Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

İşten Ayrılış Bildirgesinin Silme ve Düzeltme İşlemleri Nasıl Yapılacak? | MuhasebeNet
İşten Ayrılış Bildirgesinin Silme ve Düzeltme İşlemleri Nasıl Yapılacak?

Sehven düzenlenmiş işten ayrılış bildirgelerinin silme işlemleri ile işten ayrılış tarihi veya işten ayrılış nedeni hatalı yazılmış bildirgelerin düzeltme işlemleri, sigortalının işten ayrılmasını müteakip 10 günlük süre içinde elektronik ortamda yapılabilmektedir.

İşten ayrılış bildirgesinin silme işlemleri

Elektronik ortamda 10 günlük iptal süresi geçmiş işten ayrılış bildirgelerinin silinebilmesi için SGK Müdürlüğüne dilekçe ile başvurulması gerekecektir. Yapılacak olan başvurular sonrasında 2013/11 sayılı Genelgeye göre sehven düzenlenmiş işten ayrılış bildirgesi ve ilgili döneme ait MUHSGK’da kayıtlı bildirimler SGK personelince kontrol edilerek,  bildirgenin sehven düzenlendiğinin MUHSGK bildirimlerinden teyit edilmesi ve herhangi bir tereddüt oluşmaması halinde işten ayrılış bildirgesi silinmektedir.

Örneğin 17/12/2021 tarihi itibariyle işten ayrılış bildirgesi verilmiş bir sigortalı adına 2021/Aralık ayına ait MUHSGK’da 30 günlük bir bildirim yapılmış ise işten ayrılış bildirgesinin sehven düzlendiği konusunda bir tereddüt oluşmayacağından silinmesi de mümkün olacaktır.

İşten ayrılış bildirgesine işten ayrılış tarihinin hatalı yazılması

2013/11 sayılı Genelgede, “İşten ayrılış bildirgesinin verilme süresi geçtikten sonraki düzeltme ve güncelleme taleplerinin yapılabilmesi bakımından, işverenin sunduğu belgelerdeki işten ayrılış tarihinin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimle kontrol edilmesi, şüphe ve tereddüt olmaması halinde söz konusu bildirgelerin döküm alındıktan sonra silinmesi, sigortalı işten ayrılış bildirgesinin gün, prime esas kazanç ve işten çıkış tarihi bilgilerinin aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma verilmemişse işverenden temin edilerek, verilmiş ve işverenin beyanı ile uyumlu ise aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen kayıtlar esas alınarak düzeltilmesi, oluşan idari para cezasının silinen işten ayrılış bildirgesinin verilme süresi içinde olması halinde komisyon kararı ile kaldırılması gerekmektedir.” Şeklinde açıklama yapılmıştır.

İşten ayrılış bildirgesine işten ayrılış tarihinin hatalı yazılması ve elektronik ortamda düzeltmek için 10 günlük sürenin geçmiş olması halinde, 2013/11 sayılı Genelgeye göre ilgili SGK Müdürlüğüne başvurulması ve düzeltilmesi istenilen işten ayrılış tarihinin MUHSGK’da yapılan bildirimlerle teyit edilmesi gerekiyor.

Ne var ki 2020 yılında yapılan değişiklikler sonrasında MUHSGK’ya işten ayrılış bildirgesinde beyan ettiğiniz işten ayrılış tarihinden farklı bir tarih yazamıyorsunuz, yazarsanız sistem hata mesajı veriyor. Dolayısıyla MUHSGK’ya işten ayrılış bildirgesine yazdığınız işten ayrılış tarihinden farklı bir tarih yazamadığınızdan MUHSGK düzenleyemiyosunuz, sonuçta da işten ayrılış bildirgesindeki işten ayrılış tarihinin düzeltilebilmesi için “onaylı” MUHSGK‘nın ibraz edilmesi gibi bir durum da fiilen mümkün olamıyor.

Örneğin, işten ayrılış tarihi 25/12/2021 olarak düzenlenmiş işten ayrılış bildirgesi gönderildikten sonra sigortalının işten ayrılış tarihinin gerçekte 27/12/2021 olduğunun 10 günlük süre geçirildikten sonra fark edilmesi halinde, MUHSGK’ya sigortalının işten ayrılış tarihi 27/12/2021 olarak kaydedilse bile sistem 27/12/2021 tarihli işten ayrılış bildirgesini bulamayacağından hata mesajı verecektir. Bu durumda işten ayrılış bildirgesinde yer alan işten ayrılış tarihi 27/12/2021 olarak güncellenmediği takdirde MUHSGK gönderilmesi de mümkün olamayacaktır.

Bu aşamada işten ayrılış bildirgesindeki işten ayrılış tarihinin düzeltilebilmesi için anılan genelgede yer alan ”sigortalı işten ayrılış bildirgesinin gün, prime esas kazanç ve işten çıkış tarihi bilgilerinin aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma verilmemişse işverenden temin edilerek düzeltilmesi” şeklindeki açıklamalara istinaden ilgili döneme ait “onaysız” MUHSGK ile müracaat edilmesi gerekecektir.

