Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

YouTube ve Sosyal Medya Kazançlarına Yeni Düzenleme ve Bu Kişilerin Yapması Gerekenler | MuhasebeNet
YouTube ve Sosyal Medya Kazançlarına Yeni Düzenleme ve Bu Kişilerin Yapması Gerekenler

1- GİRİŞ

14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2.maddesi ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen mükerrer 20/B maddesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiş ve

26.10.2021 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

Sonrasında ise, 12/1/2022 tarihli ve 31717 sayılı Resmi Gazete 'de sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasına ilişkin 318 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmış ve özellikle Youtuber’ ların vergisel sorumluluklarına dair tüm soru işaretleri giderilmiştir.

2- DÜZENLEME ÖNCESİ NE GİBİ SORUNLAR YAŞANIYORDU

Sosyal medyada sosyal içerik üreticilerinin elde ettikleri       kazançların   tamamı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazançlara ilişkin hükümleri        çerçevesinde vergiye tabi tutulmaktaydı.

Asıl sorunda burada ortaya çıkıyordu, Bir Mali Müşavir ile anlaşma           yapmak sureti ile Vergi Beyannamelerini tahakkuk ettirmek ve defter    tutturmak zorundalardı.

Bu konuda geçmişte herhangi bir düzenleme yapılmadığından     kazançları     aylık 700,00 TL nin altında kalan youtuber’lar Vergi mükellefi olmaları    durumunda,   SMMM hizmet        bedeli ve        toplamda yıllık 1.600           TL yi   bulan Beyanname Damga Vergileri       nedeni ile  insanlara faydalı     olabilmek      adına açtıkları kanalları      üzerinden     yurt dışından az       da             olsa döviz getirmelerine rağmen içerik üretmek ve video yayınlamakta     tereddüt ediyorlardı.

Çoğu da bu tür faaliyetlerinden vaz geçmek zorunda kalmıştı.

3- TEBLİĞ SONRASI İÇERİK ÜRETİCİLERİNİN YAPMASI GEREKENLER

Öncelikle İstisnadan kimler faydalanabilecek?

İstisnadan, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin,             görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek     kişiler ile akıllı telefon veya           tablet gibi mobil cihazlar için uygulama            geliştiren gerçek kişiler yararlanabilecektir.

Söz konusu istisna uygulamasında mükelleflerin tam veya dar mükellef             olmalarının bir herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

İçerik üreticilerinin İstisnadan faydalanma şartları nelerdir?

Bu tür faaliyetlerde bulunan kişilerin bu faaliyetleri sonucu elde edecekleri tüm hasılatı tahsil etmelerini teminen Türkiye’de kurulu bankalarda hesap açmaları  şartı getirilmiş olup, Genel olarak Türkiye’de yaşayan tüm youtuber’lar tahsilatlarını bu şekilde yapmaktadır.

Bu kapsamda, İstisnadan faydalanmak isteyenler ikametgâhlarının         bulunduğu             yerdeki Vergi Dairesinin sicil servisine bizzat başvurarak istisna kapsamındaki faaliyetine ilişkin olarak dilekçe            vermelidir.

Vergi dairesinden Tebliği ekinde örneği yer alan 193 Sayılı             Kanunun Mükerrer             20/B    Maddesi Uygulamasına İlişkin hazırlanan İstisna       Belgesini       almaları ve aldıkları             bu belgeyi hesaplarının bulunduğu Banka şubesine            vermeleri gerekmektedir.

Bankalar ise, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacaklar ve          tevkif edilen vergileri,       193 sayılı Kanunun 98 ve 119 uncu            maddelerindeki esaslar çerçevesinde muhtasar beyanname ile beyan       edip ödeyeceklerdir.

Buradaki ince ayrıntı ise,  Başvuru öncesinde ticari kazanç yönünden gelir        vergisi             mükellefiyetlerinin bulunmaması halinde ise istisna kapsamına    giren faaliyetlerle ilgili             mükellefiyet tesisinin ardından istisna belgeleri          alınabilecek olmasıdır.

