Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

Çağrı Üzerine Çalışma | MuhasebeNet
Çağrı Üzerine Çalışma

İş Kanunu esas itibariyle esnek çalışma düzenine uygun bir çalışma rejimine sahip değildir.

Çalışma şekli ana hatlarıyla; günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma süresinin mutlak olarak belirlenmesi üzerine kurulmuştur.

Çalışma süreleri İş Kanunu kapsamında haftada 45 saat olarak belirlenmiştir. İşyeri uygulamaları saklı kalmak kaydıyla çalışma süreleri tespit edilirken ara dinlenme süreleri hariç fiili çalışma süresi tespit edilmelidir.

Ara dinlenmesi süreleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir;

· Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika,

· Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat,

· Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat,

İş sözleşmesi ve çalışma koşullarını belirleyen yazılı evraklarda aksine hüküm yoksa haftanın iş günlerine eşit olarak dağıtıldığı kabul edilmektedir. Altıncı çalışmayı takip eden yedinci gün mutlak olarak hafta tatili olduğundan, İş Kanununda işgünü kavramı altı günden oluşmakta olup, çalışma süresi esas itibariyle 6 gün ve günde 7,5 saattir.

Çağrı üzerine çalışma şekli, yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi olarak tanımlanmaktadır.

Çağrı üzerine çalışma genellikle inşaatlarda, tarım işlerinde, otellerde, restoranlarda ve eğlence yerlerinde görülen bir çalışma türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür çalışmalarda, işçilerin ücretleri 4857 sayılı İş Kanunu'na konan özel bir hükümle koruma altına alınmıştır.

Çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir ve bu nedenle işyeri koşullarına göre belirlenen haftalık çalışma sürelerinin 2/3'ünden fazla olacak şekilde düzenlenememektedir.

İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan işverenin, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az dört gün önce yapmak zorunda olduğu, süreye uygun çağrı üzerine işçi iş görme edimini yerine getirmekle yükümlü olduğu, sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi günde en az dört saat üst üste çalıştırmak zorunda olduğu da hüküm altına alınarak çağrı üzerine çalışmanın hangi hallerde söz konusu olacağı, işçi ve işveren için bu sözleşmeye dayalı hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir.

Çağrı üzerine çalışma modelinde taraflar hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını belirleyebilirler. Ancak bu sürenin belirlenmediği takdirde, haftalık çalışma süresi yirmi saat kararlaştırılmış sayılır.

Çağrı üzerine çalıştırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın belirlenen saat ücretine ücrete hak kazanacaktır.

İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az dört gün önce yapmak zorundadır. Aksi kararlaştırıldığında ise işveren çalışanı belirlenen süre kadar önce işe çağırabilmektedir.

Süreye uygun çağrı üzerine işçi iş görme edimini yerine getirmekle yükümlü olacaktır.

Sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi günde en az dört saat üst üste çalıştırmak zorundadır. Ancak aksi kararlaştırılmışsa, çalışma süresi günde 1 saat olarak dahi belirlenebilir.

RESUL KURT

star.com.tr

17.05.2022SON DAKİKA:

      ● Memuriyetten Ayrılmadan Bu Püf Noktalarına Dikkat!
      ● Katsayı ve Ek Gösterge Artışına Bağlı İkramiye Farkı
      ● Çalışana Sigorta Yapmamanın Cezası
      ● Sağlık Çalışanlarının Özlük Haklarına İyileştirme Geldi
      ● Müdürler '3600 Ek Gösterge' İstiyor!
      ● Vergi Yağmuru Herkesi Islatacak
      ● SGK Açık Vermiyor, Mucize Gerçekleştiriyor!
      ● Yurt Dışından Sağlanan Serbest Meslek Hizmetleri ve Vergileme- ÇVÖA Hükümleri Ve İç Hukuk
      ● BORDRO UYGULAMA REHBERİ KİTABI ÇIKTI
      ● Takdir Komisyonunun Takdir Süresinin Yokluğu
      ● “GİB’e E-Dönüşüm Sorunlarına Çözüm Önerileri”
      ● Asgari Ücreti Derhâl Artıracak Formüller!
      ● Hukuk Güvenliğini Yok Eden Tahsil Zamanaşımı
      ● Yıllık İzin Dönemi Başlıyor
      ● 2000 Öncesine İlişkin Aylık Bağlama Oranı 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.