Bu manada, işten ayrılış bildirgesindeki işten ayrılış tarihinin 10 günlük süre geçtikten sonra düzeltilmesi gerektiği durumlarda, düzeltme işlemlerine ilişkin 2013/11 sayılı Genelgede yer alan açıklamaların da MUHSGK’da yapılan değişiklilere paralel olarak güncellenmesi yerinde olacaktır.

İşten ayrılış bildirgesine işten ayrılış nedeninin hatalı yazılması

İşten ayrılış bildirgesine kaydedilen işten ayrılış nedeni (fesih kodu) sigortalının işsizlik ödeneğinden yararlanması veya İş Kanununun 21. maddesine göre işe iade davası açması ya da kıdem ihbar tazminatının ödenmesi anlamında önem arz etmektedir.

Ayrıca sigortalının işsizlik ödeneğinden yararlanmak için İŞKUR’a yaptığı başvurular sırasında MUHSGK’daki fesih kodu ile işten ayrılış bildirgesindeki fesih kodunun farklı olduğu durumlarda İŞKUR’un 2020/1 sayılı Genelgesine göre işten ayrılış bildirgesindeki fesih kodu esas alınmaktadır.

İşten ayrılış bildirgesine yazılan işten ayrılış nedeninin 10 günlük süre geçtikten sonra düzeltilmesiyle ilgili olarak 2013/11 sayılı Genelgede, “Sigortalıların işten ayrılış nedenine yönelik talepleri işverenle birlikte müracaat etmişse değiştirilecek, bunun dışında sigortalı taleplerinde işten ayrılış nedeni ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. İşverenlerin işten ayrılış nedenine yönelik talepleri buna ilişkin belgelerle müracaat edilmesi halinde değiştirilecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Dolayısıyla işten ayrılış nedeninin 10 günlük süre geçirildikten sonra düzeltilebilmesi için;

1-Düzeltilmek istenen fesih kodunu kanıtlayıcı belgelerin (kıdem ihbar tazminatı ödendiğine dair ödeme dekontunun veya devamsızlık halinde devamsızlık tutanağı ile noter kanalıyla gönderilmiş ihtarnamenin) ibraz edilmesi,

2-Fesih nedenine ilişkin değişiklik talebinin her halükarda işverenden gelmiş olması,

Gerekiyor.

Ayrıca aynı Genelgede, “işten ayrılış nedeni ve işten ayrılış tarihinin 10 günlük süreden sonra Kurumumuzca düzeltilmesi halinde, işsizlik sigortası ödeneği almak isteyen sigortalılara düzeltilen işten ayrılış bildirgesi ile 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında somut belge ile (ihbar veya kıdem tazminatının ödendiğini gösterir bordro veya banka dekontu vs.) İŞKUR’a müracaat etmesi yönünde bilgi verilecektir.” denilmiştir.

Bu kapsamda fesih koduyla ilgili SGK nezdinde gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra işsizlik ödeneği talebinde bulunan sigortalının İŞKUR’a bilgi vermesi her ne kadar gerekli olsa da, SGK nezdinde yapılan düzeltme işlemleri sırasında zaten somut belgeler ibraz edilerek düzeltmeler yapıldığından, aynı somut belgelerin bir de İŞKUR’a ibraz edilerek bir de İŞKUR personeline durumun izah edilmesinin zaman kaybından öte gitmeyeceği düşünülmektedir.

EYÜP SABRİ DEMİRCİ

gulbenkmusavirlik.com

11.01.2022SON DAKİKA:

      ● Ev Hizmetlerinde Yerli-Yabancı Çalıştırmanın Avantaj ve Dezavantajları
      ● BORDRO UYGULAMA REHBERİ KİTABI ÇIKTI
      ● EYT Kapsamında Mıyım?
      ● Şirket Aracına Ceza Kesilirse
      ● Emekliliği Öne Çekmek İçin Ne Kadar Borçlanmalıyım?
      ● Ev Hizmetlerinde Sigortalılık ve Prim Ödemesi
      ● SGK Emzirme Ödeneği
      ● 18 Yaşından Önceki Primler Geçerli Mi?
      ● EYT Çıkarsa Yararlanırsınız
      ● Bütçenin Vergi Karnesi: Pekiyi!
      ● Prim Teşviklerindeki Uygulama Değişikliğine Hazır Mısınız?
      ● Ücret Gelirleri ve Vergilenmesinde Beyan Esası
      ● Binek Otomobillerin 2022 Giderleri ve Amortismanları
      ● Emekliliğinizi 3 Yıl Öne Çekebilirsiniz
      ● Emekli Olmanız İçin 3600 Günle 60 Yaş Dolacak 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.