limited şirket gibi kurumlar vergisi mükellefleri oluşturdukları yevmiye ve büyük defterleri elektronik ortamda tutabilirler.

İşletme esasına göre defter tutan mükellefler ile Serbest Meslek Erbabı (213 sayılı Vergi Usul Kanununun 486 Seri No’lu Genel Tebliğ uyarınca) 01.01.2019 tarihinden itibaren defterlerini GİB Web sayfası üzerinden “Defter-Beyan” sisteminden elektronik ortamda tutulacağından defter tasdiki yaptırılmayacaklardır.

e-Defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayına ait beratın alınması açılış onayı, son ayına ait beratın alınması kapanış onayı yerine geçmektedir. 

2022 takvim yılında kullanılacak defterlerin tasdik süresi 31.12.2021 tarihinde sona ermektedir.

Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Türk Ticaret Kanun hükümleri gereği aşağıda belirtilen defterlerin tasdiki zorunludur.

Gelir Vergisi Mükellefleri (Gerçek kişiler, Kollektif ve Komandit şirketler)

 • Yevmiye defteri,
 • Defterikebir,
 • Envanter defteri,
 • Genel kurul toplantı ve Müzakere defteri (Kollektif ve Komandit şirketler için)

Kurumlar Vergisi Mükellefleri (Anonim, Limited şirketler, Dernek ve Vakıflara ait iktisadi işletmeler ve Kooperatifler)

 • Yevmiye defteri,
 • Defteri kebir,
 • Envanter defteri,
 • Damga vergisi defteri, (Anonim şirketler ile ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirenler)
 • Yönetim kurulu karar defteri (Anonim şirketler,kooperatifler)
 • Müdürler kurulu karar defteri (Limited şirketler tarafından kullanımı ihtiyaridir.)
 • Pay defteri,(Anonim, limited şirketler ile kooperatifler ilk kuruluşta tasdiki gerekir)
 • Genel kurul toplantı ve Müzakere defteri (Anonim,Limited şirketler, Kooperatifler)
 • Bitim işleri defteri(Faaliyet konusu ücret karşılığı boyama,basma,yazma,kasarlama,apre,ve cilalama olan firmaların bu işlerin bitim işleri kapsamında olması nedeniyle imalat defteri yerine bitim işleri defterini süresi içinde tasdik ettirip tutmaları gerekir.)

Defteri kebirin Vergi Usul Kanunu’na göre tasdiki zorunlu olmayıp, Türk Ticaret Kanunu’na göre zorunludur. Ticari davalara delil olabilmesi için defteri kebirinde tasdikini öneriyoruz. Ayrıca, halka açık şirketlerde defteri kebirin tasdiki Sermaye Piyasası Kanunu’na göre zorunludur.

Şubeler, merkez kayıtlarında takip edilebileceği gibi ayrı defter tasdik ettirilerek çıkarılacak bilanço ile merkezde konsolide edilebilir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 221 inci maddesi ve Türk Ticaret Kanunu’nun 64 üncü maddesi hükümleri uyarınca, öteden beri işe devam etmekte olan mükelleflerin defterlerin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (2022 yılında kullanılacak defterler için aralık ayı sonuna kadar) notere tasdik ettirmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Defterlerini ertesi yılda kullanmak isteyenler, OCAK AYINDA, hesap dönemleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilenler (Özel hesap dönemi) bu dönemin ilk ayı içinde yeniletmeye (ARA TASDİKİ YAPTIRMAYA) mecburdurlar.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.               

saymmas.com.tr

03.12.2021SON DAKİKA:

      ● Ev Hizmetlerinde Yerli-Yabancı Çalıştırmanın Avantaj ve Dezavantajları
      ● BORDRO UYGULAMA REHBERİ KİTABI ÇIKTI
      ● EYT Kapsamında Mıyım?
      ● Şirket Aracına Ceza Kesilirse
      ● Emekliliği Öne Çekmek İçin Ne Kadar Borçlanmalıyım?
      ● Ev Hizmetlerinde Sigortalılık ve Prim Ödemesi
      ● SGK Emzirme Ödeneği
      ● 18 Yaşından Önceki Primler Geçerli Mi?
      ● EYT Çıkarsa Yararlanırsınız
      ● Bütçenin Vergi Karnesi: Pekiyi!
      ● Prim Teşviklerindeki Uygulama Değişikliğine Hazır Mısınız?
      ● Ücret Gelirleri ve Vergilenmesinde Beyan Esası
      ● Binek Otomobillerin 2022 Giderleri ve Amortismanları
      ● Emekliliğinizi 3 Yıl Öne Çekebilirsiniz
      ● Emekli Olmanız İçin 3600 Günle 60 Yaş Dolacak 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.