Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  Asgari Ücret  I   Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

 

Müdürler '3600 Ek Gösterge' İstiyor! | MuhasebeNet
Müdürler '3600 Ek Gösterge' İstiyor!

Sayın Cumhurbaşkanımızın 6 Haziran 2022 tarihindeki Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, birinci dereceye gelmiş olma şartıyla öğretmen, polis, sağlık çalışanları ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600’e, genel müdür yardımcılarının 3600’den 4400’e, şube müdürü ve ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2200’den 3000’e, diğer memurlara ise 600 puanlık artış yapılacağı, bu artışların halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacağını beyan etmiştir.

Kamu idaresinin olmazsa olmazları, kendilerine verilen yüzlerce görevi fedakârca yürütmeye çalışan, ancak özlük hakları noktasında kendilerini “mutsuz ve kimsesiz idareciler” olarak gören müdürler, iadei itibar beklerken maalesef ki 3600 ek gösterge verilecek gruba dahil edilmemişlerdir.

Mevzuatta ek gösterge sistemi memurların kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenmektedir. Mevcut düzenlemede ise müdürler, hiyerarşik yapıda işin kontrol ve sorumluluğunu üstlendiği ve maiyetinde görev yapan mühendis, şehir plancısı, istatistikçi, kimyager, matematikçi, sosyal çalışmacı, programcı, hemşire, ebe, din görevlisi, eczacı vb. personelin ek göstergesinden daha düşük veya eşit bir konumda kalmışlardır.

Bu çerçevede, kamu personelin ek göstergesi ile ilgili yapılan düzenleme yasalaşmadan önce 3600 ek göstergenin, Devletimizin temelini oluşturan, bürokratik yapının hafızası olan, aynı zamanda eğitici rolüyle astlarına ve paydaşlara eğitimler vererek bilgi birikimlerini astlarına aktaran, şube müdürü, müdür, il müdür yardımcısı ve ilçe müdürlerine de verilmesi noktasında değişiklik yapılmasının gerekli olduğu aşikârdır.

Velhasıl kelam, 2011 yılında 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bir üst kadronun ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkarılırken ek göstergeleri 2200 de bırakılmış, 50.000’i halen görevi başında olan, emekli olanlarla birlikte sayısı 100.000’i bulan bürokrasinin temel taşı müdürler, hak ettikleri 3600 ek göstergenin bu defa verilmesi için yaklaşık 400.000 kişi olan aile fertleri ile birlikte Gazi Meclisimizden müjdeli haber bekliyorlar.

AYNI AYDA HEM KÇÖ HEM DE NÜD’DEN YARARLANDIRILAN SİGORTALILARIN NÜD ÖDEMELERİ NEDEN GERİ ALINIYOR?

Bazı çalışanlarımızı 2020/Haziran ayında hem KÇÖ, hem de NÜD’den yararlandırdık. Ancak eksik gün nedeni olarak seçtiğimiz “27 Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler” kodu uyumsuz olduğundan İŞKUR NÜD kapsamında ödenen paraların iadesini istedi. Ne yapmamız gerekir? Mehmet Ali D.

Aynı ayda hem kısa çalışma ödeneğinden hem de nakdi ücret desteğinden yararlandırılmış sigortalılar yönünden İŞKUR;

-Eksik gün nedeni olarak “29-Pandemi Ücretsiz İzin ve Diğer” seçilmiş ise kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden usulüne uygun yararlanıldığını kabul etmiş,

-Eksik gün nedeni olarak, “27- Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer “ seçilmiş ise kısa çalışma ödeneğinden usulüne uygun yararlanıldığını, buna karşın nakdi ücret desteğinden yersiz yararlanıldığını kabul etmiştir.

Ayrıca, bu sigortalılara yönelik eksik gün nedenlerinin 27 nolu koddan 29 nolu koda dönüştürülmesine ilişkin SGK nezdinde 31/8/2021 tarihinden önce yapılan eksik gün değişikliklerini kabul etmiş, 31/8/2021 tarihinden sonraki değişiklileri ise kabul etmemektedir.

Bu aşamada, yapılan işleme karşı 15 günlük süre içinde İŞKUR’a itiraz edilmesi mümkün bulunmakla birlikte, yapılacak itiraz sonrasında mevcut uygulama doğrultusunda itiraz reddedileceğinden mahkeme yoluna başvurulması gerekecektir.

Ne var ki, aynı ayda hem kısa çalışma ödeneğinden hem nakdi ücret desteğinden yararlandırılmış sigortalılar için 27 nolu kod bile seçilmiş olsa, eksik gün kodunun açıklamasına bakıldığında “27- Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer” ibaresinde yer alan “Diğer” ibaresinin aynı ayda nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalıların eksik gün nedenlerini de kapsadığı aşikardır.

Ayrıca bu kapsamdaki sigortalılar için “29-Pandemi Ücretsiz İzin ve Diğer” eksik gün kodu işaretlendiğinde kısa çalışma ödeneği nasıl yersiz ödeme sayılmıyorsa, “27- Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer“ eksik gün kodunu işaretleyen işverenler yönünden de nakdi ücret desteğinden yersiz yararlanma sayılmaması gerektiği dikkate alınarak, bu uygulamadan bir an evvel dönülmesi isabetli olacaktır.

EYÜP SABRİ DEMİRCİ

karar.com

24.06.2022SON DAKİKA:

      ● Anonim Şirket Mi, Limitet Şirket Mi Tercih Edilmeli?
      ● Hangi Kurumlar Veraset ve İntikal Vergisi’nden Muaf?
      ● Bağ-Kur’luların Az Primle Emeklilik Yolları
      ● 30 Yılı Aşan Hizmet Sürem İçin İkramiye Farkı Alabilir Miyim?
      ● Amatör Sendikacılardan İşsizlik Sigortası Primi Kesilir Mi?
      ● BORDRO UYGULAMA REHBERİ KİTABI ÇIKTI
      ● Varlık Barışı Matrah Artırımının Yerini Tutar Mı?
      ● Kimlik Bildirmeyen İşyerine Ceza Var
      ● Tahsilat ve Ödemelerin Finansal Kurumlar Aracılığıyla Yapılmasıyla İlgili İlave Düzenleme
      ● Giderlerde Özelge Kısıtlaması
      ● Kazanılmış Hak, Haklı Beklenti, Öngörülebilirlik
      ● EYT’li SSK’lılara 9.000 Gün Prim Şartı Gerçekçi Değil!
      ● Tahakkuk Fişi Nedir? Uygulama Sonuçları Nelerdir?
      ● Ortaktan Dövizle Borç Almanın Riskleri
      ● Sağlık Primi Emekli Maaşını Etkilemiyor 
Yasal Uyarı

 
 

 

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2016 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.