Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program

Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

             Kanun No. 5383                                                                                                  Kabul Tarihi: 2.7.2005

MADDE 1. — 29 Nisan 2004 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6 Temmuz 2005

www.muhasebenet.net