SIVILAŞTIRILMIŞ  PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

MADDE 1.- 2.3.2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "1.1.2005 ilâ 31.12.2005 tarihleri" ibaresi "1.6.2003 ilâ 31.12.2005 tarihleri" olarak, ikinci fıkrası ise "Bu işletmelere 2005 yılı içinde doğalgaz verilmesi halinde, maliyet farkına ilişkin hesaplama ve ödemeler, doğalgaz verildiği tarihten önceki dönemle sınırlı tutulur." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.