Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun  Bulunduğuna Dair Kanun

 

             Kanun No. 5384                                                                                                     Kabul Tarihi: 2.7.2005

MADDE 1. — Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulunun 30.1.2004 tarihli ve 90 No'lu kararıyla kabul edilen "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşması"nın 1 inci maddesinde yapılan değişikliğin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6 Temmuz 2005

www.muhasebenet.net