Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

Vergi İndirimi Hakkıyla Emeklilik | MuhasebeNet
Vergi İndirimi Hakkıyla Emeklilik

Özel bir bankada 17 yıl 5 aydır (6.270 gün) çalışmaktayım. SSK, Bağ-Kur değil, kendi vakfımıza bağlıyız. Bankada çalışırken sahip olduğum kronik bir rahatsızlığım var. Oranına göre vergiden muaf emekli olacağımı öğrendim. Nasıl bir yol izlemeliyim? Derya Buhara

Sigorta başlangıcınız 06.08.2003 tarihinden sonra, 2004 yılı sonlarında olmalı. İlk defa 06.08.2003 ile 30.09.2008 tarihleri arasında sigortalı olup, engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılardan;

– Birinci derece engelli olanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3.600 prim günü,

– İkinci derece engelli olanlar, 18 yıl sigortalılık süresi ve 4.000 prim günü,

– Üçüncü derece engelli olanlar, 20 yıl sigortalılık süresi ve 4.400 prim günü

koşullarını sağladıklarında, yaş koşulu aranmaksızın emekli olmaya hak kazanıyor.

Çalışma gücü kayıp oranı;

– Yüzde 80 ve üzeri olanlar birinci derece,

– Yüzde 60-79 arası olanlar ikinci derece,

– Yüzde 40-59 arası olanlar üçüncü derece

engelli sayılıyor.

Vergi indirimi hakkı (belgesi) için İnteraktif Vergi Dairesi aracılığı (ivd.gib.gov.tr) ile ve İnteraktif Vergi Dairesi mobil uygulamasını kullanarak sistem üzerinden ya da bir dilekçe ve TC kimlik numarası, çalışılan işyerinden alınacak çalıştığına dair belge ve yetkili sağlık kuruluşu tarafından düzenlenmiş Sağlık Kurulu Raporu ile Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili grup müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise gelir müdürlüğüne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise malmüdürlüklerine başvurmak gerekiyor.

Sağlık Kurulu Raporu, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bünyesindeki Merkez Sağlık Kurulu'nca değerlendirilerek; tespit edilen çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen engellilik dereceleri GİB tarafından ilgilinin başvurduğu Vergi Dairesi Başkanlığı'na veya Defterdarlığa gönderiliyor ve bu birimler tarafından da başvuru sahibine tebliğ ediliyor.

Bu bağlamda, Maliye'nin yetkili birimine yapacağınız başvuru üzerine Merkez Sağlık Kurulu tarafından yüzde 40-59 aralığında çalışma gücü kaybınız olduğuna karar verilir ve buna bağlı olarak vergi indirimi hakkı alırsanız, prim gününüz yeterli olduğundan 20 yıllık sigortalılık süresini tamamladığınızda, engellilere sağlanan özel emeklilik koşullarından yararlanarak yaş
koşulu aranmaksızın emekli olabilirsiniz.

Kıdem tazminatına esas alınacak menfaatler

Çalıştığım şirkette bu yıl 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı ve kıdem zammı verildi. Ustabaşı görevi olanlara ücret alacağı olarak da verilen zamlar bordroda sağ kolonda gösteriliyor, saat ücretine yansımıyor. Böyle olunca “kıdem ve ihbar tazminatına yansımayacağı” söyleniyor. Sigorta primi matrahında görülen ve vergisi kesilen gelir, nasıl olurda ihbar ve kıdem tazminatına yansımaz? Bunun kanun hükmü nedir,
nasıl hesaplanması gerekiyor? E.Z.

Doğruluğundan emin olmadığınız bir söylenti üzerine evhamlanmışsınız.

1475 sayılı (eski) İş Kanunu'nun kıdem tazminatına ilişkin halen yürürlükte olan 14. maddesine göre, ihbar ve kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında, esas ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün sözleşme veya kanundan doğan ve süreklilik arz eden menfaatler de göz önünde tutulur.

Diğer bir deyişle kıdem tazminatı giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanır. İşçiye sağlanan menfaatin sigorta prim matrahına dahil olup olmaması önemli değildir. Bu bağlamda, sürekli olarak ödenen kıdem zammınız da ihbar ve kıdem tazminatına esas alınacak ücretinizin hesabında dikkate alınır.

SEZGİN ÖZCAN

sozcu.com.tr

16.05.2022SON DAKİKA:

      ● Memuriyetten Ayrılmadan Bu Püf Noktalarına Dikkat!
      ● Katsayı ve Ek Gösterge Artışına Bağlı İkramiye Farkı
      ● Çalışana Sigorta Yapmamanın Cezası
      ● Sağlık Çalışanlarının Özlük Haklarına İyileştirme Geldi
      ● Müdürler '3600 Ek Gösterge' İstiyor!
      ● Vergi Yağmuru Herkesi Islatacak
      ● SGK Açık Vermiyor, Mucize Gerçekleştiriyor!
      ● Yurt Dışından Sağlanan Serbest Meslek Hizmetleri ve Vergileme- ÇVÖA Hükümleri Ve İç Hukuk
      ● BORDRO UYGULAMA REHBERİ KİTABI ÇIKTI
      ● Takdir Komisyonunun Takdir Süresinin Yokluğu
      ● “GİB’e E-Dönüşüm Sorunlarına Çözüm Önerileri”
      ● Asgari Ücreti Derhâl Artıracak Formüller!
      ● Hukuk Güvenliğini Yok Eden Tahsil Zamanaşımı
      ● Yıllık İzin Dönemi Başlıyor
      ● 2000 Öncesine İlişkin Aylık Bağlama Oranı 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.