Şirket ortaklıkları bulunan içerik üreticileri şahsen ticari kazanç yönünden Gelir            Vergisi             mükellefi olarak değerlendirilmeyeceğinden istisna belgesi            almalarında sakınca olmayacaktır.

 İstisnadan faydalananların yükümlülükleri nelerdir?

193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesinde istisna edilen türdeki      faaliyetlerde bulunan        mükelleflerden istisnadan faydalananların yıl içindeki kazançları toplamının 193 sayılı       Kanunun 103 üncü maddesinin             dördüncü gelir diliminde yer alan (2022 yılı için 880.000 TL) tutarı aşıp           aşmadığına bakılmaksızındefter tasdik ettirme, defter tutma (defter-          beyan sistemine kaydolma/elektronik defter tutma) ve belge düzenleme             zorunluluklarının kaldırılmıştır.

Bu istisna faaliyetlerinin yanı sıra mükelleflerin ticari, zirai veya serbest            meslek kazancı         yönünden başka faaliyetlerinin bulunması   halindedefter tasdik ettirme, defter             tutma (defter-beyan sistemine   kaydolma/elektronik defter tutma) ve belge düzenleme zorunlulukları         devam etmektedir.

4- SONUÇ

İstisnadan faydalanmak isteyen YouTuber lar ve diğer sosyal        medyadan             kazanç elde eden kişiler ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki       Vergi Dairesinin sicil servisine bizzat        başvurarak istisna kapsamındaki            faaliyetine ilişkin olarak tebliğ ekinde örneği yer alan        istisna belgesini almalı      ve bu belgeyi hesaplarının bulunduğu Banka şubesine elden vermeleri gerekmektedir.

Bu aşamadan sonra tüm yükümlülük ilgili banka şubesinde olup,                        bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım      tarihi   itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacaklar ve tevkif edilen     vergileri, 193 sayılı Kanunun 98 ve 119 uncu maddelerindeki esaslar       çerçevesinde muhtasar beyanname ile beyan edip ödeyeceklerdir.

Genellikle İnsanlara faydalı olabilmek   adına açtıkları kanalları      üzerinden videolar paylaşan ve az da olsa yurt dışından döviz getiren     özellike YouTuber olarak tabir edilen kişilerin bu tür faaliyetlerinden vergisel    zorluklar ve denetim kaygısı yüzünden vazgeçmesinin önüne geçilmiş ve    kazançları basit bir yöntemle vergilendirilmiştir.

            KAYNAKÇA

  • 318 Seri Nolu Gelir Vergi Genel Tebliğ

SMMM HARUN AÇIKGÖZ

14.01.2022SON DAKİKA:

      ● Ev Hizmetlerinde Yerli-Yabancı Çalıştırmanın Avantaj ve Dezavantajları
      ● BORDRO UYGULAMA REHBERİ KİTABI ÇIKTI
      ● EYT Kapsamında Mıyım?
      ● Şirket Aracına Ceza Kesilirse
      ● Emekliliği Öne Çekmek İçin Ne Kadar Borçlanmalıyım?
      ● Ev Hizmetlerinde Sigortalılık ve Prim Ödemesi
      ● SGK Emzirme Ödeneği
      ● 18 Yaşından Önceki Primler Geçerli Mi?
      ● EYT Çıkarsa Yararlanırsınız
      ● Bütçenin Vergi Karnesi: Pekiyi!
      ● Prim Teşviklerindeki Uygulama Değişikliğine Hazır Mısınız?
      ● Ücret Gelirleri ve Vergilenmesinde Beyan Esası
      ● Binek Otomobillerin 2022 Giderleri ve Amortismanları
      ● Emekliliğinizi 3 Yıl Öne Çekebilirsiniz
      ● Emekli Olmanız İçin 3600 Günle 60 Yaş Dolacak 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.